Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Szk?o laminowane Pilkington Suncool™ Dynamic

  Szk?o laminowane Pilkington Suncool™ Dynamic Szk?o Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive® to proste rozwi?zanie pozwalaj?ce osi?gn?? efekt dynamicznej ochrony przed promieniowaniem s?onecznym. Pilkington Suncool™ Dynamic to termochromowe bezpieczne szk?o laminow...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szk?o przeciws?oneczne Pilkington Suncool™ One 60/40

  Szk?o przeciws?oneczne Pilkington Suncool™ One 60/40 Pilkington Suncool™ One 60/40 to powlekane off-line szk?o przeciws?oneczne charakteryzuj?ce si? neutralnym wygl?dem i niskim poziomem odbicia ?wiat?a do wewn?trz, co ma du?y wp?yw na popraw? widoczno?ci. Wysoka izolacyjno?? cieplna...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Samoczyszcz?ce szk?o przeciws?oneczne Pilkington Activ™ Blue

  Samoczyszcz?ce szk?o przeciws?oneczne Pilkington Activ™ Blue Atrakcyjne niebieskie szk?o, które ??czy w?a?ciwo?ci samoczyszcz?cego szk?a o podwójnym dzia?aniu z charakterystyk? szk?a przeciws?onecznego, zapewniaj?c uzyskanie ch?odnych wn?trz. Pilkington Activ™ Blue...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Samoczyszcz?ce szk?o przeciws?oneczne Pilkington Activ Suncool™

  Samoczyszcz?ce szk?o przeciws?oneczne Pilkington Activ Suncool™ Pilkington Activ Suncool™ to szk?o obustronnie powlekane, pow?ok? samoczyszcz?c? Pilkington Activ™ oraz pow?ok? przeciws?oneczn? Pilkington Suncool™ na pojedynczej tafli szk?a. Szk?o Pilkington Activ&trad...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Samoczyszcz?ce szk?o przeciws?oneczne Pilkington Activ SunShade™ Neutral

  Samoczyszcz?ce szk?o przeciws?oneczne Pilkington Activ SunShade™ Neutral Pilkington Activ SunShade™ Neutral to szk?o o neutralnej barwie ??cz?ce w?a?ciwo?ci samoczyszcz?ce pow?oki o podwójnym dzia?aniu z ochron? przed s?ońcem. Pow?oka samoczyszcz?ca wykorzystuje ?wiat?o dzienn...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szk?o barwione w masie Pilkington Arctic Blue™

  Szk?o barwione w masie Pilkington Arctic Blue™ Intensywniejsze ni? bladoniebieskie, ja?niejsze ni? g??boki b??kit szk?o Pilkington Arctic Blue™  jest unikalnym szk?em float barwionym w masie o wysokiej przepuszczalno?ci ?wiat?a, dobrej ochronie przeciws?onecznej i ch?odnym przyj...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szyba przeciws?oneczna Pilkington Eclipse Advantage™

  Szyba przeciws?oneczna Pilkington Eclipse Advantage™ Pilkington Eclipse Advantage™  to gama refleksyjnych niskoemisyjnych szyb przeciws?onecznych w ró?norodnych kolorach. Trwa?a pow?oka nak?adana jest pirolitycznie on-line, czyli podczas procesu produkcyjnego szk?a, na r&...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szk?o wysokorefleksyjne Pilkington Eclipse™ Gold

  Szk?o wysokorefleksyjne z?ote Pilkington Eclipse™ Gold Pilkington Eclipse™ Gold to refleksyjne szk?o o ?redniej ochronie przeciws?onecznej w efektownym z?otym kolorze. Trwa?a pirolityczna pow?oka nak?adana jest na szk?o float w procesie produkcji (on-line). Szk?o charakteryzuje si? d...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szk?o wysokorefleksyjne Pilkington Eclipse™ Silver

  Szk?o wysokorefleksyjne Pilkington Eclipse™ Silver Pilkington Eclipse™ Silver to powlekane on-line wysokorefleksyjne szk?o przeciws?oneczneo dobrej przepuszczalno?ci ?wiat?a i ?redniej ochronie przeciws?onecznej, w którym odbicie ?wiat?a na zewn?trz wynosi 34%. Produkt ten dos...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szk?o barwione w masie Pilkington Optifloat™

  Szk?o barwione w masie Pilkington Optifloat™ Pilkington Optifloat™ Barwiony w masie jest szk?em przeciws?onecznym o charakterze absorpcyjnym – t?umi promieniowanie s?oneczne dzi?ki absorpcji promieniowania ?wietlnego i cieplnego. Szk?o Pilkington Optifloat™ Barwione w...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szk?o laminowane kolorow? foli? Pilkington Optilam™ I Kolor

  Szk?o laminowane kolorow? foli? Pilkington Optilam™ I Kolor Szk?o laminowane Pilkington Optilam™ I Kolor obejmuje gam? produktów, wykorzystuj?cych barwne folie PVB. Jedn? z mo?liwo?ci jest zastosowanie pomi?dzy dwiema taflami szk?a float mlecznej folii. Szk?o laminowane z mlec...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szk?o refleksyjne Pilkington Reflite™

  Szk?o refleksyjne Pilkington Reflite™ Pilkington Reflite™ to szk?o przeciws?oneczne z pirolityczn? pow?ok? napylan? na linii produkcyjnej (on-line). Produkt ??czy nisk? przepuszczalno?? energii s?onecznej z dobr? refleksyjno?ci?, aby zapewni? ch?odne i komfortowe wn?trza i estetycz...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szk?o przeciws?oneczne niskoemisyjne Pilkington Solar-E™

  Szk?o przeciws?oneczne niskoemisyjne Pilkington Solar-E™ Pilkington Solar-E™ to powlekane, niskoemisyjne szk?o przeciws?oneczne o neutralnym zabarwieniu. Trwa?a pirolityczna pow?oka nak?adana jest na szk?o float w procesie produkcji (on-line). Dzi?ki niej Pilkington Solar-E™ za...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wysokoselektywne szk?o przeciws?oneczne Pilkington Suncool™

  Wysokoselektywne szk?o przeciws?oneczne Pilkington Suncool™ Pilkington Suncool™ to grupa szyb przeciws?onecznych o wysokiej przepuszczalno?ci ?wiat?a, niskiej przepuszczalno?ci energii s?onecznej i znakomitej izolacyjno?ci cieplnej. Szk?o Pilkington Suncool™ to bezbarwne sz...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szk?o przeciws?oneczne Pilkington Suncool Optilam™ 65/59

  Szk?o przeciws?oneczne Pilkington Suncool Optilam™ 65/59 Pilkington Suncool Optilam™ 65/59 to laminowane szk?o przeciws?oneczne, w którym pow?oka przeciws?oneczna zosta?a zalaminowana w kierunku folii PVB. Takie rozwi?zanie umo?liwia stosowanie szk?a w szkleniu pojedynczym zew...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 依安县| 凉城县| 乌拉特后旗| 油尖旺区| 门头沟区| 壤塘县| 五河县| 敦煌市| 柳江县| 类乌齐县| 华亭县| 云梦县| 西乡县| 连江县| 灵石县| 新野县| 连平县| 洪泽县| 福安市| 海伦市| 白城市| 颍上县| 江陵县| 宜兰县| 彭泽县| 沈阳市| 亚东县| 天峻县| 习水县| 望城县| 班玛县| 灵璧县| 新丰县| 万安县| 博野县| 如东县| 兰西县| 唐河县| 同江市| 台州市| 宣威市|