Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Wylewki maszynowe, betonowe

  Oferujemy beton w zakresie od B- 7,5 do B 50 lub inny na ?yczenie klienta. Dzi?ki zastosowaniu najnowocze?niejszych rozwi?zań technologii produkcji, naszym Klientom dostarczamy beton najwy?szej jako?ci. Beton oraz zaprawy realizujemy w oparciu o wysokiej klasy certyfikowane cementy, kruszywa ora...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Stabilizacja

  Stabilizacje - stosowana s? jako górna cz??? warstwy ulepszenia s?abego pod?o?a gr. co najmniej 10 cm zgodnie z norm? PN-S 96012:1997 - Podbudowa i ulepszone pod?o?e z gruntu stabilizowanego cementem.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Mieszanka betonowa

  W okresach zimowych oferujemy mieszank? betonow? z dodatkiem umo?liwiaj?cym wi?zanie betonu przy ujemnych temperaturach.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wylewanie, wykonanie pod?o?a, posadzek, stropu, fundamentu

  Oferujemy beton w zakresie od B- 7,5 do B 50 lub inny na ?yczenie klienta. Dzi?ki zastosowaniu najnowocze?niejszych rozwi?zań technologii produkcji, naszym Klientom dostarczamy beton najwy?szej jako?ci. Beton oraz zaprawy realizujemy w oparciu o wysokiej klasy certyfikowane cementy, kruszywa ora...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Beton towarowy zwyk?y

  Beton towarowy zwyk?y wg normy PN w klasie od B-7,5 do B-50, wg Normy PN-EN od C8/10 do C40/50, wyprodukowany z zastosowaniem kruszyw naturalnych do wykonania elementów konstrukcyjnych betonowych i ?elbetowych.  

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Beton mostowo-drogowy

  Beton mostowo-drogowy - zastosowanie kruszyw granitowych, bazaltowych 2:8, 8:16 (spe?niaj?ce dodatkowo wymagania odno?nie py?ów, mrozoodporno?ci, nasi?kliwo?ci), oraz cementów portlandzkich cem I 42,5 N-HSR/NA, odpowiednio dobranych sk?adników chemicznych pozwala na uzyskanie be...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Beton hydrotechniczny

  Beton hydrotechniczny - wykorzystywany m. in. do budowli oczyszczalni ?cieków, produkowany na bazie cementów hutniczych cem III/A 32,5 N-LH-HSR/NA, cem III/A  42,5N-HSR/NA

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Beton posadzkowy

  Beton posadzkowy - do produkcji tego betonu wykorzystywane s? cementy portlandzkie I, portlandzkie wielosk?adnikowe II i hutnicze III, kruszywa naturalne: ?wiry, piaski jak i domieszki chemiczne, które pozwalaj? na modyfikacje mieszanki betonowej.  Stosuje si? go do wykonywani...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Beton wodoszczelny

  Beton wodoszczelny - ze wska?nikiem wodoszczelno?ci dla klas C20/25 W6, C25/30 W8, C30/37 W8 zgodnie z norm? PN-EN206-1:2003.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Beton ci??ki

  Beton ci??ki - wykonywany jest z zastosowaniem specjalnych kruszyw (barytowych, manganowych), stosowany s? jako os?ona przed promieniowaniem przy budowie centrów onkologicznych.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Beton towarowy

  Produkcja betonu towarowego i specjalistycznego odbywa si? zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003, "Beton. Cz??? 1: Wymagania, w?a?ciwo?ci, produkcja i zgodno??." • Piaskobeton B-2,5 • Piaskobeton B-5,0 • Piaskobeton B-7,5   • Beton C 8/10 (B-10)...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Beton specjalistyczny

  Produkcja betonu towarowego i specjalistycznego odbywa si? zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003, "Beton. Cz??? 1: Wymagania, w?a?ciwo?ci, produkcja i zgodno??." Beton konstrukcyjny • Beton C 35/45 • Beton C 40/50 • Beton C 45/55 • Beton C 50/60...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Materia?y sypkie

  Producenci: CEMEX TRZUSKAWICA S.A.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 霍邱县| 淄博市| 昭通市| 梅河口市| 桃江县| 洛阳市| 赣州市| 淮北市| 平遥县| 望奎县| 东乡| 隆回县| 石台县| 英德市| 伊金霍洛旗| 合水县| 黄山市| 田阳县| 朔州市| 饶平县| 玛曲县| 兴城市| 开封市| 色达县| 屏东县| 屯留县| 金山区| 西乌| 烟台市| 无锡市| 镇安县| 张家口市| 长海县| 游戏| 万盛区| 晋江市| 宕昌县| 曲阳县| 南丰县| 宜阳县| 兖州市|