Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Rolety nak?adane PVC

  Rolety nak?adane PVC Doskona?e rozwi?zanie na ca?y rok – energooszcz?dno??, bezpieczeństwo, prywatno??. Zalety Rolety montowane na oknie lub na ?cianie, czyli zarówno na etapie budowy domu jak i w ju? istniej?cych budynkach. Stanowi? idealn? ochron? przed ha?asem z...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rolety adaptacyjne aluminiowe

  Rolety adaptacyjne aluminiowe Doskona?e rozwi?zanie na ca?y rok – energooszcz?dno??, bezpieczeństwo, prywatno?? Zalety Rolety montowane na oknie lub na ?cianie, czyli zarówno na etapie budowy domu jak i w ju? istniej?cych budynkach. Stanowi? idealn? ochron? przed h...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rolety podtynkowe

  Rolety podtynkowe Systemy podtynkowe przeznaczone s? do stosowania przede wszystkim w nowo wznoszonych budynkach, ale tak?e w obiektach ju? istniej?cych po dokonaniu niezb?dnych zmian w obr?bie nadpro?a. Rolety wpasowuj? si? w elewacj? budynku stanowi?c jej integraln? cz???. Pozosta?e elementy c...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rolety antyw?amaniowe

  Rolety antyw?amaniowe Jako jedni z nielicznych posiadamy o swojej ofercie handlowej nowatorski system rolet antyw?amaniowych PETECKI Save Line RC3. Wysok? klas? bezpieczeństwa tych rolet zapewni mocna konstrukcja kurtyny rolety, co chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi profili rolety. Wa?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rolety adaptacyjne

  Rolety adaptacyjne Rolety systemu nadstawnego PETECKI przeznaczone s? do stosowania w budynkach nowo wznoszonych oraz podczas modernizacji ju? istniej?cych. Dzi?ki bogatej gamie kolorów s? doskona?ym elementem dekoracyjnym, dopasowanym do wygl?du budynku. Czo?o skrzynki jest jednocze?nie...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rolety nadstawne

  Rolety nadstawne Rolety systemu nadstawnego PETECKI przeznaczone s? do stosowania w budynkach nowo wznoszonych oraz podczas modernizacji ju? istniej?cych. Dzi?ki bogatej gamie kolorów s? doskona?ym elementem dekoracyjnym, dopasowanym do wygl?du budynku. Czo?o skrzynki jest jednocze?nie po...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rolety zewn?trzne

  Rolety zewn?trzne Bezpieczeństwo przede wszystkim. Z my?l? o komforcie naszych klientów, wprowadzili?my do oferty rolety zewn?trzne ze wzmocnion? listw? doln? o szeroko?ci 55mm. Dzi?ki szerokiej gamie kolorystycznej, stosunkowo ?atwo mo?na dobra? rolety do kolorystyki okucia okien. Opr&oa...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rolety wewn?trzne

  Rolety wewn?trzne W naszej ofercie klienci znajd? nie tylko rolety zewn?trzne, ale tak?e rolety wewn?trzne dost?pne w pe?nej palecie kolorów systemu RAL. Dzi?ki temu doskonale pasuj? do oferowanych przez nas kolorów okien.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • ?aluzje zewn?trzne Lamela C80

  ?aluzje zewn?trzne Lamela C80 ?aluzje zewn?trzne (fasadowe) zyskuj? popularno?? na polskim rynku. To nowoczesny element, który dodaje lekko?ci bryle budynku. ?aluzje fasadowe montowane s? na zewn?trz i dedykowane do obiektów o du?ej powierzchni okien lub szklanych fasad....

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Zewn?trzne rolety do zabudowy KALIMA RZ

  Rolety zewn?trzne do zabudowy KALIMA RZ Je?li najwa?niejsz? zalet? rolet jest dla nas izolacja cieplna i akustyczna, zw?aszcza gdy planujemy budow? domu pasywnego, najlepsze efekty osi?gniemy decyduj?c si? na rolety do zabudowy KALIMA RZ. Jest to system mo?liwy do zaplanowania wy??cznie w przypa...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Zewn?trzne rolety naokienne KALIMA RT

  Rolety zewn?trzne naokienne KALIMA RT W domach znajduj?cych si? w stanie surowym otwartym, gdy nadpro?e nie zosta?o specjalnie ukszta?towane, mo?liwy jest monta? rolet naokiennych KALIMA RN (oraz KALIMA RT, czyli mo?liwo?? zabudowy, w domach o w??szej grubo?ci murów). Walorem tego ty...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • ?aluzje zewn?trzne Lamela Z90

  ?aluzje zewn?trzne Lamela Z90 ?aluzje zewn?trzne (fasadowe) zyskuj? popularno?? na polskim rynku. To nowoczesny element, który dodaje lekko?ci bryle budynku. ?aluzje fasadowe montowane s? na zewn?trz i dedykowane do obiektów o du?ej powierzchni okien lub szklanych fasad....

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Zewn?trzne rolety elewacyjne KALIMA RS

  Rolety zewn?trzne elewacyjne KALIMA RS SYSTEM OBUDOWY ALUMINIOWEJ Nawet w sytuacji, gdy dom jest ju? ca?kowicie wykończony, mo?na zamontowa? w nim rolety elewacyjne KALIMA RS lub RR. Ich pancerz zwija si? do skrzynki umieszczonej na murze, nad wn?k? okienn?. Jest to najbardziej uniwersalny...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Zewn?trzne rolety naokienne KALIMA RN

  Rolety zewn?trzne naokienne KALIMA RN W domach znajduj?cych si? w stanie surowym otwartym, gdy nadpro?e nie zosta?o specjalnie ukszta?towane, mo?liwy jest monta? rolet naokiennych KALIMA RN (oraz KALIMA RT, czyli mo?liwo?? zabudowy, w domach o w??szej grubo?ci murów). Walorem te...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Zewn?trzne rolety elewacyjne KALIMA RR

  Rolety zewn?trzne elewacyjne KALIMA RR Nawet w sytuacji, gdy dom jest ju? ca?kowicie wykończony, mo?na zamontowa? w nim rolety elewacyjne KALIMA RS lub RR. Ich pancerz zwija si? do skrzynki umieszczonej na murze, nad wn?k? okienn?. Jest to najbardziej uniwersalny system. Rolety elewacyjne z...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 集安市| 明光市| 开阳县| 阿拉尔市| 共和县| 昌宁县| 湖北省| 安达市| 旅游| 邵阳市| 基隆市| 长葛市| 博乐市| 台前县| 会同县| 海兴县| 梅河口市| 合川市| 专栏| 山阴县| 灯塔市| 苍南县| 卢湾区| 鹤岗市| 和田市| 苗栗县| 新密市| 绍兴市| 合作市| 稻城县| 铜鼓县| 台东市| 大余县| 海城市| 南丹县| 大庆市| 上林县| 贵德县| 八宿县| 尖扎县| 蓬溪县|