Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Lamelowa p?yta sufitowa PAROC CGL 20cy

  Lamelowa p?yta sufitowa PAROC CGL 20cy to niepalna izolacja z we?ny kamiennej do istniej?cych i nowych sufitów piwnicznych i gara?owych. Przy u?yciu lameli sufitowych mo?na w ?atwy sposób zaizolowa? sufity, stworzy? dobr? absorpcj? d?wi?ku i zwi?kszy? bezpieczeństwo po?arowe mi?dzy pi?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yta wiatroszczelna PAROC Cortex One

  P?yta wiatroszczelna PAROC Cortex One jest niepaln? izolacj? z we?ny kamiennej, pokryt? zintegrowan?, niepaln? pow?ok? wiatroizolacyjn?, przeznaczon? do istniej?cych i nowych budynków wysokich z dobrze wentylowanymi fasadami zewn?trznymi. P?yta wiatroszczelna pe?ni równie? rol? izolacj...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yta ?cienna PAROC WAS 50tb

  P?yta ?cienna PAROC WAS 50tb to niepalna izolacja z we?ny kamiennej do istniej?cych i nowych wentylowanych ?cian zewn?trznych. Produkt nadaje si? te? do izolacji ceglanych ?cian warstwowych. Izolacja z p?yty ?ciennej mo?e by? stosowana w systemach jednowarstwowych, w których p?yta izolacyjna...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yta do fasad otynkowanych PAROC Linio 10

  P?yta PAROC Linio 10 jest niepaln? izolacj? na bazie we?ny kamiennej, zastosowan? jako warstwa ociepleniowa ?cian z cienko warstwowymi tynkami fasadowymi w istniej?cych b?d? nowych budynkach. P?yta fasadowa posiada doskona?? izolacyjo?? ciepln? oraz wytrzyma?o?? mechaniczn?. Nie gromadzi wilgoci i n...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yta z we?ny kamiennej PAROC Pyrotech Slab 160

  P?yta PAROC Pyrotech Slab 160 to p?yta z we?ny kamiennej przeznaczona do wype?nień otworów przej?? instalacyjnych w ?cianach i stropach. INFORMACJE OGÓLNE Numer Certyfikatu: 0809-CPR-1016 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 28.2.2014 Kod Oznaczeni...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yta kominkowa pokryta folia aluminiow? PAROC Fireplace Slab 90 AL1

  P?yta kominkowa pokryta folia aluminiow? PAROC Fireplace Slab 90 AL1 to niepalna p?yta z we?ny kamiennej do izolacji termicznej wewn?trz obudowy kominków. INFORMACJE OGÓLNE Numer Certyfikatu: 0809-CPR-1016 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 28.2.20...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ogólnobudowlana p?yta izolacyjna PAROC UNS 34

  Ogólnobudowlana p?yta izolacyjna PAROC UNS 34 wykonana jest z niepalnej we?ny kamiennej i stosowana do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej na ?cianach, strychach, pod?ogach, dachach, we wszystkich rodzajach budynków. Elastyczna p?yta PAROC UNS 34 posiada bardzo niski wsp...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty poliuretanowe PIR THERMA TR27 firmy Kingspan

  P?yty poliuretanowe PIR THERMA TR27 firmy Kingspan  Opis produktu: sztywne p?yty izolacyjne z rdzeniem poliuretanowym PIR Wykończenie powierzchni p?yt: obustronna ok?adzina z arkuszy powlekanych w?óknem szklanym spojonych z rdzeniem izolacji w procesie produkcji (system pe?nego k...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty poliuretanowe PIR POWERDECK firmy Recticel

  P?yty poliuretanowe PIR POWERDECK firmy Recticel Powerdeck zosta? zaprojektowany z my?l? o jego  zastosowaniu na dachu p?askim, wyprodukowany z pianki typu TAUfoam by Recticel. Dzi?ki unikalnej strukturze komórkowej izolowanie budynków przy u?yciu  materia?u Powerdeck jes...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Izolacyjna p?yta ?cienna KS1000 FH

  Izolacyjna p?yta ?cienna KS1000 FH Zaawansowane technologiczne p?yty elewacyjne KS600/750/900/1000 FH s? wyposa?one w system mocowania ukrytego. Maj? rdzeń izolacyjny z we?ny mineralnej klasy A, czyli niepalny, co gwarantuje bezpieczeństwo w razie po?aru i znakomit? ochron? ciepln?. P?yty s? prz...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Izolacyjna p?yta ?cienna KS1000 AWP

  Izolacyjna p?yta ?cienna KS1000 AWP P?yta ?cienna KS1000 AWP IPN z mocowaniem ukrytym, mo?e by? montowana pionowo lub poziomo. Nadaje si? jako lekka obudowa ?cian we wszystkich typach budynków, w których temperatura wewn?trzna wynosi powy?ej 0 °C. poziomy i pionowy uk?a...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Izolacyjna p?yta dachowa KS1000 RW

  Izolacyjna p?yta dachowa KS1000 RW KS1000 RW z profilowaniem trapezowym to p?yta dachowa, która ma mocowanie widoczne, ale ca?e nasze know-how jest ukryte w jej wn?trzu. Jest wyposa?ona w stworzony przez nas rdzeń izolacyjny IPN. Zapewnia on lepsze w?a?ciwo?ci termoizolacyjne. Ka?dej budo...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Izolacyjna p?yta ?cienna KS1150 TL

  Izolacyjna p?yta ?cienna KS1150 TL Dzi?ki mo?liwo?ci monta?u poziomego lub pionowego i bardzo dobrych w?a?ciwo?ci izolacyjnych, p?yta KS1150 TL to idealny wybór do obudowy obiektów ch?odniczych i mro?niczych. p?yta z rdzniem IPN lub IPN-L dost?pna równie? z rdzeniem...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Izolacyjna p?yta ?cienna KS1150 FR

  Izolacyjna p?yta ?cienna KS1150 FR P?yta ?cienna KS 1150 FR charakteryzuje si? zaawansowan? technologicznie pow?ok? i rdzeniem izolacyjnym z we?ny mineralnej. Rdzeń gwarantuje bezpieczeństwo po?arowe. p?yta przeznaczona do wszystkich typów budynków mo?e by? montowana...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Izolacyjna p?yta ?cienna KS1150 TF

  Izolacyjna p?yta ?cienna KS1150 TF P?yta KS1150 TF to system z widocznym mocowaniem stosowany jako ok?adzina budynków chroni?ca przed ciep?em lub zimnem. Dzi?ki mo?liwo?ci monta?u poziomego lub pionowego i ró?nych wariantów pow?ok ka?dy budynek zyska atrakcyjny wygl?d. Monta...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 宁都县| 泾源县| 鲁山县| 洪洞县| 绿春县| 兰西县| 新宁县| 大理市| 洪洞县| 墨玉县| 德江县| 南投县| 普洱| 崇礼县| 吉安县| 岳西县| 饶阳县| 丽江市| 剑河县| 郁南县| 周宁县| 吉林省| 新和县| 顺平县| 临漳县| 黔西| 云阳县| 宜丰县| 抚顺市| 奎屯市| 忻城县| 玉环县| 景宁| 杭锦旗| 新津县| 罗甸县| 海原县| 苗栗县| 临洮县| 台中市| 三原县|