Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Kratownice

  KRATOWNICE – ROZWI?ZANIE DLA DU?YCH ROZPI?TO?CI W 2017 roku Borga wprowadzi?a do swojej oferty kratownic?. Dzi?ki temu mogli?my rozszerzy? zakres oferowanych przez nas hal. Kratownica a wielko?? budynku Kratownica jest rozwi?zaniem technicznym przeznaczonym przede wszystkim do...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hale rolnicze - Wiaty i zadaszenia

  ZADASZENIA NA MASZYNY ROLNICZE I WIATY STALOWE Wiata charakteryzuje si? brakiem jednej lub wi?kszej ilo?ci ?cian. Najcz??ciej jest to samo zadaszenie oparte na s?upach. Wiaty najcz??ciej mo?na spotka? w miejscach, w których: potrzebna jest ochrona przed deszczem i ?niegiem,...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Komponenty budowlane

  KOMPONENTY BUDOWLANE Oferta firmy Borga to znacznie wi?cej ni? kompletne hale stalowe do ró?nych zastosowań. Oferujemy te? szeroki asortyment blach, elementów i komponentów budowlanych. Wi?kszo?? produktów wytwarzana jest bezpo?rednio przez nasz? firm?. Pozosta?e poch...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ramy stalowe

  RAMY BORGA S? INNOWACYJNE I EFEKTOWNE Konstrukcja hal Borga obejmuje nasze ramy stalowe o unikatowej konstrukcji. Ich konstrukcja to efekt naszych wieloletnich prac projektowych prowadzonych we wspó?pracy ze szwedzkimi instytutami technologicznymi. Dlatego o?mielamy si? twierdzi?, ?e ofer...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ramy stalowe Skara

  RAMY STALOWE - SKARA Nasza najwszechstronniejsza rama, dost?pna w wersjach zró?nicowanych mi?dzy innymi pod wzgl?dem rozpi?to?ci, wysoko?ci oraz rozszerzeń ramy takich jak przybudówki lub zadaszenia. Normalna rozpi?to?? prz?s?a: 15–35 m Standardowe nachylenie da...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ramy stalowe Gdynia

  RAMY STALOWE - GDYNIA Rama znajduj?ca powszechne zastosowanie w przemys?owych budynkach o niewielkim k?cie nachylenia dachu i du?ej rozpi?to?ci Normalna rozpi?to?? prz?s?a: 20–40m Standardowe nachylenie dachu: 7°

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ramy stalowe Uddevalla

  RAMY STALOWE - UDDEVALLA Rama o znacznym k?cie nachylenia dachu przeznaczona do magazynów o bardzo du?ej rozpi?to?ci. Normalna rozpi?to?? prz?s?a: 35–50 m Standardowe nachylenie dachu: co najmniej 15°

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ramy stalowe Ryga

  RAMY STALOWE - RYGA Konstrukcja wznoszona za pomoc? d?wigarów gor?cowalcowanych albo naszych belek IPB. Normalna rozpi?to?? prz?s?a: 8–18 m Standardowe nachylenie dachu: 15°

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ramy stalowe Brno

  RAMY STALOWE - BRNO Rama umo?liwiaj?ca uzyskiwanie sta?ej wysoko?ci w ?wietle hal o niewielkiej rozpi?to?ci. Standardowa rozpi?to?? prz?s?a: 8–20 m Standardowe nachylenie dachu: 5–8° (zalecane 7°)

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ramy stalowe Wilno

  RAMY STALOWE - WILNO Rama do budynków z dachem jednospadowym, takich jak sk?ady drewna czy proste hale gara?owe. Normalna rozpi?to?? prz?s?a: 10–20 m Standardowe nachylenie dachu: 7°

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Konstrukcje stalowe

  Konstrukcje stalowe Konstrukcje stalowe dopasowane do Twoich potrzeb Projektujemy i wykonujemy konstrukcje stalowe obiektów indywidualnie w zale?no?ci od potrzeb klienta oraz stosowanej technologii. W naszych halach wykorzystujemy konstrukcje blachownicowe, kratownicowe jak i mieszane...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 沁水县| 来凤县| 从化市| 通许县| 牙克石市| 电白县| 共和县| 汤阴县| 宁乡县| 峨边| 苍南县| 赤壁市| 华亭县| 城步| 沙雅县| 西安市| 呼伦贝尔市| 伊川县| 石景山区| 涞源县| 资讯| 龙州县| 双峰县| 双鸭山市| 阿克| 平顶山市| 克东县| 长武县| 建昌县| 兴业县| 信阳市| 景泰县| 中牟县| 闽侯县| 青田县| 张掖市| 建始县| 凌源市| 扬中市| 喀喇沁旗| 宁化县|