Wydarzenia i targi Dodaj wydarzenie

Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Automatyki w Procesach Przemys?owych HPAmeeting

27-28 listopada 2019 Sosnowiec Targi

HPA

W dniach 27-28 listopada 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odb?dzie si? nowe wydarzenie - Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Automatyki w Procesach Przemys?owych HPAmeeting.

Celem targów jest umo?liwienie prezentacji najnowszych produktów, technologii i urz?dzeń stosowanych w hydraulice, pneumatyce i automatyce. W zakresie tematycznym mieszcz? si? m.in.: elementy i systemy hydrauliczne, elementy i systemy pneumatyczne, sterowanie i mechatronika, nap?dy, uk?ady nap?dowe i ich podzespo?y, techniki pomiarowe i laboratoryjne.

HPAmeeting umo?liwi nawi?zanie nowych kontaktów biznesowych i rozmów pomi?dzy dostawcami, a odbiorcami bran?owych us?ug i rozwi?zań. W ramach wydarzenia odb?dzie si? cykl konferencji, seminariów oraz warsztatów. Wystaw? po??cz? tematycznie nast?puj?ce strefy: Strefa Hydrauliki, Strefa Pneumatyki, Strefa Automatyki, Strefa Robotyzacji i Automatyzacji.

Nad jako?ci? targów czuwa liczne grono silnych Partnerów: instytucji bran?owych, uczelni wy?szych? i mediów, którzy wspieraj? rozwój wydarzenia oraz dbaj? o jego aspekt merytoryczny. Targom towarzyszy? b?dzie m.in. Seminarium pt.: ?Sektor techniki p?ynowej – nowoczesne rozwi?zania techniczne” organizowane przez Korporacj? Nap?dów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych.

Aglomeracja ?l?ska to niezaprzeczalnie najwi?kszy rynek przemys?owy w Polsce. Zlokalizowanie HPAmeeting w jej centrum, to znacz?cy atut tych targów. To w?a?nie tu, na po?udniu kraju, liderzy rynku posiadaj? swoje kluczowe zak?ady produkcyjne.

Do odwiedzenia HPAmeeting zostan? zaproszeni dyrektorzy, in?ynierowie, kierownicy i specjali?ci ds. technicznych oraz utrzymania ruchu, g?ówni mechanicy i technolodzy kadra zarz?dzaj?ca zak?adów i linii produkcyjnych. Nasi odwiedzaj?cy b?d? reprezentowa? m. in. bran?e: automotive, lotnicz?, budowlan?, rolnicz?, medyczn?, szklarsk? i spo?ywcz? oraz maszyn i narz?dzi.

Wi?cej informacji o targach mo?na znale?? na stronie?www.hpameeting.pl

  • Wydrukuj stron?

Inne wydarzenia tego organizatora:
Targi PCI Days - zdj?cie
04-06-2020 - 05-06-2020 (4-5 czerwca 2020) Targi PCI Days
SPIN Extra 2020 – ju? w marcu nowo?ci w programie spotkania - zdj?cie
25-03-2020 - 26-03-2020 (25-26 marca 2020) SPIN Extra 2020 – ju? w marcu nowo?ci w programie spotkania

 
雅彩彩票 章丘市| 沂源县| 甘孜县| 高州市| 牟定县| 玉龙| 女性| 保亭| 沙雅县| 简阳市| 海宁市| 三原县| 中江县| 兴隆县| 仙桃市| 泽库县| 盖州市| 蓬溪县| 乐业县| 灵台县| 报价| 应用必备| 堆龙德庆县| 邯郸县| 曲周县| 普安县| 宣威市| 西昌市| 仙游县| 辽源市| 河津市| 洛川县| 泉州市| 江口县| 射阳县| 洱源县| 昌平区| 五台县| 滦平县| 军事| 易门县|