Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Pompy

  Pompy Sprz?t tego typu s?u?y do przepompowywania wody. Decyduj?c si? na wynajem pomp z naszej wypo?yczalni, otrzymaj? Państwo urz?dzenie doskona?e zarówno do przepompowywania wody czystej, jak i tej zanieczyszczonej mu?em, szlamem, ?wirem, a nawet kamieniami. Dla naszych pomp nie stanowi...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ig?ofiltry

  Ig?ofiltry Ig?ofiltrowy stosuje si? do czasowego obni?enia poziomu wody, gdy dno zaplanowanego wykopu znajduje si? poni?ej poziomu wód gruntowych. Elementy sk?adowe zestawu dobiera si? w zale?no?ci od potrzeb – wielko?ci wykonywanego wykopu, i warunków gruntowych. Je?li potrz...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pompy szlamowe

  Pompy szlamowe Pompy szlamowa u?ywane s? w miejscach wymagaj?cych pompowania cieczy zawieraj?cej du?? ilo?? cia? sta?ych m.in. osady, szlamy, odpady w wyniku obróbki przemys?owe czy pozosta?o?ci po ci?ciu kamienia. Zastosowanie pomp szlamowych nie ogranicza si? wy??cznie do tego celu. Sto...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pompa szlamowa Honda WT20X

  Pompa szlamowa Honda WT20X Honda WT20X to ma?a ale bardzo wydajna pompa szlamowa, za pomoc? której bez problemu usuniemy wod? z zalanej piwnicy, basenu czy rowu melioracyjnego. Niezwykle przydatna w rolnictwie, ratownictwie, przy wszelkich pracach na podmok?ych teranach i na ka?dej wi?ksz...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pompa szlamowa Honda WT40X

  Pompa szlamowa Honda WT40X Honda WT40X to pompa szlamowa o przep?ywie 1600l/min i du?ej ?rednicy odprowadzania wody: a? 100mm. Gwarantuje to maksymaln? wydajno?? nawet przy najwi?kszych przedsi?wzi?ciach. Mo?e pompowa? zanieczyszczenia do ?rednicy a? 30 mm, co czyni j? najlepszym wyborzem do wal...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pompa szlamowa Honda WT30X

  Pompa szlamowa Honda WT30X Numer obiektu: 6426330 Typ: WT30X Wy?wietlany producent: Honda D?ugo?? (mm): 660 Szeroko?? (mm): 484 Wysoko?? (mm): 510 Ci??ar (kg): 58 Moc hk: 8 Pompa ss?ca m³/h: 72 Maksymalna wysko?? zasysania m: 8...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Przeno?ne powierzchniowe pompy wirnikowe VAR oraz pompy membranowe LB

  Przeno?ne powierzchniowe pompy wirnikowe VAR oraz pompy membranowe LB do wody brudnej i szlamu Przeno?ne powierzchniowe pompy wirnikowe VAR oraz pompy membranowe LB do wody brudnej i szlamu, zosta?y starannie zaprojektowane z my?l? o zapewnieniu maksymalnego zakresu zastosowań. Dba?o?? o r&oacut...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Przewo?ne pompy powierzchniowe

  Przewo?ne pompy powierzchniowe Przewo?ne pompy powierzchniowe czyli asortyment maszyn do odwadniania który powsta?a na bazie ponad 140 lat wspó?pracy z klientami na ca?ym ?wiecie oraz w oparciu o akwizycj? firmy Varisco – lidera w bran?y projektowania i produkcji pomp. Po...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Przeno?ne zatapialne pompy WEDA do wody brudnej i szlamu

  Przeno?ne zatapialne pompy WEDA do wody brudnej i szlamu Przeno?ne zatapialne pompy WEDA do wody brudnej i szlamu, zosta?y opracowane z my?l? o intensywnym zastosowaniu w ramach odwadniania w ró?nych bran?ach. Unikalny system uszczelniaj?cy oraz konstrukcja modu?owa sprawiaj?, ?e jest to...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pompy pneumatyczne

  Pompy pneumatyczne DIP i DOP DIP wirnikowe, DOP od?rodkowe Pompowanie wody o temperaturze nawet do 100°C. Znajduj? zastosowanie np. w przedsi?biorstwach energetyki cieplnej lub zak?adach przemys?owych. Maksymalny przep?yw: 420-1680 l/min Wysoko?? podnoszenia: 25-60 m

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 平定县| 巢湖市| 泰来县| 潢川县| 梅州市| 长岛县| 伊吾县| 万盛区| 含山县| 喜德县| 辽阳市| 中江县| 睢宁县| 盐源县| 平南县| 日喀则市| 淮北市| 兴山县| 亚东县| 禄劝| 外汇| 玉龙| 赣榆县| 阜城县| 宜兰市| 乌兰县| 宁强县| 双鸭山市| 临江市| 东港市| 曲麻莱县| 金门县| 探索| 洪泽县| 喜德县| 康平县| 丹寨县| 昌宁县| 儋州市| 泰和县| 高密市|