Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Polimer biorozk?adalny TEQBIO

  TEQBIO jest modyfikowan? mieszanin? polimerów biorozk?adalnych, przygotowan? do kierunkowych wierceń horyzontalnych oraz wierceń hydrotechnicznych.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Granulat studzienny HEKTONIT

  HEKTONIT jest sprasowanym bentonitem o doskona?ych w?a?ciwo?ciach u?ywanym do wykonywania uszczelnień.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bentonit HEKOBENT S

  HEKOBENT S jest to wysoko wyselekcjonowany bentonit zaprojektowany dla uzyskania najlepszych w?a?ciwo?ci na potrzeby produkcji ró?nego rodzaju produktów chemii przemys?owej.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bentonit kablowy KabelBent

  KabelBent (bentonit kablowy) jest przeznaczony do wype?niania rur przepustowych w liniach kablowych, w ca?ym zakresie napi?ciowym ich budowy i eksploatacji tj. do 400-500 kV.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Polimer studzienny ANTISOL

  Naturalny, oczyszczony polimer, Antisol, zapewnia efektywn? lepko?? p?uczki, a tak?e stabilizuje przewiercane formacje.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bentonit TEQGEL S

  TEQGEL S to bentonit wiertniczy o wysokiej jako?ci.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bentonit TEQGEL SW

  TEQGEL SW to wysokiej jako?ci bentonit z dobrze skomponowanymi parametrami reologicznymi.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bentonit HEKOBENT

  HEKOBENT to wysokiej jako?ci bentonit z dobrze skomponowanymi parametrami reologicznymi zaprojektowany do sporz?dzania zawiesin bentonitowych stosowanych w wiertnictwie i geotechnice.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Granulat studzienny HEKOTERM

  HEKOTERM jest materia?em do uszczelniania i wype?niania przestrzeni pomi?dzy sond? geotermiczn?, a ?cian? otworu wiertniczego, wykonywanego dla instalacji pomp ciep?a.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Sorbent

  Produkt otrzymywany jest przez wysuszenie, zmielenie i separacje kamienia wapiennego. Zale?nie od wielko?ci oczek zastosowanych sit otrzymujemy produkt drobno b?d? grubo ziarnisty.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kreda malarska

  Produkt otrzymywany jest przez wysuszenie, zmielenie i separacj? kamienia wapiennego. Kreda malarska stosowana jest jako sk?adnik farb suchych, spe?nia wymagania: PN-EN ISO 3262.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kreda pastewna

  Produkt otrzymywany jest przez wysuszenie, zmielenie i separacj? kamienia wapiennego o wysokiej zawarto?ci w?glanu wapnia. Kreda pastewna – materia? paszowy, stosowana jest jako dodatek w mieszankach paszowych, spe?nia wymagania: PN-R-64802.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kamień mielony

  Produkt otrzymywany jest przez wysuszenie i zmielenie kamienia wapiennego. Stosuje si? go jako wype?niacz w przemy?le chemicznym, ceramicznym, drogowym.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 玛曲县| 本溪市| 娄底市| 云霄县| 塔城市| 抚宁县| 浑源县| 奉贤区| 潮安县| 乐山市| 太原市| 无锡市| 奉新县| 牡丹江市| 曲松县| 辉县市| 武宁县| 牡丹江市| 光泽县| 孝昌县| 台中县| 阳江市| 宁远县| 安徽省| 沙坪坝区| 洪洞县| 隆安县| 德州市| 潜山县| 黎城县| 和平县| 平和县| 玛纳斯县| 黄冈市| 杂多县| 增城市| 乌兰察布市| 凤阳县| 磐石市| 全椒县| 武强县|