Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt Dodaj do EZO Usuń z EZO

Systemy stropowe RECTOLIGHT
budownictwo.org id57563 00.00 PLN 5 5

Systemy stropowe RECTOLIGHT

Podgl?d
Skontaktuj si? z firm?:

RECTOR Polska Sp. z o.o.

?l?ska 64e
32-500 Chrzanów
ma?opolskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 32 626 02 60
faks: 32 626 02 61
e-mail: info@rector.pl

E-mail: Katarzyna.NOWAK@rector.pl


Rozmawiamy w j?zykach:

czeski francuski niemiecki polski s?owacki


Karta firmy:
Zapytaj o produkt
Kontaktuj?c si? z firm? powiedz, ?e zdoby?e? o niej informacje dzi?ki portalowi budownictwo.org!
Dzi?kujemy!

Systemy stropowe RECTOLIGHT

Strop systemowy RECTOLIGHT jest alternatyw? wobec standardowego stropu z wykorzystaniem pustaka betonowego. W jego sk?ad wchodz? nasze spr??one belki stropowe RS oraz ultralekkie wype?nienie mi?dzybelkowe wykonane z wytrzyma?ego naturalnego? drewna prasowanego.?

Znajduje zastosowanie w nowych budynkach mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej oraz przy wymianach stropów w zabytkowych kamienicach.?

Nowoczesna konstrukcja stropu mo?e uzyska? ognioodporno?? REI 60 (Badanie ITB nr 2819/11/Z00 NP.).

RECTOLIGHT dwukrotnie przy?piesza monta? i redukuje koszty transportu (jedna paleta wype?nienia wystarcza na wykonanie nawet do 90 m2 stropu).

Uzyskiwane rozpi?to?ci w systemie RECTOLIGHT wahaj? si? mi?dzy 1,8 m do przesz?o 8,0 m.

?atwo?? w ci?ciu i wykonywaniu otworów sprawia, i? strop RECTOLIGHT jest bardzo? elastyczny i dopasowany do ka?dego projektu.

System stropowy RECTOLIGHT to nowo?? przeznaczona dla budownictwa mieszkalnego i u?yteczno?ci publicznej.

  • wysoko?? stropu wynosi od 16 cm, osiowy rozstaw belek w systemie wynosi 59 lub 60cm
  • minimalna grubo?? nadbetonu wynosi - 4cm

Zalety

WYTRZYMA?O??

Du?a elastyczno?? systemu: no?no??, akustyka, odporno?? ogniowa REI dobierane s? na podstawie wytycznych projektowych,

Gwarantujemy wy?sz? wytrzyma?o?? stropu, poniewa? wykonujemy belki z betonu o najwy?szych parametrach wytrzyma?o?ciowych (beton B-60),

ELASTYCZNO??

Nasze stropy s? szyte na miar?, zapewniamy wysoko?? stropu ju? od 16cm i rozpi?to?ci od 1m do przesz?o 8 m,

SZYBKO?? MONTA?U

Dwukrotnie szybszy monta? , brak zeber rozdzielczych, jedna lub dwie podpory montazowe, element dekluj?cy w zestawie,?

OSZCZ?NO??

RECTOLIGHT redukuje koszty transportu, poniewa? jedna paleta odpowiada kilku paletom pustaka betonowego,

OGNIOODPORNO??

Zgodnie z wynikami badań ITB (Badanie ITB nr 2819/11/Z00 NP.) i opracowan? klasyfikacj? ogniow?, odpowiednio zaprojektowany system RECTOLIGHT mo?e osi?gn?? odporno?? ogniow? REI 60 bez wzgl?du na rodzaj podwieszonego sufitu,

Polecamy do nabycia siatk? zgrzewn? O5 oczka 20x20, o wymiarach 1,3 x 2,5 m, stanowi?c? element systemów RECTOBETON.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy

 
雅彩彩票 绥芬河市| 衢州市| 普宁市| 湖南省| 武平县| 宽甸| 鲁山县| 读书| 龙川县| 万安县| 青神县| 扎鲁特旗| 平和县| 南康市| 永寿县| 通榆县| 荥经县| 营山县| 思南县| 河源市| 桂平市| 北碚区| 奉新县| 龙胜| 泸定县| 长沙县| 临西县| 错那县| 寿光市| 镇江市| 湟中县| 屏南县| 开江县| 普安县| 宜兰县| 玉山县| 泰和县| 鄂伦春自治旗| 安康市| 长武县| 宝丰县|