Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Pompy do jastrychu

  Pompy do jastrychu Pompa do p?ynnego jastrychu Putzmeister SP 20 THF. Niezawodna jako?? i trwa?o?? w dobrej cenie dla wymagaj?cych. Maszyna niezwykle op?acalna zw?aszcza w przypadku du?ych prac zwi?zanych z wylewaniem p?ynnego jastrychu. Zalecane zastosowanie: Jastrych p?ynny anh...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Mobilne pompy do wylewek samopoziomuj?cych PUTZMEISTER SP 11 THF

  Mobilne pompy do wylewek samopoziomuj?cych PUTZMEISTER SP 11 THF Putzmeister SP 11 THF to mobilne urz?dzenie do pompowania wylewek samopoziomuj?cych (anhydrytowych). Niezawodna jako?? i trwa?o?? w dobrej cenie dla wymagaj?cych. Nowy lekki i bardzo mocny SP 11 THF jest bardzo wygodnym i kompa...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Przecinarki tarczowe PROJECT PS-350

  Przecinarki tarczowe PROJECT PS-350 Przecinarka tarczowa typ PS-350 “Project”. Niezawodna jako?? i trwa?o?? w dobrej cenie dla wymagaj?cych. Pi?y tarczowe PS-350 i PS-450 znajduj? zastosowanie przy budowie i remontach dróg.Tymi maszynami mo?na ci?? nawierzchnie asfaltowe l...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Mixokret PUTZMEISTER M 740 DB z koszem

  Mixokret PUTZMEISTER M 740 DB z koszem Mixokret Putzmeister M 740 DB z koszem. Niezawodna jako?? i trwa?o?? w dobrej cenie dla wymagaj?cych. Mixokret M 740 D spe?nia wszystkie obowi?zuj?ce przepisy bezpieczeństwa. oraz 3-cylindrowy , ch?odzony olejem silnik wysokopr??ny F3M2011firmy Deutz o...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Dyferencja? do wozid?a Terex

  Dyferencja? mostu. Kompletny dyferencja? (satelity, podk?adki, krzy?ak). Pasuje do wybranych wozid?a Terex. Kategoria: wozid?a Terex

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Uszczelniacz przesuwu konika Fermec / Terex

  Uszczelniacz przesuwu konika Uszczelniacz przesuwu konika do tylnego ramienia. Pasuje do wybranych koparko-?adowarek Fermec oraz Terex. Kategoria: koparko-?adowarki Fermec, koparko-?adowarki Terex

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Linie do produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej

  Linie do produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej Kompletne linie technologiczne, sterowane zintegrowanym systemem komputerowym, gwarantuj?ce powtarzalno?? produkcji i najwy?sz? jako?? wyrobów. Zalety linii produkcyjnych Techmatik niezawodno??, energooszcz?dno??...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wywrotnice braków

  Wywrotnice braków Wywrotnica braków - przeznaczona jest do usuwania wyrobów z blatu zakwalifikowanych jako braki. Urz?dzenie to przeznaczone jest do usuwania  ca?ej warstwy wyrobów z blatu produkcyjnego zakwalifikowanych jako braki powstaj?ce przy rozpocz?ciu...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obijarki

  Obijarki Maszyna z grupy maszyn do uszlachetniania wyrobów. Przeznaczona jest do mechanicznej, powierzchniowej obróbki. Po obróbce w maszynie uzyskujemy efekt d?ugo u?ywanego i postarza?ego produktu. G?ównym elementem maszyny jest b?ben obrotowy, w którym z...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Roboty pakuj?ce ROBOMATIK

  Roboty pakuj?ce ROBOMATIK Robomatik to robot pakuj?cy uk?adaj?cy gotowe wyroby na paletach handlowych. Zadaniem robota jest pobieranie gotowych wyrobów betonowych z przeno?nika linii suchej i przenoszenie oraz uk?adanie ich na paletach handlowych. W jego budowie wykorzystano rozwi...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Owijarki

  Owijarki Owijarka jest pierwsz? tego typu maszyn? na rynku umo?liwiaj?c? owijanie wyrobów foli? stretch i ta?m? bez kleju z logo producenta. Owijarka z urz?dzeniem do owijania ta?m? z logo producenta. Owijarka umo?liwia jednoczesne owijanie wyrobów foli? stretch i ta?m? (bez kl...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Podajniki palet handlowych

  Podajniki palet handlowych Urz?dzenie przeznaczone jest do automatyzacji procesu podawania palet handlowych. Urz?dzenie sk?ada si? z magazynu i podajnika palet. Przeznaczone jest do podawania palet handlowych na stanowisko robota pakuj?cego ROBOMATIK, realizuj?cego cykl pakowania gotowych wy...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Podajniki blatów

  Podajniki blatów Urz?dzenie zapewnia p?ynny obieg blatów w linii produkcyjnej. Urz?dzenie transportuje produkcyjne blaty  z linii suchej do linii mokrej zapewniaj?c ci?g?o?? produkcji. Wykorzystane w budowie nowoczesne silniki w technice Serwo, nap?dy pasowe oraz liniowe s...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 静海县| 石楼县| 阳朔县| 花莲县| 专栏| 大英县| 兴业县| 岳西县| 馆陶县| 沅江市| 新绛县| 安顺市| 淮北市| 泸西县| 赤峰市| 徐汇区| 石阡县| 新龙县| 静宁县| 香港| 松滋市| 恩平市| 区。| 周至县| 日喀则市| 海兴县| 平泉县| 凌云县| 海林市| 花莲县| 庆元县| 务川| 宾阳县| 库尔勒市| 南丹县| 环江| 历史| 曲周县| 丰台区| 宁晋县| 浪卡子县|