Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Rury PVC-U

  Rury PVC-U charakteryzuje odporno?? na korozj?, dzia?anie wody i zawarte w niej zwi?zki oraz kwasy i zasady. Niski ci??ar w?a?ciwy, bardzo d?ugi okres ?ywotno?ci oraz ?atwy monta? sprawiaj?, ?e z powodzeniem stosuje si? je w ró?nych instalacjach. S? to m.in. instalacje przemys?owe, basenowe,...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kszta?tki z PVC-U

  Kszta?tki z PVC-U to sprawdzony element systemów pracuj?cych w przedziale temperatur od 0°C do +60°C, przy czym powy?ej 25°C ci?nienie robocze obni?a si? liniowo.  . Posiadaj? du?? odporno?? chemiczn?, dzi?ki czemu znajduj? zastosowanie w instalacjach chemicznych, ale nie...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Zawory kulowe

  Zawór kulowy do otwierania i zamykania przep?ywu w instalacji jest ?atwy w obs?udze, a materia?y, z którego zosta? wykonany, wyj?tkowo trwa?e; charakteryzuje je wysoka odporno?? chemiczna na kwasy, alkalia (np. wodny amoniak) czy w?glowodany. Dlatego te? zawory kulowe znajduj? szerokie...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Inteligentny dom

  Inteligentny dom Zabezpiecz swój dom - TAHOMA Inteligentne rozwi?zania, które pomagaj? sterowa? prac? grzejników, termostatu czy rolet, mog? obni?y? rachunki za ogrzewanie nawet o 20–30 proc.* Dodatkowe oszcz?dno?ci mo?e przynie?? inteligentne zarz?dzanie o?wietlen...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Odwodnienia liniowe

  System odwodnień liniowych firmy Gamrat S.A. to innowacyjna konstrukcja korytek odwadniaj?cych przystosowana do pracy w ró?nych warunkach. Dzi?ki wysokiej wytrzyma?o?ci na obci??enia (klasa B125) system Gamrat S.A. mo?e by? stosowany zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach in...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Elementy rewizyjne pod wype?nienia

  Elementy rewizyjne pod wype?nienia Elementy rewizyjne KMB STEEL PRODUCT to doskona?e rozwi?zanie eliminuj?ce nieprzyjemne zapachy oraz problemy z infiltracja wody. Innowacyjny produkt jest wyposa?ony w akcesoria nierdzewne – ?ruby imbusowe oraz klucze do otwierania produktu. Tego typu...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wpusty SEMI-PROF z gór? kwadratow? pionowe jednocz??ciowe KS

  Wpusty SEMI-PROF z gór? kwadratow? pionowe jednocz??ciowe Symbol   KS200-D050-V1 KS200-D075-V1 KS200-D110-V1 KS250-D110-V1 KS300-D110-V1 KS400-D110-V1 Wymiary [mm] W...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wpusty profesjonalne z gór? kwadratow? pionowe jednocz??ciowe KP

  Wpusty profesjonalne z gór? kwadratow? pionowe jednocz??ciowe Symbol   KP200-D050-V1 KP200-D075-V1 KP200-D110-V1 KP250-D110-V1 KP300-D160-V1 KP400-D200-V1 Wymiary [mm] W...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wpusty profesjonalne z gór? okr?g?? pionowe jednocz??ciowe DP

  Wpusty profesjonalne z gór? okr?g?? pionowe jednocz??ciowe DP  Symbol   DP250-D050-V1 DP250-D075-V1 DP250-D110-V1 Wymiary [mm] W 250 250 250 h...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wpusty rewizyjne uszczelniane z gór? kwadratow? pionowe jednocz??ciowe WRU

  Wpusty rewizyjne uszczelniane z gór? kwadratow? pionowe jednocz??ciowe Symbol   WRU150-D110-V1 WRU200-D110-V1 Wymiary [mm] W 150x150 200x200 H 150 1...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wk?ady antyzapachowe

  Wk?ady antyzapachowe Wk?ady antyzapachowe wykonane s? w ca?o?ci ze stali nierdzewnej AISI 304 z zastosowaniem uszczelki gumowej. Antyzapachy stanowi? dodatkow? barier? (poza standardowym syfonem z zamkni?ciem wodnym) przed przedostawaniem si? gazów ?ciekowych do pomieszczenia, z...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Odwodnienia liniowe

  Odwodnienia liniowe W ofercie firmy KMB STEEL PRODUCT dost?pne s? odwodnienia liniowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub kwasoodpornej AISI 316. Odwodnienia s? wykonane ze spadkiem dna, standardowo 1 %. Mog? by? te? wykonane z innym spadkiem lub bez. Odwodnienia wyposa?one s? w uchwyty p...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wpusty profesjonalne z gór? kwadratow? poziome dwucz??ciowe KP

  Wpusty profesjonalne z gór? kwadratow? poziome dwucz??ciowe Symbol   KP200-D050-H2 KP200-D075-H2 KP200-D110-H2 KP250-D110-H2 KP300-D160-H2 KP400-D200-H2 Wymiary [mm] W...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wpusty mini z góra kwadratow? pionowe jednocz??ciowe KM

  Wpusty mini z góra kwadratow? pionowe jednocz??ciowe Symbol   KM200-D110-V1 KM250-D110-V1 KM300-D110-V1 Wymiary [mm] W 200x200 250x250 300x300 H...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wpusty mini z góra kwadratow? poziome jednocz??ciowe KM

  Wpusty mini z góra kwadratow? poziome jednocz??ciowe Symbol   KM200-D110-H1 KM250-D110-H1 KM300-D110-H1 Wymiary [mm] W 200x200 250x250 300x300 H...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 温宿县| 武平县| 丹寨县| 滦平县| 长泰县| 乳源| 曲水县| 宁强县| 丰都县| 原阳县| 普陀区| 容城县| 合水县| 县级市| 黄石市| 河西区| 南澳县| 行唐县| 郯城县| 景泰县| 当涂县| 岳池县| 重庆市| 北流市| 安康市| 易门县| 永登县| 萨嘎县| 丁青县| 永州市| 咸丰县| 会同县| 镇江市| 武强县| 军事| 峨眉山市| 射阳县| 汉川市| 拉萨市| 松潘县| 大埔县|