Flir

Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Blachy profilowane VVP 18

  BLACHY PROFILOWANE VVP 18 – estetyczny profil ?cienny do du?ych budynków Mo?liwo?? monta?u w poziomie lub w pionie. Profil Borga VVP 18 wykorzystuje si? zwykle jako ok?adzin? ?cienn? w wi?kszych budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Ten innowacyjny profil nadaje elewacji...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy dachowe i ?cienne

  BLACHY DACHOWE I ?CIENNE - Trwa?e ok?adziny z blachy stalowej Ekonomiczne Ma?e wymagania w zakresie konserwacji Wysoka trwa?o?? Prosty monta? Mo?liwo?? recyklingu

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy profilowane SINUS

  BLACHY PROFILOWANE SINUS - nowoczesny, ekskluzywny profil ?cienny Profil spe?niaj?cy wysokie wymagania estetyczne. Blachy Borga Sinus s? wykorzystywane g?ównie jako ok?adziny ?cienne w budynkach komercyjnych, ale sprawdzaj? si? te? wsz?dzie tam, gdzie wymagania dotycz?ce estetyki bud...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy profilowane EKONOMI

  BLACHY PROFILOWANE EKONOMI – jeden z naszych najpopularniejszych profili, u?ywany jako ok?adzina dachowa i ?cienna Jeden z naszych najpopularniejszych profili, u?ywany jako ok?adzina dachowa i ?cienna. Borga Ekonomi to profil o ma?ej wysoko?ci i du?ej szeroko?ci krycia. Jest symetryczny, c...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy profilowane BPE 18

  BLACHA PROFILOWANA BPE 18 – uniwersalny, ekonomiczny profil ?cienny Klasyczna, popularna blacha o profilu przypominaj?cym deskowanie. Blach? profilowan? Borga BPE 18 wykorzystuje si? jako pokrycie ?cian ró?nych rodzajów budynków. Dzi?ki optymalnej szeroko?ci kryci...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy profilowane BPD 18

  BLACHA PROFILOWANA BPD 18 – klasyczna blacha profilowana o du?ej szeroko?ci krycia przeznaczona na dachy i ?ciany Blacha trapezowa Blacha profilowana u?ywana zwykle do krycia du?ych powierzchni dachów hal przemys?owych i rolniczych, stosowana te? jako ok?adzina ?cienna. Blacha B...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy profilowane VVP 45

  BLACHY PROFILOWANE VVP 45 – wytrzyma?y i estetyczny profil ?cienny Profil stalowy o du?ej wytrzyma?o?ci Do du?ych budynków wymagaj?cych zastosowania profili o du?ej wytrzyma?o?ci. Profil Borga VVP 45 wykorzystuje si? zwykle jako ok?adzin? ?cienn? w wi?kszych budynkach przem...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Fasady MB-SR 50 N/MB-SR 50 N HI

  Fasady MB-SR 50 N/MB-SR 50 N HI Modne konstrukcje aluminiowo-szklane wyró?niaj?ce si? wysok? wytrzyma?o?ci? i trwa?o?ci? na lata. Zalety Mo?liwo?? uzyskania nowoczesnej architektury budynku dzi?ki kszta?towi s?upów i rygli pozwalaj?cemu budowa? estetyczne fasady z w?ski...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ogrody zimowe MB-WG 60

  Ogrody zimowe MB-WG 60 Nowoczesny system aluminiowy pozwala na tworzenie ogrodów zimowych, oran?erii i werand wyró?niaj?cych si? maksymaln? ilo?ci? ?wiat?a dziennego i wysok? energooszcz?dno?ci?. Zalety Mo?liwo?? kszta?towania nawet bardzo skomplikowanych i ró?no...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • System zewn?trzny 75

  System zewn?trzny 75 KRISPOL oferuje rozwi?zania nadaj?ce obiektom lekki i elegancki wygl?d, przy jednoczesnym zachowaniu najwy?szej trwa?o?ci i odporno?ci. Systemy aluminiowe doskonale znosz? najtrudniejsze warunki zewn?trzne. Konstrukcje s? odporne na wilgo?, zmiany temperatur czy uszkodze...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Stolarka aluminiowa

  Stolarka aluminiowa KRISPOL oferuje rozwi?zania nadaj?ce obiektom lekki i elegancki wygl?d, przy jednoczesnym zachowaniu najwy?szej trwa?o?ci i odporno?ci. Systemy aluminiowe doskonale znosz? najtrudniejsze warunki zewn?trzne. Konstrukcje s? odporne na wilgo?, zmiany temperatur czy uszkodze...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • System fasadowy

  System fasadowy KRISPOL oferuje rozwi?zania nadaj?ce obiektom lekki i elegancki wygl?d, przy jednoczesnym zachowaniu najwy?szej trwa?o?ci i odporno?ci. Systemy aluminiowe doskonale znosz? najtrudniejsze warunki zewn?trzne. Konstrukcje s? odporne na wilgo?, zmiany temperatur czy uszkodzenia m...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Systemy wewn?trzne – ?ciany ca?oszklane

  Systemy wewn?trzne – ?ciany ca?oszklane KRISPOL oferuje rozwi?zania nadaj?ce obiektom lekki i elegancki wygl?d, przy jednoczesnym zachowaniu najwy?szej trwa?o?ci i odporno?ci. Systemy aluminiowe doskonale znosz? najtrudniejsze warunki zewn?trzne. Konstrukcje s? odporne na wilgo?, zmian...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • System zewn?trzny 60

  System zewn?trzny 60 KRISPOL oferuje rozwi?zania nadaj?ce obiektom lekki i elegancki wygl?d, przy jednoczesnym zachowaniu najwy?szej trwa?o?ci i odporno?ci. Systemy aluminiowe doskonale znosz? najtrudniejsze warunki zewn?trzne. Konstrukcje s? odporne na wilgo?, zmiany temperatur czy uszkodze...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ogrody zimowe

  Ogrody zimowe zyskuj? na coraz wi?kszej popularno?ci i mo?na je spotka? niemal w ka?dych warunkach geograficznych.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 泗阳县| 镇江市| 盐源县| 且末县| 绍兴县| 迁安市| 顺昌县| 花莲市| 厦门市| 叙永县| 云林县| 扎赉特旗| 泾源县| 泗洪县| 桦南县| 衡阳县| 汾阳市| 安庆市| 南安市| 启东市| 鄂尔多斯市| 清原| 内黄县| 临安市| 江口县| 临湘市| 行唐县| 屯昌县| 凤山县| 方正县| 兴义市| 和田市| 霸州市| 宜阳县| 定边县| 杭锦后旗| 孟州市| 浦城县| 乌拉特中旗| 邢台市| 景谷|