Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Blachy profilowane VVP 45

  BLACHY PROFILOWANE VVP 45 – wytrzyma?y i estetyczny profil ?cienny Profil stalowy o du?ej wytrzyma?o?ci Do du?ych budynków wymagaj?cych zastosowania profili o du?ej wytrzyma?o?ci. Profil Borga VVP 45 wykorzystuje si? zwykle jako ok?adzin? ?cienn? w wi?kszych budynkach przem...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy profilowane SINUS

  BLACHY PROFILOWANE SINUS - nowoczesny, ekskluzywny profil ?cienny Profil spe?niaj?cy wysokie wymagania estetyczne. Blachy Borga Sinus s? wykorzystywane g?ównie jako ok?adziny ?cienne w budynkach komercyjnych, ale sprawdzaj? si? te? wsz?dzie tam, gdzie wymagania dotycz?ce estetyki bud...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy profilowane VVP 18

  BLACHY PROFILOWANE VVP 18 – estetyczny profil ?cienny do du?ych budynków Mo?liwo?? monta?u w poziomie lub w pionie. Profil Borga VVP 18 wykorzystuje si? zwykle jako ok?adzin? ?cienn? w wi?kszych budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Ten innowacyjny profil nadaje elewacji...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy dachowe i ?cienne

  BLACHY DACHOWE I ?CIENNE - Trwa?e ok?adziny z blachy stalowej Ekonomiczne Ma?e wymagania w zakresie konserwacji Wysoka trwa?o?? Prosty monta? Mo?liwo?? recyklingu

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy profilowane BPD 18

  BLACHA PROFILOWANA BPD 18 – klasyczna blacha profilowana o du?ej szeroko?ci krycia przeznaczona na dachy i ?ciany Blacha trapezowa Blacha profilowana u?ywana zwykle do krycia du?ych powierzchni dachów hal przemys?owych i rolniczych, stosowana te? jako ok?adzina ?cienna. Blacha B...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy profilowane BPE 18

  BLACHA PROFILOWANA BPE 18 – uniwersalny, ekonomiczny profil ?cienny Klasyczna, popularna blacha o profilu przypominaj?cym deskowanie. Blach? profilowan? Borga BPE 18 wykorzystuje si? jako pokrycie ?cian ró?nych rodzajów budynków. Dzi?ki optymalnej szeroko?ci kryci...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy profilowane EKONOMI

  BLACHY PROFILOWANE EKONOMI – jeden z naszych najpopularniejszych profili, u?ywany jako ok?adzina dachowa i ?cienna Jeden z naszych najpopularniejszych profili, u?ywany jako ok?adzina dachowa i ?cienna. Borga Ekonomi to profil o ma?ej wysoko?ci i du?ej szeroko?ci krycia. Jest symetryczny, c...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • System elewacji z profili trapezowych

  System elewacji z profili trapezowych  Wyrazista i czysta linia kanciastych form Intensywna, kontrastowa gra cieni pod wp?ywem ?wiat?a Profil o "dwóch obliczach", poniewa? mo?liwy jest wybór mi?dzy stron? widoczn? A i B Trwa?a ochrona budynku pr...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ok?adzina ?cian szczytowych z blachy tytan-cynk

  Ok?adzina ?cian szczytowych z blachy tytan-cynk Wysoka warto?? estetyczna Interesuj?ce kombinacje materia?ów Trwa?a i nie wymagaj?ca konserwacji ochrona przed wp?ywami pogodowymi Liczne sposoby wykonania Do zastosowania przy modernizacji starych domów i...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Elewacyjne profile faliste

  Elewacyjne profile faliste Potrzeba ci?g?ego udoskonalania, poszukiwania nowych form architektonicznych, odpowiednich dla rosn?cych wymagań rynku sta?a si? ?ród?em inspiracji nie tylko dla projektantów, lecz równie? dla producentów. Materia?y u?yte przy budowie nowego...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Elewacyjne blachy trapezowe

  Elewacyjne blachy trapezowe Blachy trapezowe to ekonomiczny materia? do krycia dachów i elewacji. Szeroki wybór profili – od wysoko?ci 6 mm do 160 mm –oraz rodzajów blachy (ocynkowane, powlekane) pozwala na ró?norodne zastosowanie ich na dachach i elewacja...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Elewacyjne profile faliste PF 25

  Elewacyjne profile faliste PF 25 Profile faliste to nowoczesny kszta?t i technologia, po??czona z tradycyjn? ju? dba?o?ci? Firmy o najwy?sz? jako??. Podobnie jak profile trapezowe, znajduj? one szerokie zastosowanie m. in. przy budowie: domów mieszkalnych, budynkó...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy trapezowe T6 ELEWACJA

  Blachy trapezowe T6 ELEWACJA Dane techniczne dost?pne tutaj

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy trapezowe T7P ELEWACJA

  Blachy trapezowe T7P ELEWACJA Dane techniczne dost?pne tutaj

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy trapezowe T8 ELEWACJA

  Blachy trapezowe T8 ELEWACJA Dane techniczne dost?pne tutaj

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 阿鲁科尔沁旗| 即墨市| 苍溪县| 廉江市| 承德市| 南雄市| 武清区| 绥棱县| 邹城市| 台中县| 文水县| 徐州市| 渑池县| 栾川县| 鹰潭市| 弋阳县| 舟山市| 五大连池市| 漳浦县| 偏关县| 阜康市| 宜宾市| 铅山县| 丘北县| 石城县| 开江县| 疏附县| 宜兴市| 翁源县| 攀枝花市| 中牟县| 仁化县| 灵山县| 托克逊县| 淮南市| 杨浦区| 呼伦贝尔市| 民乐县| 墨竹工卡县| 定西市| 分宜县|