Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Bloczek akustyczny Leca BLOK 24/20

  Bloczek akustyczny Leca® BLOK wykonany z mieszanki Keramzytu Leca® frakcji 0 – 10 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia ?cian w systemie budowania Leca® BLOK. Wyrób spe?nia wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony ?rodowiska. Cechy wyrobu: Dobre...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bloczki keramzytowe

  Bloczki keramzytowe W naszej ofercie znajdziecie Państwo profesjonalne bloczki keramzytowe. Nale?ymy do elitarnego grona producentów bloczków keramzytowych w zwi?zku z tym jako?? oferowanych przez Nas produktów z keramzytu stoi na najwy?szym poziomie. W naszej ofercie zn...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bloczek akustyczny Leca BLOK 18

  Bloczek akustyczny Leca® BLOK 18 wykonany z mieszanki Keramzytu Leca® frakcji 0 – 10 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia ?cian w systemie budowania Leca® BLOK. Wyrób spe?nia wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony ?rodowiska. Cechy wyrobu: Do...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bloczek akustyczny Leca BLOK 18G

  Bloczek akustyczny Leca® BLOK 18 wykonany z mieszanki Keramzytu Leca® frakcji 0 – 10 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia ?cian w systemie budowania Leca® BLOK. Wyrób spe?nia wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony ?rodowiska. Cechy wyrobu: Do...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Fundamenty

  W Naszej ofercie: bloczki betonowe bloczki betonowe Light bloczki keramzytowe pustaki szalunkowe

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bloczki betonowe

  Produkujemy profesjonalne i wytrzyma?e bloczki betonowe s?u??ce do zastosowania w budownictwie ogólnym. Do produkcji bloczków wykorzystujemy materia?y wy??cznie najwy?szej jako?ci, dzi?ki czemu s? one niezwykle trwa?e. W naszej ofercie znajdziecie Państwo mi?dzy innymi: bloczek bet...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bloczki betonowe Light

  Produkujemy profesjonalne i wytrzyma?e bloczki betonowe s?u??ce do zastosowania w budownictwie ogólnym. Do produkcji bloczków wykorzystujemy materia?y wy??cznie najwy?szej jako?ci, dzi?ki czemu s? one niezwykle trwa?e. W naszej ofercie znajdziecie Państwo mi?dzy innymi: B...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bloczek fundamentowy

  Elementy murowe przeznaczone s? do wykonywania murów ze spoinami z zapraw zwyk?ych lub lekkich. Produkcja wszystkich rodzajów p?yt odbywa si? zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 771-3:2005 pt. "Wymagania dotycz?ce elementów murowych. Cz??? 3: Elementy murowe z betonu kruszywo...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bloczki KONBET EKO

  Bloczki KONBET EKO Nowo?? w ofercie stanowi Bloczek KONBET EKO Waga bloczka ni?sza o 30% w stosunku do tradycyjnego bloczka fundamentowego typu B-6. Ni?sze koszty transportu. L?ejsza praca ekip wykonawczych. Szybszy monta?.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bloczki typu B-6

  Bloczki typu  B-6 Bloczki typu B-6 s?u?? do wznoszenia ?cian fundamentowych, dzia?owych i piwnic. W ofercie KONBET POZNA? wyst?puj? trzy rodzaje bloczka w klasach wytrzyma?o?ci : 10 Mpa, 12,5 Mpa, 15 Mpa.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Elementy wielkowymiarowe Silka Tempo

  Silka Tempo – system wielkowymiarowych, wapienno-piaskowych elementów murowych. Dzi?ki du?ym rozmiarom bloków budowa przebiega znacznie szybciej, a ?ciany uzyskuj? lepsze parametry techniczne. Wielkowymiarowe bloki Silka Tempo umo?liwaj? skrócenie czasu prac...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty Ytong Panel

  P?yty Ytong Panel - otowe p?yty z betonu komórkowego pozwalaj? na szybki monta? wewn?trznych przegród dzia?owych – bez tynkowania. To nowoczesne rozwi?zanie dla wymagaj?cych inwestorów i wykonawców otwartych na nowe technologie. Dla wszystkich, którzy ocz...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • System Silka E

  Silka E to pierwszy system murowania z bezpiecznymi kana?ami elektrycznymi. Silka E tworzy prosty, logiczny i kompletny system umo?liwiaj?cy szybkie i oszcz?dne wznoszenie ka?dego typu obiektu. W sk?ad systemu wchodz?: - bloki konstrukcyjne dr??one o grubo?ciach: 8, 12, 15, 18 i 24 cm,...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ytong Energo+

  ?ciana jednowarstwowa – Ytong Energo+ Najcieplejszym materia?em dedykowanym na ?ciany jednowarstwowe s? bloczki Ytong Energo+, które spe?niaj? najwy?sze wymagania termiczne przy wytrzyma?o?ci na ?ciskanie 2 N/mm2. Dost?pne s? w dwóch grubo?ciach: 36,5 i 48 cm. Elementy o...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ytong Forte

  Ytong Forte - alternatywne rozwi?zanie Elementy murowe Ytong Forte to doskona?a propozycja wzno-szenia ?cian o  grubo?ci 24 cm przeznaczonych pod ocieplenie. Ytong Forte to bloczki odmiany PP2,5/0,4, które charakteryzuj? si? wysok? izolacyjno?ci? ter-miczn?, jednocze?nie gwaran-tuj?c...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 兴化市| 武强县| 巴塘县| 榆中县| 偏关县| 徐水县| 稷山县| SHOW| 余庆县| 濮阳县| 包头市| 安康市| 凌云县| 高阳县| 遂平县| 易门县| 嵊州市| 唐河县| 华亭县| 思茅市| 米林县| 黄骅市| 浑源县| 屯留县| 米脂县| 温泉县| 锦屏县| 策勒县| 昌乐县| 济源市| 闸北区| 建湖县| 子长县| 上虞市| 麻栗坡县| 鄢陵县| 吕梁市| 岑溪市| 陇南市| 中江县| 吉隆县|