Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • PLANISTA

  Program PLANISTA przeznaczony jest do sporz?dzania harmonogramów, planowania i kontroli realizacji przedsi?wzi?? oraz do ewidencji i kontroli zu?ycia materia?ów, kosztów robocizny i sprz?tu na budowie. Jest prosty i wygodny w obs?udze.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • EDBUD Szkic

  Dla tych, którzy przygotowuj? dokumentacj? do przetargów nie jest tajemnic?, jak wa?ny – oprócz zawarto?ci merytorycznej – jest wygl?d przedstawianych materia?ów.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • FOBOS WKI

  FOBOS WKI to program najnowszej generacji do wyliczania Warto?ci Kosztorysowej Inwestycji (WKI, sporz?dzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych metod? uproszczon?, obliczania warto?ci planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych, a tak?e do sporz?dzania wszelkiego rodzaju wycen metod? uproszczon? opartej na rynkowych cenach jednostkowych.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program PDF Kosztorys - konwerter kosztorysów i obmiarów z plików pdf

  PDF Kosztorys to program do konwersji i importu obmiarów i kosztorysów z plików PDF do formatu XML, obs?ugiwanego przez wi?kszo?? programów kosztorysowych.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program do kosztorysowania EDBUD Kosztorys

  Program EDBUD KOSZTORYS s?u?y do sprz?dzania kosztorysów inwestorskich, ofertowych, zamiennych metod? szczegó?ow? i uproszczon?.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program kosztorysowy EDBUD KOSZTORYS WB (wersja bran?owa)

  EDBUD KOSZTORYS WB - wersja bran?owa, to uproszczona wersja programu kosztorysowego EDBUD KOSZTORYS.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • EDBUD PAKIET PROFESJONALNY

  Proponujemy Państwu ca?y pakiet programów EDBUD w promocyjnej cenie.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • EDBUD Przedmiar

  EDBUD Przedmiar to doskona?e narz?dzie do sporz?dzania rozbudowanej dokumentacji przedmiarowej. Program ?ci?le wspó?pracuje z modu?ami Kosztorys oraz Szkic.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • PDF Kosztorys - konwerter przedmiaru w plikach pdf

  Program PDF Kosztorys to nowatorskie narz?dzie, które likwiduje uci??liwa prac? zwi?zan? z przepisaniem tre?ci przedmiaru zapisanego w PDF ( plik *.pdf powsta?y jako wydruk z drukarki pdf lub utworzony w programie kosztorysowym) do dowolnego systemu kosztorysowego lub arkusza kalkulacyjnego....

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program do kosztorysowania BIMestiMate

  BIMestiMate jest innowacyjnym systemem do kosztorysowania robót budowlanych, budowlano – monta?owych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych. Program umo?liwia przeniesienie z wirtualnego modelu budowli do kosztorysu, przedmiarów i ich szybk? wycen? na dowolnym etapie pr...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 榆林市| 莆田市| 台中市| 延川县| 临洮县| 新兴县| 闵行区| 高台县| 祁阳县| 尼勒克县| 昌都县| 巴林左旗| 翁源县| 剑川县| 成安县| 滨海县| 称多县| 琼中| 延长县| 永川市| 马山县| 德化县| 卢龙县| 宣武区| 壶关县| 子长县| 龙口市| 浦江县| 绿春县| 肇庆市| 东乡| 土默特右旗| 元谋县| 出国| 明光市| 延安市| 酉阳| 阆中市| 攀枝花市| 独山县| 莒南县|