Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Obrze?e palisadowe

  Elementy ma?ej architektury s? rodzajem nieno?nych wyrobów i maj? zastosowanie w miejscach publicznych na terenach prywatnych, takich jak ogrody, parki, ?cie?ki dla pieszych lub place; pe?ni? one funkcj? kszta?towania krajobrazu. Produkcja wszystkich elementów ma?ej architektury odbywa...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obrze?e

  Kraw??niki i obrze?a przeznaczone s? do oddzielania powierzchni znajduj?cych si? na tym samym poziomie lub na ró?nych poziomach, stosowany: w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej jako oddzielenie pomi?dzy powierzchniami poddanymi ró?nym ro...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obrze?e trawnikowe

  Obrze?e trawnikowe  Obrze?a trawnikowe s? najcz??ciej stosowanymi elementami rozdzielaj?cymi nawierzchni? chodników i placów od trawników. Zabudowane na "suchym betonie" stanowi? elementy oporowe, zabezpieczaj?ce przed rozsuwaniem si? kostek brukowych.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obrze?e BORDIR TRAPEZOWY

  Obrze?e BORDIR TRAPEZOWY To niezwyk?y element wykańczaj?cy nawierzchnie brukowe, pozwalaj?cy w zale?no?ci od sposobu zabudowy nada? zró?nicowane formy ukszta?towania obrzegowania. S?owem multitalent. Bordir-y umo?liwiaj? kszta?towanie zarówno prostych jak i ?ukowych linii. Obrzegow...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obrze?e MINIPALISADA NOSTALIT®

  Obrze?e MINIPALISADA NOSTALIT® Minipalisady Nostalit® stanowi? wspania?e, eleganckie obrzegowania dla u?o?eń ?ukowych, gdzie proste obrze?a trawnikowe nie spe?niaj? zadania. Ró?nicuj?, a zarazem ??cz? nierówne poziomy nawierzchni brukowych, umo?liwiaj? tworzenie schod&oacut...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obrze?e palisadowe TETRA

  Obrze?e palisadowe TETRA Panele Tetra to tradycyjne obrze?a, które wygl?dem nawi?zuj? do kwadratowych palisad, co zdecydowanie zwi?ksza ich atrakcyjno??. Swoje zastosowanie znajduj? przede wszystkim w s?siedztwie nawierzchni wykonanych ze szlachetnych kostek brukowych oraz p?yt.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obrze?e MINIPALISADA MEANDER®

  Obrze?e MINIPALISADA MEANDER® Minipalisady Meander wykorzystywane s? jako obrzegowanie nawierzchni z kostki brukowej lub jako elementy rozdzielaj?ce ró?ne poziomy w strefie ogrodowej. Stosowane s? do budowy schodów oraz rabat kwiatowych.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obrze?e palisadowe MEANDER®

  Obrze?e palisadowe MEANDER® Obrze?e Palisadowe Meander to produkt, który wygl?dem nawi?zuje do dobrze znanych palisad Meander. Dzi?ki zastosowaniu “ksi??ycowych” wci??, mo?liwe staje si? wykonanie ?agodnych ?ukowych wykończeń nawierzchni. Mo?na je wykorzysta? równie...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obrze?e EKO-BORD

  Obrze?e EKO-BORD Obrze?e EKO-BORD, pozwalaja na swobodne kszta?towanie nieprostolinijnych brzegów nawierzchni. Mo?na je stosowa? do ró?nych typów nawierzchni np. kostka betonowa, nawierzchnie ?wirowe i grysowe, trawniki. Du?? zalet? obrze?y EKO-BORD jest to, ?e po zamontowan...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obrze?e NOVATOR®

  Obrze?e NOVATOR® Obrze?e Novator rozdzielaj? p?yty brukowe od trawników lub kruszywa. Stanowi? zabezpieczenie przed rozsuwaniem si? p?yt brukowych. Oferowane w dwóch odcieniach szaro?ci oraz w kolorach grafit i kremowy. Ze wzgl?du na du?? d?ugo?? polecane jako uzupe?nienie syst...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obrze?e MEANDER® DUO

  Obrze?e MEANDER® DUO Obrze?e Palisadowe Meander to produkt, który wygl?dem nawi?zuje do dobrze znanych palisad Meander. Dzi?ki zastosowaniu “ksi??ycowych” wci??, mo?liwe staje si? wykonanie ?agodnych ?ukowych wykończeń nawierzchni. Mo?na je wykorzysta? równie? do wy...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obrze?e BORDIR DUAL

  Obrze?e BORDIR DUAL To niezwyk?y element wykańczaj?cy nawierzchnie brukowe, pozwalaj?cy, w zale?no?ci od sposobu, zabudowy nada? zró?nicowane formy ukszta?towania obrzegowania. S?owem multitalent. Bordiry umo?liwiaj? kszta?towanie zarówno prostych, jak i ?ukowych linii. Obrzegowani...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 涟水县| 隆德县| 云霄县| 申扎县| 白水县| 历史| 绥中县| 错那县| 开封市| 文成县| 宜丰县| 扬州市| 武穴市| 清丰县| 阳信县| 肃南| 昌吉市| 合江县| 三河市| 上栗县| 襄城县| 华阴市| 鸡东县| 厦门市| 尼勒克县| 合水县| 土默特右旗| 盱眙县| 卓尼县| 广元市| 冷水江市| 宁武县| 鞍山市| 东乌珠穆沁旗| 光山县| 五华县| 宕昌县| 镇江市| 章丘市| 泽州县| 台北县|