Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Systemy zabezpieczeń

  Systemy zaprojektowane w celu poprawy warunków i wydajno?ci pracy na budowie.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Systemy podpór i wie?

  Podpory stropowe stalowe i aluminiowe, lekkie podparcia oraz ci??kie systemy wie?owe.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Deskowania wznosz?ce

  Nowoczesne rozwi?zania obejmuj?ce systemy samowznosz?ce, konsole do realizacji ?cian wysokich oraz uk?ady z szynami prowadz?cymi. Dedykowane do realizacji wie?owców, filarów, pylonów oraz zapór.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rusztowania

  Rusztowania Oferujemy wynajem i monta? rusztowań warszawskich, ramowych rusztowań elewacyjnych oraz rusztowań jezdnych. Rusztowanie systemowe: o rozstawie pod?u?nym ram: 3,07 m; 2,57 m; 2,07 m; 1,57 m, oraz dwóch standardowych rozstawach poprzecznych stojaków ram 0,73 m i 1,09...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Deskowanie s?upowe

  Deskowanie s?upowe Deskowania s?upowe - ?rednio gabarytowy szalunek s?upowy o wadze 30 kg/m2 z wbudowanym klinowym systemem zamykania. Dzi?ki temu systemowi mo?emy formowa? s?upy o boku od 25 do 60 cm przeskokiem co 5 cm. Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej wynosi 80 kN/m2. Stand...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Deskowanie ma?ogabarytowe Tekko-Takko

  Deskowanie ma?ogabarytowe Tekko-Takko Deskowania ma?ogabarytowe, ma?owymiarowe deskowanie modu?owe o wadze 25kg/m2 z poszyciem ze sklejki fenolowej. Szalunek ?wietnie sprawdza si? przy formowaniu elementów z betonu takich jak ?awy i ?ciany fundamentowe, belki podwalinowe i ogrodzeniow...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Podpory budowlane

  Podpory budowlane Podpory stropowe ocynkowane, o no?no?ci min. 20 kN, zakres wysoko?ci od 150 do 550 cm

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Systemy deskowania stropowego

  Systemy deskowania stropowego Uniwersalny system stropowy, pozwalaj?cy na szalowanie stropów o dowolnej grubo?ci i geometrii poziomej oraz wysokosci pomieszczenia. Ze wzgl?du na prostot? monta?u gwarantuje ?atwe i szybkie wykonywanie prac oraz zapewnia bezpieczeństwo pracy. Systemy de...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Deskowanie ?redniogabarytowe RASTO

  Deskowanie ?redniogabarytowe RASTO Deskowania ?redniogabarytowe - modu?owe o wadze 30 kg/m2. Szalunek przeznaczony jest do formowania wszelkich betonowych elementów konstrukcyjnych. Deskowania s? ?atwie w monta?u (monta? bez u?ycia ?urawia). Dopuszczalne parcie mieszanki beton...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Sklejki szalunkowe

  Sklejki szalunkowe Oferujemy sklejki szalunkowe topolowe chińskie oraz brzozowe produkcji rosyjskiej i polskiej. Powierzchnie sklejek pokryte s? filmem fenolowym w kolorach czarnym, br?zowym o zró?nicowanej gramaturze. Mo?liwo?? wielokrotnego u?ycia w konstrukcjach budowlanych. Sklejk...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rusztowania

  Rusztowania Zajmujemy si? profesjonaln? i kompleksow? obs?ug? w zakresie sprzeda?y i wynajmu rusztowań elewacyjnych, ramowych, modu?owych, aluminiowych, warszawskich jak równie?  przejezdnych. Oferujemy rusztowania w systemie plettac, RUX, Layher, Termosprz?t.  W ci?g?ej sprzeda...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rusztowania przejezdne aluminiowe

  Rusztowania przejezdne aluminiowe Rusztowania przejezdne przeznaczone s? do prac budowlanych i monta?owych wewn?trz i na zewn?trz budynków - wsz?dzie tam, gdzie wa?na jest mo?liwo?? szybkiego i cz?stego przemieszczania. Zastosowanie Idealnie nadaje si? do prac instalatorskich, kli...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szalunki

  Szalunki Posiadane przez nas szalunki MINI-BOX s? nowoczesnym systemem szalunków, pozwalaj?cych na efektywn? i precyzyjn? prac?. To idealne rozwi?zanie dla firm poszukuj?cych szalunków drobnowymiarowych, systemowych do robót betoniarskich  bez u?ycia ci??kiego sprz?tu....

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rusztowania fasadowe

  Rusztowania fasadowe Nasze rusztowania fasadowe SL70 stwarzaj? ca?? gam? mo?liwo?ci ??czenia, poniewa? zosta?y skonstruowane wed?ug sprawdzonej w praktyce zasady modu?owej. Doskona?a stabilno?? Rusztowanie posiada doskona?? stabilno?? dzi?ki ca?kowicie zamkni?tym profilom. Zastosowan...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 香格里拉县| 昔阳县| 吉安市| 博爱县| 舒城县| 武冈市| 秦皇岛市| 府谷县| 乐平市| 南溪县| 榆社县| 河间市| 登封市| 兴仁县| 焉耆| 三台县| 海晏县| 盐池县| 凤山市| 云龙县| 日喀则市| 绥江县| 阳东县| 信阳市| 思茅市| 文登市| 五大连池市| 馆陶县| 错那县| 饶河县| 张掖市| 太原市| 浙江省| 郴州市| 台湾省| 襄城县| 濮阳市| 鄄城县| 无棣县| 绥中县| 积石山|