Wydarzenia i targi Dodaj wydarzenie

Targi Energetyczne ENERGETICS

19-21 listopada 2019 Lublin Targi

Targi Energetyczne ENERGETICS

Zapraszamy do udzia?u w Targach Energetycznych ENERGETICS

Najbli?sza edycja targów: 19-21 listopada 2019 r.

ENERGETICS to wa?ne spotkanie bran?y energetycznej w Polsce. Istot? ENERGETICS jest nie tylko prezentacja nowoczesnych urz?dzeń, aparatury i technologii dla przemys?u energetycznego, ale równie? wymiana do?wiadczeń przez specjalistów z ca?ej Polski i zagranicy. Znajd? si? w?ród nich m.in. przedstawiciele zak?adów energetycznych, biur projektowych, dzia?ów energetycznych firm i zak?adów przemys?owych, elektrycy i instalatorzy.

ENERGETICS to równie? liczne konferencje, prelekcje i szkolenia, na których poruszane s? tematy aktualne i wa?ne dla bran?y energetycznej.

Lokalizacja ENERGETICSU na Lubelszczy?nie, gdzie umiejscowione s? liczne inwestycje zwi?zane z modernizacj? infrastruktury energetycznej jak i zwi?kszeniem wykorzystania energii z odnawialnych ?róde? oraz siedziby wielu wa?nych podmiotów bran?y energetycznej, jest dodatkowym atutem. Tak?e lokalizacja Lublina w obszarze Makroregionu Wschodniego oraz blisko?? wa?nych dla energetyki rynków ukraińskiego i bia?oruskiego.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wspó?tworzenia z nami tego niezwyk?ego wydarzenia.

Zakres tematyczny

Elektroenergetyka i elektrotechnika

 • Wytwarzanie i przesy?anie energii elektrycznej
 • Przetwarzanie energii
 • Urz?dzenia rozdzielcze i ??czeniowe
 • Urz?dzenia zabezpieczaj?ce i instalacje odgromowe
 • Urz?dzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne
 • Sieci i instalacje elektryczne
 • Automatyka
 • Osprz?t eksploatacyjny i narz?dzia
 • Kable i przewody
 • Sprz?t o?wietleniowy
 • Informatyka w energetyce

Utrzymanie ruchu

Energetyka alternatywna i odnawialna

 • Energia wodna, wiatrowa, s?oneczna, wód geotermalnych, biomasa
 • Technologie pozyskiwania?energii odnawialnej
 • Systemy oszcz?dzania zasobów energetycznych
  ?
 • Wydrukuj stron?

Inne wydarzenia tego organizatora:
Targi PCI Days - zdj?cie
04-06-2020 - 05-06-2020 (4-5 czerwca 2020) Targi PCI Days
SPIN Extra 2020 – ju? w marcu nowo?ci w programie spotkania - zdj?cie
25-03-2020 - 26-03-2020 (25-26 marca 2020) SPIN Extra 2020 – ju? w marcu nowo?ci w programie spotkania

 
雅彩彩票 百色市| 鄢陵县| 龙川县| 留坝县| 汝州市| 昭通市| 林甸县| 寿宁县| 杂多县| 奈曼旗| 鄂温| 辉南县| 昌江| 会东县| 泰州市| 满城县| 玛曲县| 临城县| 章丘市| 天气| 衡水市| 和田市| 平乐县| 衡水市| 高清| 加查县| 安顺市| 云浮市| 巴中市| 北川| 阳东县| 乌兰县| 勃利县| 滕州市| 祁门县| 澄城县| 壶关县| 庆元县| 平泉县| 津南区| 柳州市|