Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Kurtyny skalne

  Doskona?a kontrola trajektorii obrywów.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Zabezpieczenie pr?tów mocuj?cych ABOXX

  Os?ona g?owicy kotwy ABOXX stanowi skrzynk? przechwytuj?c? zamontowan? na g?owicy kotwy.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bariera przeciwrumowiskowa UX

  Bariera przeciwrumowiskowa – system UX: Op?acalne rozwi?zanie dla szerszych koryt ?U-kszta?tnych”

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Podci?g Spr??ony PPR

  Prefabrykowany podci?g PPR jest belk? strunobetonow? z zatopion? kratownic? stalow?, stanowi?cy alternatyw? dla standardowych ?elbetowych

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rury nierdzewne

  Rury nierdzewne Rury stalowe stanowi? podstaw? konstrukcji wielu instalacji komunalnych lub przemys?owych. Zale?nie od typu instalacji i transportowanej substancji wykorzystywane s? rury ze szwem, rury bez szwu nierdzewne lub rury ?aroodporne. Te ostatnie doskonale zdaj? egzamin w kontakcie...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kszta?towniki

  Kszta?towniki W ofercie hurtowni stali Strong Steel Poland oprócz bogatej oferty takich produktów jak rury stalowe, pr?ty zbrojeniowe i blachy nierdzewne znajdziecie Państwo szeroki wachlarz innych wyrobów hutniczych. W ci?g?ej sprzeda?y mamy ró?nego rodzaju kszta...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Tuleje nierdzewne

  Tuleje nierdzewne Hurtownia stali Strong Steel Poland oferuje tuleje nierdzewne bezszwowe wykonane zgodnie z standardowymi normami, wykańczane na zimno lub na gor?co. Wyroby hutnicze z tej kategorii s? dost?pne w gatunkach 1.4301/1.4307 lub na zamówienie w ci?gu 14 dni w gatunkach 1.4...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rury kwasoodporne na zamówienie

  Rury kwasoodporne na zamówienie Rury stalowe ze szwem, bez szwu oraz rury ?aroodporne oferujemy równie? na specjalne zamówienie zgodnie ze specyfikacj? dostarczon? przez zamawiaj?cego. Ponadto w ci?g?ej sprzeda?y jest armatura nierdzewna ze stali w szerokim wyborze...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pr?ty nierdzewne i pr?ty ?aroodporne

  Pr?ty nierdzewne i pr?ty ?aroodporne Oferujemy pr?ty nierdzewne zbrojeniowe i pr?ty ?aroodporne w szerokim zakresie ?rednic grubo?ci. Sprzedajemy pr?ty stalowe o ró?nych przekrojach: pr?ty okr?g?e, pr?ty kwadratowe, pr?ty sze?ciok?tne.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pr?ty ?aroodporne i p?askowniki

  Pr?ty ?aroodporne i p?askowniki Oferujemy równie? pr?ty ?aroodporne o wysokiej odporno?ci na temperatury otoczenia. Oprócz pr?tów stalowych dystrybuujemy równie? p?askowniki – dost?pne w nieograniczonym zakresie grubo?ci i szeroko?ci. W ci?g?ej sprzeda?y mamy p?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy i Ta?my

  Blachy/Ta?my Hurtownia stali Strong Steel Poland oferuje w szerokim wyborze najwy?szej jako?ci wyroby hutnicze. W?ród nich znajdziecie Państwo mi?dzy innymi bogat? ofert? blach i ta?m z ró?nych gatunków stali. W asortymencie znajduj? si? zarówno blachy ze stali zimnow...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Armatura nierdzewna

  Armatura nierdzewna W?ród produktów dost?pnych w asortymencie hurtowni wyrobów hutniczych Strong Steel Poland znajdziecie Państwo mi?dzy innymi bogaty wybór armatury stalowej ze szwem lub bez szwu. W po??czeniu z takimi elementami jak rury ze szwem nierdzewne lub ?aro...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Papy bitumiczne

  PAPY BITUMICZNE Pokrycia dachowe w trakcie eksploatacji podlegaj? skutkom dzia?ania wielu niekorzystnych czynników ?rodowiska zewn?trznego. Zmiany temperatury powoduj? deformacje zarówno w warstwie wierzchniej jak i w warstwie podk?adowej. Odporno?? na tego typu deformacje jest...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Membrany PVC

  MEMBRANY PVC Membrany PVC ze wzgl?du na swoj? wytrzyma?o??, niezawodno?? i trwa?o?? sta?y s? popularnym i powszechnie stosowanym materia?em hydroizolacyjnym. Polimerowe membrany LOGICROOF produkowane s? z wysokiej jako?ci plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC). Mog? by? zbrojone siatk? polies...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Styropianowe systemy spadków dachowych

  Styropianowe systemy spadków dachowych Zastosowanie: Do ocieplania wszystkich dachów p?askich o k?cie nachylenia nie wi?kszym ni? 20º, dowolnej powierzchni, z dowoln? warstw? hydroizolacji uk?adanych na pod?o?u niepalnym. Istotne cechy produktu: odporno?? ogni...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 历史| 洪洞县| 织金县| 顺平县| 彩票| 大关县| 常德市| 峡江县| 门头沟区| 于都县| 平谷区| 大田县| 宣汉县| 土默特左旗| 民勤县| 大洼县| 平原县| 镇雄县| 阿坝| 曲沃县| 伊金霍洛旗| 敖汉旗| 手游| 六枝特区| 大兴区| 昭通市| 五莲县| 泉州市| 屏东市| 德令哈市| 鹤山市| 宁安市| 育儿| 东平县| 临泽县| 洪洞县| 金门县| 阳朔县| 牟定县| 雷山县| 恩平市|