Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Kostka ?UPANA

  Kostka ?UPANA  ?upana kostka to materia?, z którego mo?na zbudowa? estetyczne ?cie?ki ogrodowe, obej?cia domów i gara?y. To produkt, który mo?emy u?y? do budowy schodów na taras, ma?ych alejek i placyków. Paleta odcieni umo?liwia dopasowanie si? do koloru...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kostka brukowa Staromiejska

  Kostka brukowa w zale?no?ci od wysoko?ci przeznaczona jest do budowy nawierzchni: drogowych, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów (wysoko?? kostki >8 cm) ci?gów ruchu pieszego (wysoko?? kostki h<= 6 cm) Produkcja wszystkich rodzaj&o...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kostka brukowa Fala A?ur

  Kostka FALA A?UR to idealane rozwi?zanie na powierzchnie parkingów i przydomowych podjazdów oraz zabazpieczenie skarp i pochy?o?ci terenu. Dzi?ki swoim wymiarom doskonale sprawdza sie przy aran?acji niedu?ych powierzchniach i cechuje sie wi?ksz? wytrzyma?ao?ci?. Kostka Fala a?ur H-...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kostka brukowa Ganit H6 7-elementowa

  Kostka sk?adaj?ca sie z drobnych elementów, falowana po bokach. Doskonale nadaje si? do uk?adania przydomowych chodniczków i tarasów. Mo?na z niej komponowa? rozmaite ?uki i fale. Kostka dost?pna we wszystkich kolorach, równie? melan?. Kostka Ganit H-6 7-elem...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kostka brukowa Fala

  Kostka brukowa w zale?no?ci od wysoko?ci przeznaczona jest do budowy nawierzchni: drogowych, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów (wysoko?? kostki >8 cm) ci?gów ruchu pieszego (wysoko?? kostki h<= 6 cm) Produkcja wszystkich rodzaj&o...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kostka brukowa Retnig

  Kostka brukowa w zale?no?ci od wysoko?ci przeznaczona jest do budowy nawierzchni: drogowych, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów (wysoko?? kostki >8 cm) ci?gów ruchu pieszego (wysoko?? kostki h<= 6 cm) Produkcja wszystkich rodzaj&o...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kostka brukowa Nostalit Falowany 3-elementowy

  Kostka bardzo efektowna a dodatkowo praktyczna. Sk?ada si? z 3 elementów dzi?ki czemu daje mo?liwo?? uk?adania ró?nych wzorów i kszta?tów. Jest idealna do zastosowania wokó? posesji prywatnych, w ogrodach, parkach, a tak?e na terenach miejskich takich jak np. r...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kostka brukowa Eko-Bruk

  To proste i ekologiczne rozwi?zanie do stosowania w miejscach, w których wymagane jest szybkie odprowadzenie wód opadowych. Dystanse okre?laj? szeroko?? fug, które mo?na wype?ni? materia?ami ?atwo przepuszczaj?cymi wody opadowe np. grysem, ziemi? lub traw?. Kostka EKO-BRUK m...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kostka brukowa Piasso

  PIASSO to p?ytki dla osób ceni?cych sobie elegancj?, prostot? i styl. Du?y format, proste kszta?ty i niepowtarzalna kolorystyka wyró?niaj? PIASSO na tle innych p?ytek. Kostka Piasso H-7 13-elementowa Ilo?? na palecie 11,80 m2 Waga...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kostka brukowa Ganit P?ukany H6 7-elementowa

  KOSTKA BRUKOWA GANIT H6 7-elementowa Kostka sk?adaj?ca sie z drobnych elementów, falowana po bokach. Doskonale nadaje si? do uk?adania przydomowych chodniczków i tarasów. Mo?na z niej komponowa? rozmaite ?uki i fale. Powierzchnia kostki jest pokryta drobnym ozdobnym krus...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kostka brukowa Nostalit

  Kostka brukowa w zale?no?ci od wysoko?ci przeznaczona jest do budowy nawierzchni: drogowych, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów (wysoko?? kostki >8 cm) ci?gów ruchu pieszego (wysoko?? kostki h<= 6 cm) Produkcja wszystkich rodzaj&o...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kostka brukowa Behaton

  Kostka brukowa w zale?no?ci od wysoko?ci przeznaczona jest do budowy nawierzchni: drogowych, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów (wysoko?? kostki >8 cm) ci?gów ruchu pieszego (wysoko?? kostki h<= 6 cm) Produkcja wszystkich rodzaj&o...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kostka brukowa Kwadrat

  Kostka brukowa w zale?no?ci od wysoko?ci przeznaczona jest do budowy nawierzchni: drogowych, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów (wysoko?? kostki >8 cm) ci?gów ruchu pieszego (wysoko?? kostki h<= 6 cm) Produkcja wszystkich rodzaj&o...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kostka brukowa Trylinka

  Kostka brukowa w zale?no?ci od wysoko?ci przeznaczona jest do budowy nawierzchni: drogowych, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów (wysoko?? kostki >8 cm) ci?gów ruchu pieszego (wysoko?? kostki h<= 6 cm) Produkcja wszystkich rodzaj&o...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kostka brukowa Cegie?ka

  Kostka brukowa w zale?no?ci od wysoko?ci przeznaczona jest do budowy nawierzchni: • drogowych, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów (wysoko?? kostki >8 cm) • ci?gów ruchu pieszego (wysoko?? kostki h<=6 cm) Produkcja wszystkich rodz...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 大荔县| 密山市| 会宁县| 曲靖市| 永顺县| 朔州市| 洛隆县| 梁山县| 宝鸡市| 巨鹿县| 嘉善县| 永福县| 甘泉县| 苍溪县| 班戈县| 灵台县| 嘉黎县| 麻江县| 丹寨县| 大洼县| 大港区| 青神县| 阿拉善右旗| 明光市| 搜索| 兴宁市| 东乌珠穆沁旗| 南部县| 宜川县| 离岛区| 万安县| 古浪县| 中西区| 福海县| 拜泉县| 郓城县| 蒙自县| 淅川县| 武夷山市| 丁青县| 宜黄县|