Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt Dodaj do EZO Usuń z EZO

Polimer studzienny ANTISOL
budownictwo.org id56439 00.00 PLN 5 5

Polimer studzienny ANTISOL

Podgl?d
Skontaktuj si? z firm?:

HEKOBENTONITY Sp. z o.o.

Korzeniów 42a
39-203 Nagoszyn
podkarpackie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 14 681 89 62
faks: 14 681 80 17
e-mail: heko@bentonit.pl

E-mail: mateusz.marc@bentonit.pl


Rozmawiamy w j?zykach:

polski


Karta firmy:
Zapytaj o produkt
Kontaktuj?c si? z firm? powiedz, ?e zdoby?e? o niej informacje dzi?ki portalowi budownictwo.org!
Dzi?kujemy!

Polimery

Naturalny, oczyszczony polimer, Antisol, zapewnia efektywn? lepko?? p?uczki, a tak?e stabilizuje przewiercane formacje. Odznacza si? wysok? wydajno?ci? i ekonomiczno?ci?, a do tego dzi?ki swej wszechstronno?ci pomaga ograniczy? moment obrotowy oraz obci??enia maj?ce miejsce w trakcie wiercenia studni. Zwi?ksza tak?e mo?liwo?? wynoszenia i usuwania zwiercin.

Wykorzystywany jest do wierceń studni, a tak?e odwiertów geotermalnych. U?ycie polimeru zapewnia dodatkowo wst?pn? inhibicj? warstw ilastych oraz niestabilnych ?upków. Antisol nie zawiera w swoim sk?adzie substancji toksycznych, jest bezpieczny oraz przyjazny dla ?rodowiska – cz?sto stosowany jest równie? jako p?uczka biodegradowalna. U?ywany jest do p?uczek zarówno na bazie wody s?odkiej, jak i s?onej.

Produkt mo?na stosowa? wraz z innymi materia?ami. W przypadku stosowania Antisolu z bentonitem wiertniczym nale?y najpierw rozmiesza? bentonit, a nast?pnie doda? polimer Antisol. Taka kompozycja z bentonitem wiertniczym polimer nadaje si? idealnie dla formacji piaszczystych i ?wirowych.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu. Udzielimy Państwu niezb?dnych informacji dotycz?cych naszych produktów.

Inne produkty firmy

 
雅彩彩票 海门市| 尚义县| 宁德市| 霞浦县| 比如县| 淮阳县| 长兴县| 同仁县| 周口市| 自贡市| 徐州市| 阳江市| 固安县| 临夏县| 永新县| 金昌市| 奈曼旗| 阿拉善左旗| 垦利县| 娄烦县| 安泽县| 孟村| 师宗县| 东明县| 辽宁省| 麻栗坡县| 雷波县| 合肥市| 塘沽区| 道孚县| 库伦旗| 安福县| 曲水县| 隆尧县| 绥芬河市| 祥云县| 章丘市| 莆田市| 邵武市| 定襄县| 平塘县|