Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Nawierzchnie zewn?trzne

  Nawierzchnie zewn?trzne ELEGANZA GRAVITA PROMENADA PRATO ATENY PRATO BOSTON PRATO INDIGO BELLO INDIGO PRATO BAVARIA LAGO TOSCANA LAVE GRANDE PRATOP?YTKA BERLI?SKA PRATO SYSTEMY DOTYKOWE FAVILLA PRATO PROMENADA GRAVITA MA...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty posadzkowe SELECT

  P?yty posadzkowe SELECT Serie: SELECT 7430 SELECT 7431 SELECT 7432 SELECT 7433 SELECT 7434 SELECT 7437 SELECT 7234 SELECT 7807 SELECT 7808 Formaty: 40 x 40 x 4,0 cm 50 x 50 x 4,0 cm 60 x 40 x 4,0 cm 60 x 60 x...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty posadzkowe BASIC

  P?yty posadzkowe BASIC Serie: BASICS 7032 BASICS 7070 BASICS 7083 BASICS 7124 BASICS 7212 BASICS 7490 BASICS 7508 BASICS 7514 BASICS 7528 BASICS 7568 BASICS 7578 BASICS 7638 BASICS 7224 BASICS 7664 Format...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty posadzkowe TERRASTONE

  P?yty posadzkowe TERRASTONE Serie: TERRASTONE 7430 TERRASTONE 7514 TERRASTONE 7105 TERRASTONE 7234 TERRASTONE 7032 TERRASTONE 7568 TERRASTONE 7431 TERRASTONE 7807 Formaty: 60 x 60 x 2,1-2,7 cm 60 x 29,8 x 2,1-2,7 cm seri...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty posadzkowe NORDIC

  P?yty posadzkowe NORDIC Serie: NORDIC 7233 NORDIC 7307 NORDIC 7325 NORDIC 7094 NORDIC 7060 NORDIC 7826 Formaty: 40 x 40 x 4,0 cm 50 x 50 x 4,0 cm 60 x 40 x 4,0 cm 60 x 60 x 4,0 cm seri? uzupe?niaj? wyroby komplementarne...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty posadzkowe FORZA

  P?yty posadzkowe FORZA Serie: FORZA 7233 FORZA 7598 FORZA 7124 FORZA 7530 Formaty: 24,7 x 24,7 x 4,0 cm 30 x 30 x 3,5 cm 30 x 30 x 3,0 cm tylko 7598 seri? uzupe?niaj? wyroby komplementarne  

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yta tarasowa TRAWERTN

  P?yta tarasowa TRAWERTN Trawertyn jest wiern? rekonstrukcj? ska?y wyst?puj?cej w przyrodzie o tej samej nazwie. G?adkie, jakby ci?te powierzchnie, ujawniaj?ce nieco porowat? struktur? w postaci pasmowych, nieregularnych wg??bień oraz wybitnie dobrana kolorystyka, to te cechy, które nie po...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yta tarasowa KAMIE? CIOSANY O?MIOBOK

  P?yta tarasowa KAMIE? CIOSANY O?MIOBOK P?yty kamienia Realit pozwalaj? nam komponowa? wymy?lne aran?acje, takie jak placyk na planie o?mioboku. Odpowiednio dopasowane mniejsze elementy uk?adane dooko?a centralnego kszta?tu o?miok?ta tworz? ciekaw?, pozbawion? monotonii kompozycj?. Tak u?o?ony pl...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yta tarasowa PRZE?OM SKALNY

  P?yta tarasowa PRZE?OM SKALNY P?yty ogrodowe Prze?om skalny charakteryzuje tekstura ciosana w p?aszczy?nie ?upliwo?ci ska?y naturalnej z lekko sfazowanymi kraw?dziami. S? bardzo praktyczne i pi?kne w swojej klasycznej prostocie. Efekt ?wiat?ocienia i wahania barwne nadaj? p?ytom wra?enie nat...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yta tarasowa PLANTA

  P?yta tarasowa PLANTA Ostro ci?te, bezfazowe p?yty Planta o p?omieniowanej strukturze i wyj?tkowo du?ym rozmiarze 120x100 cm, daj? gwarancj? tworzenia pi?knych i funkcjonalnych ?cie?ek w strefie ogrodowej, jak równie? dekoracyjnych placyków oraz wyj?tkowych miejsc dla wspóln...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yta tarasowa FINEZJA®

  P?yta tarasowa FINEZJA® Posiadanie pi?knego doj?cia do domu, stylowego tarasu lub miejsca wypoczynku mo?e by? realne dzi?ki p?ytom tarasowym Finezja®. Cztery ró?ne modu?owe formaty p?yt, lekko faluj?ca powierzchnia, szerokie fugi, nieregularne kraw?dzie w po??czeniu z ekskluzywn?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yta tarasowa DESKA OGRODOWA

  P?yta tarasowa DESKA OGRODOWA To wyj?tkowa propozycja dla wszystkich, którzy ceni? sobie szlachetn? urod? i elegancj? naturalnego drewna. B?d?c jego doskona?? betonow? imitacj?, Deski Ogrodowe nie tylko nadadz? ogrodowym aran?acjom stylowy charakter, ale uwolni? nas tak?e od k?opotu zwi?z...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yta tarasowa REZYDENCJA® ROMANTICA® PREMIUM

  P?yta tarasowa REZYDENCJA® ROMANTICA®  PREMIUM Rezydencja Romantica® Premium, starannie dobrana kolorystyka nadaj? p?ytom niepowtarzalny charakter p?yt i podkre?la bardzo wysok? warto?? estetyczn?. Idealna do zagospodarowania przydomowych tarasów i reprezentacyjnego miejs...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yta tarasowa KAMIE? CIOSANY

  P?yta tarasowa KAMIE? CIOSANY Kamień Ciosany to wspania?e, widoczne na pierwszy rzut oka rekonstrukcje p?yt piaskowca ciosanego. Charakterystyczne, niepowtarzaj?ce si? tekstury powierzchni licowych, warstwowo?? materia?u skalnego, oraz naturalna kolorystyka, podkre?laj? ich autentyczno??.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yta tarasowa KAMEI? CIOSANY KO?O

  P?yta tarasowa KAMEI? CIOSANY KO?O Rozszerzeniem systemu Kamienia Ciosanego jest mo?liwo?? tworzenia kó? o ?rednicy 240, 330 cm oraz ich cz??ci: pier?cieni, ?ukowych ?cie?ek, schodów oraz ró?nego rodzaju po??czeń z p?ytami prostok?tnymi.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 友谊县| 凤阳县| 河源市| 洞头县| 临沭县| 白沙| 霍邱县| 团风县| 蒙自县| 岱山县| 宁远县| 南部县| 嵩明县| 汽车| 铁岭市| 苏尼特右旗| 洞头县| 清水县| 蒙自县| 广昌县| 鄂托克旗| 洱源县| 陆河县| 景宁| 沅江市| 千阳县| 招远市| 上思县| 乌兰察布市| 汕头市| 兴文县| 林芝县| 庄河市| 阿拉善右旗| 莆田市| 永州市| 淮滨县| 昌邑市| 都昌县| 泰来县| 马边|