Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Stolarka aluminiowa

  Stolarka aluminiowa Firma Gerda posiada w?asny dzia? stolarki aluminiowej. W ramach niego realizuje ?cianki dzia?owe, drzwi, okna, witryny oraz przestrzenne zabudowy wewn?trzne i zewn?trzne, tak?e w wersji przeciwpo?arowej i dymoszczelnej oraz o podwy?szonej odporno?ci na w?amanie. Oprócz...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Okna aluminiowe MB-70 HI

  Okna aluminiowe MB-70 HI Nowoczesny system aluminiowy s?u??cy do wykonywania wymagaj?cych izolacji termicznej i akustycznej elementów architektonicznej zabudowy zewn?trznej. Zalety Okna systemu MB-70HI mog? by? wykorzystywane  zarówno w zabudowie indywidualnej, jak...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Okna aluminiowe MB-70

  Okna aluminiowe MB-70 Nowoczesny system aluminiowy s?u??cy do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewn?trznej. Zalety Okna systemu MB-70 mog? by? wykorzystywane  zarówno w zabudowie indywidualnej, jak i w fasadach aluminiowych. Du?y wybór...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Okna drewniano-aluminiowe DUOLINE

  Okna drewniano-aluminiowe DUOLINE Doskona?e po??czenie trwa?o?ci aluminium i estetyki drewna. Zalety Klasyczny i elegancki design spójny z nowoczesnymi trendami architektonicznymi. Du?a mo?liwo?? aran?acji przestrzeni, dzi?ki dost?pno?ci szerokiej gamy kolorystycznej bar...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Okno aluminiowe MB-45

  Okno aluminiowe MB-45  Nowoczesny system aluminiowy s?u??cy do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy wewn?trznej. Zalety Nowoczesny i stabilny profil aluminiowy pozwalaj?cy na uzyskanie efektu jednej p?aszczyzny ramy i skrzyd?a od strony zewn?trznej po zamkni?c...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Okna aluminiowe MB-86 SI

  Okna aluminiowe MB-86 SI Energooszcz?dny system aluminiowy z podwy?szon? izolacyjno?ci? termiczn? doskonale nadaj?cy si? do wykorzystania w zewn?trznych elementach architektonicznej zabudowy. Zalety Okna systemu MB-86 SI mog? by? wykorzystywane  zarówno w zabudowie indywi...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Okno aluminiowe ALU Impressive Line MB 60

  ALU Impressive Line MB 60 To produkt oparty o profil uznanego producenta Aluprof. Trójkomorowy uk?ad z przegrod? termiczn? wykonan? z poliamidu wzmocnionego w?óknem szklanym zapewnia sztywno??  i odporno?? na odkszta?cenia. Zastosowanie specjalnego wk?adu izoluj?cego w central...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Okno aluminiowe ALU Future Line MB 104

  ALU Future Line MB 104 Okna w tym systemie to produkt najwy?szej klasy, wykorzystywane do produkcji profile dzi?ki bardzo wysokiej izolacyjno?ci spe?niaj? kryteria elementów stosowanych w budownictwie pasywnym, co potwierdza certyfikat Instytutu Domów Pasywnych PHI Darmstadt. Zwi?k...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Okno aluminiowe ALU Excellent Line MB 86

  ALU Excellent Line MB 86 Dedykowane przy realizacjach wymagaj?cych energooszcz?dno?ci a tak?e do budownictwa pasywnego i termomodernizacji. Proste i nowoczesne kszta?ty zapewni? estetyczn? harmoni?   z bry?? budynku a trzy warianty wykonania ( ST, SI i AERO) pozwol? dostosowa? produkt...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Okno aluminiowe ALU Excellent Superial 75

  ALU Excellent Superial 75 Superial 75 to po??czenie wysokich parametrów u?ytkowych, estetyki oraz wytrzyma?o?ci okien opartych na tym profilu. Du?y zakres kszta?towników/profili umo?liwia zaspokojenie potrzeb tworzenia nietypowych prostoliniowych kszta?tów i skomplikowanych...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Okno aluminiowe ALU Future Line Star 90

  ALU Future Line Star 90 Produkt szczególnie rekomendowany na potrzeby budynków niskoenergetycznych, pasywnych, zastosowany do termomodernizacji podnosi komfort cieplny budynku. Nowoczesny i kompleksowy system aluminiowy w klasie Premium, do budowy którego u?yto wysokiej klas...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Okno aluminiowe ALU Impressive Imperial 65

  ALU Impressive Imperial 65 Trójkomorowe okna ALU Imperial 65 to idealne rozwi?zanie na ka?d? kieszeń. Znacznie poprawiona wytrzyma?o?? mechaniczna poprzez zastosowanie przek?adki termicznej o szeroko?ci 24mm wykonanej z poliamidu wzmocnionego w?óknem szklanym sprawia ?e okna wykona...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Stolarka aluminiowa

  Okna, witryny aluminiowe: Okna MB-45 Okna przesuwne MB-60 Okna MB-EXPO70 Okna MB-EXPO70 Okna MB-86 Okna MB-104 Passive Okna MB-SLIMLINE - okna o w?skich profilach Okna MB-Slide Okna MB-23P Okna MB...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Drzwi i okna aluminiowe

  Produkujemy okna, drzwi, fasady z profili systemu Ponzio i Blyweert.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Systemy okienno-drzwiowe Superial i+

  Systemy okienno-drzwiowe Superial i+ System przeznaczony  do konstruowania okien, drzwi i witryn o wysokich parametrach termoizolacji   Wysokie parametry izolacyjno?ci termicznej uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych wk?adów termicznych wsuwanych pomi?dzy przek?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 五常市| 浮山县| 溆浦县| 普兰县| 改则县| 虹口区| 陵川县| 博湖县| 淮北市| 宕昌县| 广昌县| 沙雅县| 靖安县| 金平| 新沂市| 江永县| 麻阳| 昔阳县| 阳泉市| 淳安县| 霍山县| 新宁县| 陆川县| 峨眉山市| 综艺| 旬邑县| 武胜县| 西平县| 麻城市| 三都| 大方县| 北宁市| 邵阳县| 乳源| 阿拉善左旗| 合江县| 瓦房店市| 莲花县| 安化县| 建始县| 瑞昌市|