Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Ogrodzenia budowlane

  Ogrodzenia budowlane (kompletne: s?upki+ bloczki + podpory) OBH 230 (d?ugo?? prz?s?a 230 mm) ocynkowane: 99,-z?/mb + Vat lakierowane: 108,-z?/mb + Vat OBH 290 (d?ugo?? prz?s?a 290 mm) ocynkowane: 110,-z?/mb + Vat lakierowane: 123,-z?.mb + Vat W nasze...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ogrodzenia panelowe

  Oferujemy wynajem, dostaw? i monta? ogrodzeń panelowych.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Podmurówki

  Podmurówki W naszej ofercie znajd? Państwo podmurówki prefabrykowane oraz ??czniki betonowe. Dzi?ki temu, ?e s? to gotowe elementy, które sk?adaj? si? ze sob? w ?atwy sposób, mo?na szybko i tanio postawi? podstaw? ogrodzenia siatkowego lub panelowego. Deski betonowe d...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ogrodzenia modu?owe MODY?

  Ogrodzenia modu?owe MODY? Ogrodzenia betonowe modu?owe MODY? budowane s? z grysowych bloczków, odznaczaj?cych si? delikatnie zaokr?glonymi, licowymi ?ciankami. Ich najwi?ksze zalety to delikatny kszta?t oraz prostota struktury, dzi?ki którym s? harmonijnym akcentem dla ka?dego domu...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Daszki ROMA Classic

  Daszki ROMA Classic Daszki betonowe s?u?? jako ochrona murków i s?upków ogrodzenia przed szkodliwym dzia?aniem deszczu, ?niegu, wiatru, mrozu. Daszki firmy JONIEC® dopasowane s? wymiarem, kolorem oraz faktur? powierzchni do ka?dego systemu ogrodzeniowego oferowanego przez tego...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Daszki GORC® Top

  Daszki GORC® Top  Daszki betonowe s?u?? jako ochrona murków i s?upków ogrodzenia przed szkodliwym dzia?aniem deszczu, ?niegu, wiatru, mrozu. Daszki firmy JONIEC® dopasowane s? wymiarem, kolorem oraz faktur? powierzchni do ka?dego systemu ogrodzeniowego oferowanego prze...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Daszki GORC® de Luxe GL38, GL38/8

  Daszki GORC® de Luxe GL38, GL38/8  Daszki betonowe s?u?? jako ochrona murków i s?upków ogrodzenia przed szkodliwym dzia?aniem deszczu, ?niegu, wiatru, mrozu. Daszki firmy JONIEC® dopasowane s? wymiarem, kolorem oraz faktur? powierzchni do ka?dego systemu ogrodzeniowego...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ogrodzenia ?upane GORC® de Luxe - GL 38

  Ogrodzenia ?upane GORC® de Luxe GL38 jest wi?kszym odpowiednikiem ogrodzenia betonowego GORC® de Luxe GL22. Mo?liwo?? ??czenia elementów systemów GL22 i GL38 daje ogromne mo?liwo?ci aran?acji i dopasowania ogrodzenia do architektury budynku. Najbardziej popularnym roz...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ogrodzenia modu?owe

  Ogrodzenia modu?owe Podstawow? zalet? ogrodzeń z tej kategorii jest ?atwo?? monta?u i wielo?? rozwi?zań aran?acyjnych. Znajduj?ce si? w naszej ofercie ogrodzenia modu?owe wyst?puj? w trzech wariantach – ROMA, ASTRA, MODY?. Wyró?nia je przede wszystkim elegancka i klasyczna estetyka,...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Prz?s?a gabionowe

  Prz?s?a gabionowe Prz?s?a gabionowe to produkt, dzi?ki któremu ogrodzenie zyskuje niepowtarzalny wygl?d. Przestrzenie prz?se? mo?na wype?ni? w ca?o?ci (uzyskuj?c pe?ne zas?oni?cie) lub w cz??ci (uzyskuj?c cz??ciow? przezierno?? ogrodzenia). Materia?, który mo?na u?y? do wype?nień t...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ogrodzenia ?upane GORC® Top

  Ogrodzenia ?upane GORC® Top Ogrodzenie GORC® Top polubi? osoby ceni?ce klasyk? i naturalno??. Technologia SCRATCH nadaje powierzchni bloczków niezwyk?ej ?agodno?ci. Delikatne melan?e kolorystyczne sprawiaj?, ?e ogrodzenie jest wizualnym uzupe?nieniem otoczenia budynku, a nie jej c...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ogrodzenia ?upane GORC® de Luxe GL38/8

  Ogrodzenia ?upane GORC® de Luxe GL38/8 Bloczki ogrodzeniowe GORC® de Luxe GL 38/8 to nowy asortyment w ofercie ogrodzeń ?upanych GORC® de Luxe. Autorski pomys? firmy JONIEC® wprowadzonym na rynek polski w 2003 r. wzbogaci? si? o nowy element - bloczek o wysoko?ci 8 cm. Daje to kl...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • ??czniki betonowe

  ??czniki betonowe s?u?? do osadzania desek betonowych s?u??cych jako podmurówka ogrodzenia panelowego lub siatkowego. Na odcinkach prostych i końcach ogrodzenia stosujemy ??czniki proste, a  w naro?ach ??czniki naro?ne. Wysoko?? ??czników dopasowana jest do wysoko?ci oferowanych p...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Prz?s?a panelowe

  Prz?s?a panelowe Prz?s?a panelowe metalowe to doskona?y sposób na budow? ogrodzenia o nowoczesnym wygl?dzie. Mo?na je zamontowa? na dwa sposoby: jako palisada (równolegle do powierzchni s?upka) lub jako ?aluzja (pod k?tem). Odleg?o?ci pomi?dzy poszczególnymi panelami mo?na r...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ogrodzenia modu?owe ROMA Horizon

  Ogrodzenia modu?owe ROMA Horizon ROMA Horizon to produkt, który jest odpowiedzi? na zapotrzebowanie klientów poszukuj?cych prostych form wspó?graj?cych z nowoczesn? architektur? domów prywatnych i budynków u?yteczno?ci publicznej. ROMA Horizon to system bloczk&...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 鞍山市| 清涧县| 苗栗市| 甘德县| 仁布县| 永城市| 秀山| 盐城市| 察雅县| 白城市| 越西县| 汉中市| 疏勒县| 鄂尔多斯市| 定陶县| 金昌市| 娱乐| 满洲里市| 吴江市| 东台市| 丰原市| 舟曲县| 新丰县| 亳州市| 裕民县| 高唐县| 西吉县| 余姚市| 镇巴县| 安福县| 宁明县| 岳普湖县| 扬州市| 桃江县| 岗巴县| 阿图什市| 固镇县| 平陆县| 子洲县| 新郑市| 女性|