Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Ognioochronna p?yta PAROC FPS 17

  Ognioochronna p?yta PAROC FPS 17 to niepalna izolacja z we?ny kamiennej do ochrony przeciwpo?arowej konstrukcji stalowych, kominów, drzwi i, pieców. Izolacja z we?ny kamiennej ma ró?ne w?a?ciwo?ci ochrony przeciwpo?arowej, które s? w du?ej mierze zale?ne od g?sto?ci mater...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hybrydowa Technologia QuadCore™

  Hybrydowa Technologia QuadCore™ Przekraczamy granice Firma Kingspan dokona?a naukowego prze?omu: stworzyli?my rewolucyjny hybrydowy rdzeń izolacyjny QuadCore™, który przynosi zupe?nie nowe, wyj?tkowe korzy?ci. Jako rdzeń izolacyjny p?yt warstwowych posiada obecnie najlepsz...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Na?wietla ?cienne KS1000 WL

  Na?wietla ?cienne KS1000 WL Na?wietle ?cienne typu KS1000 WL (Wall-lite) jest systemowym elementem lekkiej obudowy wykonanych z p?yt warstwowych KS1000 AWP. Przeznaczone jest do stosowania w obiektach o podwy?szonych wymaganiach ermoizolacyjnych.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty warstwowe PIRTECH ?ciana CH?ODNICZA

  P?yty warstwowe PIRTECH ?ciana CH?ODNICZA P?yty ?cienne PIRTECH ?ciana CH?ODNICZA (widoczne mocowanie) o maksymalnej szeroko?ci modularnej 1150 mm pozwalaj? na prosty i szybki monta? do ró?nego rodzaju konstrukcji za pomoc? odpowiednich ??czników przelotowych. Unikatowo zaprojektow...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty warstwowe PIRTECH dach

  P?yty warstwowe PIRTECH dach P?yty PIRTECH dach (widoczne mocowanie) o maksymalnej szeroko?ci modularnej 1050 mm pozwalaj? na prosty i szybki monta? do ró?nego rodzaju konstrukcji za pomoc? kalotek oraz odpowiednich ??czników przelotowych. Unikatowo zaprojektowane styki pod?u?ne (z...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty warstwowe AGROPIR dach

  P?yty warstwowe AGROPIR dach P?yty dachowe AGROPIR podobnie jak inne p?yty warstwowe sk?adaj? si? z dwóch ok?adzin pomi?dzy którymi znajduje si? wype?nienie z pianki PIR. Najistotniejsza ró?nic? jest zastosowanie jako dolnej ok?adziny laminatu, który odporny jest na w...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty warstwowe IZOPIR izolacja

  P?yty warstwowe IZOPIR izolacja P?yty IZOPIR maj? szereg zastosowań w izolacji: dachów elewacji podsadzek - ogrzewanie pod?ogowe Odporno?? na wod?, niepalno??, wysoka odporno?? mechaniczna, niska waga oraz doskona?e parametry izolacyjne czyni? je doskona?? altern...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty warstwowe STYROPIAN ?ciana

  P?yty warstwowe STYROPIAN ?ciana P?yty warstwowe ?cienne stosowane s? zw?aszcza w budownictwie halowym, przemys?owym i u?yteczno?ci publicznej (centra handlowe, centra magazynowe, hale sportowe, itp.). Poza ?cianami os?onowymi p?yty maj? zastosowanie jako: ?ciany dzia?owe oraz jako ?ciany no?ne...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty warstwowe ?cienne - styropian PWS-S 50

  P?yty warstwowe ?cienne - styropian PWS-S 50 Dane techniczne dost?pne tutaj Zalecenia odno?nie doboru p?yt w kontek?cie obci??eń termicznych Podczas projektowania nale?y uwzgl?dni? ró?nice temperatur pomi?dzy ok?adzinami p?yt warstwowych. Gradienty temperatur wynikaj?ce z r&oacute...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty warstwowe ?cienne - styropian PWS-S 75

  P?yty warstwowe ?cienne - styropian PWS-S 75 Dane techniczne dost?pne tutaj Zalecenia odno?nie doboru p?yt w kontek?cie obci??eń termicznych Podczas projektowania nale?y uwzgl?dni? ró?nice temperatur pomi?dzy ok?adzinami p?yt warstwowych. Gradienty temperatur wynikaj?ce z r&oacute...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty warstwowe STYROPIAN dach

  P?yty warstwowe  STYROPIAN dach P?yty warstwowe ?cienne stosowane s? zw?aszcza w budownictwie halowym, przemys?owym i u?yteczno?ci publicznej (centra handlowe, centra magazynowe, hale sportowe, itp.). W naszej ofercie znajdziecie Państwo dwa rodzaje p?yt z rdzeniem styropianowym oraz we...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty warstwowe

  P?yty warstwowe Obecnie trudno sobie wyobrazi? budownictwo, szczególnie halowe u?yteczno?ci publicznej, przemys?owe i rolnicze (przechowalnie, ch?odnie, mro?nie, pomieszczenia dla zwierz?t hodowlanych)  bez obudowy (?ciany os?onowe, dachy) w postaci p?yt warstwowych, zw?aszcza z p?yt...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty warstwowe WE?NA ?cienna

  P?yty warstwowe WE?NA ?cienna P?yty warstwowe ?cienne stosowane s? zw?aszcza w budownictwie halowym, przemys?owym i u?yteczno?ci publicznej (centra handlowe, centra magazynowe, hale sportowe, itp.). Poza ?cianami os?onowymi p?yty maj? zastosowanie jako: ?ciany dzia?owe oraz jako ?ciany no?ne w m...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty warstwowe ?cienne - we?na PWS-W 60

  P?yty warstwowe ?cienne - we?na PWS-W 60 Dane techniczne dost?pne tutaj Zalecenia odno?nie doboru p?yt w kontek?cie obci??eń termicznych Podczas projektowania nale?y uwzgl?dni? ró?nice temperatur pomi?dzy ok?adzinami p?yt warstwowych. Gradienty temperatur wynikaj?ce z ró?ni...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty warstwowe WE?NA ?cienna EKO

  P?yty warstwowe WE?NA ?cienna EKO P?yty warstwowe ?cienne stosowane s? zw?aszcza w budownictwie halowym, przemys?owym i u?yteczno?ci publicznej (centra handlowe, centra magazynowe, hale sportowe, itp.). Poza ?cianami os?onowymi p?yty maj? zastosowanie jako: ?ciany dzia?owe oraz jako ?ciany no?ne...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 泽普县| 丰台区| 正阳县| 无棣县| 太仆寺旗| 曲松县| 漳浦县| 彭阳县| 嵊州市| 尤溪县| 华阴市| 平陆县| 老河口市| 尼玛县| 屯门区| 河北区| 清水河县| 柳河县| 无为县| 灌云县| 开原市| 兴安盟| 谢通门县| 大渡口区| 达州市| 隆昌县| 承德市| 彭山县| 内丘县| 上思县| 永和县| 东兴市| 汉中市| 乌拉特后旗| 贺州市| 成都市| 巫山县| 泌阳县| 沁水县| 安宁市| 普格县|