Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Transport

  Transport Strong Steel Poland jako dystrybutor stali jest operatorem logistycznym oferuj?cym kompleksowe rozwi?zania z zakresu zarz?dzania ?ańcuchem dostaw dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb klientów. Oprócz sprzeda?y wyrobów hutniczych oferujemy równie?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Us?ugi monta?owe, ci?cie blach i rur

  Us?ugi monta?owe, ci?cie blach i rur Strong Steel Poland specjalizuje si? tak?e w pracach monta?owych z zakresu automatyki, sterowań elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Nasze us?ugi ?wiadczymy firmom z ka?dej ga??zi przemys?u, ze szczególnym uwzgl?dnieniem elektroenergetyki...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Us?ugowe ci?cie z?omu

  Wykonujemy us?ugi w zakresie ci?cia ponadgabarytowych elementów z?omowych poprzez: Ci?cie metod? gazow? z?omu stalowego. Ci?cie metod? plazmow? chromoniklu, ?eliwa, stopów miedzi oraz aluminium. Ci?cie metod? mechaniczn? przestrzennych konstrukcji stalowych za pomoc...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Renowacje stropów

  Stropy RECTOR w obu systemach ?wietnie nadaj? si? w przypadkach konieczno?ci wymiany starych, drewnianych stropów.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • U?ywane podno?niki koszowe

  U?ywane podno?niki koszowe Oferujemy u?ywane podno?niki po wszelkich niezb?dnych naprawach i renowacji lub jako ekonomiczn? rynkow? opcj? gotow? do dalszej modyfikacji przez klienta. Wszystkie maszyny maj? udokumentowane pochodzenie, jak równie? s? poddawane inspekcji i kontroli bezpiecze...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wycinanie otworów, wzorów, w p?ytach wiórowych, pil?niowych, drewnie

  Frezowanie CNC Wymiary elementów do frezowania- 1250 x 3000 mm P?yty wiórowe, pil?niowe, drewno. Wycinanie wszelkiego rodzaju otworów o ró?nych kszta?tach i wymiarach, grawerowanie napisów w/w materia?ach.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Transport oraz monta? o?cie?nic i drzwi

  Transport Dysponujemy w?asnym transportem. Ka?de Państwa zlecenie, po zrealizowaniu bez wzgl?du na jego wielko?? mo?emy dostarczy? na Państwa ?yczenie do dowolnego miejsca w Europie. Monta? Polecamy us?ugi naszych ekip monta?owych przy monta?u o?cie?nic i drzwi.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Frezowanie CNC, p?yt wiórowych, pil?niowych, drewna

  Frezowanie CNC Wymiary elementów do frezowania- 1250 x 3000 mm P?yty wiórowe, pil?niowe, drewno. Wycinanie wszelkiego rodzaju otworów o ró?nych kszta?tach i wymiarach, grawerowanie napisów w/w materia?ach.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Lakierowanie

  Lakierowanie Lakiernia proszkowa pionowa   Jedna z najbardziej zaawansowana technologicznie w kraju, w pe?ni zautomatyzowana pionowa  linia lakiernicza. - mo?liwo?? lakierowania profili o d?ugo?ci do 7500 mm i o maksymalnym przekroju wpisanym w prostok?t o wymiarach 200 &tim...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Gi?cie ?uków

  Gi?cie ?uków Ograniczenia technologiczne: - maksymalna wysoko?? ca?kowita ?uku 2100 mm - maksymalna wysoko?? ca?kowita ?uku w lakierze drewnopodobnym 1700 mm - dla poszczególnych kszta?towników istniej? minimalne promienie gi?cia – wykaz poni?ej - realizacja...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Remediacja wód gruntowych

  Projektujemy i wdra?amy rozwi?zania dostosowane do potrzeb klienta, w oparciu o autorskie techniki i 20 lat do?wiadczenia w realizacji projektów przez grup? Soletanche Freyssinet.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wydobywanie g??bokich zanieczyszczeń

  Wydobywanie g??bokich zanieczyszczeń.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Remediacja zbiorników przemys?owych

  Przemys?owe zbiorniki wodne zajmuj? du?? powierzchni? i z biegiem czasu ulegaj? procesom degradacji.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Remediacja terenów poprzemys?owych

  Remediacja terenów poprzemys?owych.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Renowacja i naprawa

  Od 1987 roku budujemy, odnawiamy i naprawiamy szalunki. Skorzystaj z Naszego doswiadczenia! SZYBKO - KORZYSTNIE - SOLIDNIE Przywrócimy jej dawny blask. Nasze us?ugi: Wymiana sklejki i czyszczenie elementów: Usuni?cie starej sklejki Czyszczenie sk...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 青铜峡市| 洛浦县| 尚义县| 乐平市| 泊头市| 娄底市| 高唐县| 吉木萨尔县| 恩施市| 澄城县| 湟中县| 缙云县| 惠水县| 大名县| 电白县| 峨眉山市| 莫力| 保定市| 香港| 绍兴市| 杭州市| 长海县| 邢台市| 大竹县| 孝昌县| 闵行区| 辽阳县| 平江县| 贺兰县| 辉县市| 财经| 凤凰县| 南部县| 泰来县| 广东省| 梧州市| 武隆县| 米林县| 延川县| 上饶县| 富阳市|