Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Poziomice aluminiowe S?owik

  Poziomica aluminiowa S?OWIK typ P00 1,6mm Profesjonalne poziomice polskiej firmy S?OWIK, szczególnie polecane w budownictwie, trwa?a konstrukcja i p?aska budowa zapewniaj? ?atwe utrzymanie czysto?ci. D?ugo?ci od 40 cm do 200 cm. Poziomice wykonane s? z aluminiowych profili 50*20*1...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Narz?dzia r?czne

  Narz?dzia r?czne Narz?dzia r?czne, które ka?dy fachowiec w bran?y budowlanej i majsterkowicz powinien mie? na wyposa?eniu. Dzi?ki wysokiej jako?ci komponentom dostarczane przez nas produkty ciesz? si? nies?abn?c? popularno?ci? na rynku. Ofert? Koelner Polska w zakresie narz?dzi r?czny...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kompaktowa kamera termowizyjna FLIR C2

  Kompaktowa kamera termowizyjna FLIR C2 FLIR C2 - 4 800 pikseli Rozdzielczo?? - 80 x 60 Pomiary: -10°C to +150°C Wyjatkowa gwarancja FLIR Systems: 2-5-10 G?ówne zalety C2: MSX – zaawansowana technologia FLIR pozwala po??czyc obraz podczerwony...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obrazowy wilgotno?ciomierz FLIR MR176

  Obrazowy wilgotno?ciomierz FLIR MR176 Wyposa?ony w technologi? Infrared Guided Measurement (IGM)* zasilany przez wbudowany termowizyjny czujnik FLIR Lepton, MR176 wizualnie kieruje do danego miejsca, które mo?e ukrywa? wilgo?, dla dalszych testów i badań. U?yj zintegrowanego lasera...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wilgotno?ciomierz termowizyjny FLIR MR160

  Wilgotno?ciomierz termowizyjny FLIR MR160 G?ówne zalety MR160: IGM– technologia FLIR pozwalajaca odwale?? zawilgocone miejsca za pomoc? termograficzyc obraz podczerwony z obrazem widzianym, zaowocowa?o to w uzyskaniu niesamowitej jako?ci oraz szczegó?owo?ci obrazu...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wilgotno?ciomierz FLIR MR77

  Wilgotno?ciomierz FLIR MR77 Nowy wilgotno?ciomierz FLIR MR77 - bardzo solidne, wszechstronne i bogate w funkcje urz?dzenie, niezwykle przydatne w pracach remontowych. Pozwala na precyzyjne pomiary poziomu wilgoci w ró?nych materia?ach budowlanych przy u?yciu bezwtykowego czujnika, kt&oacu...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kamera termowizyjna FLIR T440 i T440BX

  Kamera termowizyjna FLIR T440 i T440BX FLIR T440bx - 76 800 pikseli Rozdzielczo?? - 320 x 240 G?ówne zalety serii T xx: MSX – zaawansowana technologia FLIR pozwala po??czyc obraz podczerwony z obrazem widzianym, zaowocowa?o to w uzyskaniu niesamowitej jako?ci...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kamera termowizyjna FLIR E60/E60BX

  Kamera termowizyjna FLIR E60/E60BX Najszybszy sposób, aby uchwyci?, analizowa? i udost?pni? obrazy termiczne. Najlepsza seria w tej klasie. FLIR E60bx - 76 800 pikseli Rozdzielczo?? - 320 x 240 MSX - obrazowanie multispektralne Alarmy: punktu rosy, izolacji...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Miernik uniwersalny TA465

  Miernik uniwersalny TA465 Uniwersalne mierniki TA465X i TA465P z wymiennymi sondami pomiarowymi: TA465X oraz TA465P mierniki z uniwersalnym wej?ciem na wymienne sondy pomiarowe: termoanemometryczne, skrzyde?kowe, wilgotno?ci, termopary typu K, tlenek w?gla CO, dwutlenek w?gla CO2, ró?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Termoanemometr XP400

  Termoanemometr XP400 Termoanemometr XP400 firmy Lufft przeznaczony do pomiarów temperatury i pr?dko?ci powietrza. Idealny do pomiarów pr?dko?ci na wlocie i wylocie z instalacji, pomiarów szczelno?ci budynków lub pomieszczeń. Do urz?dzenia mo?emy podpi?? kilka r&oacute...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Barometr HD9408 i HD 9908T

  Barometr HD9408 i HD 9908T Przetworniki HD9408T BARO, HD9408TR BARO i HD 9908T BARO to elektroniczne przyrz?dy do zdalnego pomiaru ci?nienia barometrycznego. Zastosowano w nich piezorezystancyjny czujnik ci?nienia o wysokiej jako?ci, zapewniaj?cy wysok? dok?adno??, stabilno?? i powtarzalno?? pom...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kalibrator wibrometrów HD2060

  Kalibrator wibrometrów HD2060 Maj?c na uwadze wymogi dotycz?ce ochrony pracowników w zakresie drgań oraz chc?c hd2060 3wykonywa? pomiary zgodnie z zasadami dobrej praktyki przy powo?aniu si? na wytyczne normy ISO i zaleceń ISPESL (w?oski odpowiednik CIOP), istnieje potrzeba kontrol...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Miernik HD37AB1347

  Miernik HD37AB1347 HD37AB1347 (Delta Ohm) - Miernik z wymiennymi sondami skrzyde?kowymi, termicznymi, CO, CO2 , temperatury i wilgotno?ci i ci?nienia barometrycznego. Miernik z serii HD37AB1347 to przeno?ny przyrz?d u?ywany w klimatyzacji, wentylacji. Przeznaczony jest do pomiaru pr?dko?ci p...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pirometr LaserSight

  Pirometr LaserSight Pirometr umo?liwia bezkontaktowy pomiar temperatury obiektów o wymiarach ju? od 1mm w zakresie: -35...+900°C. LaserSight z krzy?owym celownikiem laserowym to tania alternatywa dla kamer termowizyjnych. Miernik znajduje zastosowanie wsz?dzie tam gdzie wymagana jest...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Anemometr 360

  Anemometr 360 Przeno?ne anemometry z pomiarem temperatury i pr?dko?ci powietrza. Model 360 posiada turbin? zintegrowan? z przyrz?dem. Miernik wyposa?ony jest w dwa wy?wietlacze LCD umo?liwiaj?ce jednoczesne pokazanie wyników pomiaru pr?dko?ci i temperatury powietrza. CECHY KONSTRUKCYJ...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 安陆市| 衡阳市| 滁州市| 军事| 府谷县| 墨脱县| 利川市| 大田县| 汾西县| 射洪县| 溧阳市| 贺兰县| 延津县| 英吉沙县| 招远市| 甘谷县| 通道| 方山县| 霸州市| 邹平县| 项城市| 望城县| 宿迁市| 阜新市| 张家口市| 饶阳县| 息烽县| 荣昌县| 库伦旗| 大英县| 固安县| 宁阳县| 凤城市| 闽清县| 新源县| 确山县| 德格县| 澳门| 陆河县| 同德县| 正定县|