Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • EKOPRODUR S0329

  EKOPRODUR S0329 – zamkni?tokomórkowa do natrysku ?cian i sufitów wewn?trz budynków Sztywne piany poliuretanowe PUR/PIR s? tworzywami charakteryzuj?cymi si? zwykle stosunkowo nisk? g?sto?ci? w granicach od 30-70 kg/m3. S? one g?ównie wykorzystywane przy produkcji...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • EKOPRODUR S0310

  EKOPRODUR S0310 – otwartokomórkowa do natrysku ?cian i sufitów Piany otwartokomórkowe, jak ich nazwa wskazuje, charakteryzuj? si? otwart? struktur? komórek. A? ponad 90% z nich posiada otwart? budow?. Odró?niaj? si? od pian zamkni?tokomórkowych nie...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Natryskowa pianka poliuretanowa

  S?u?y do wykonania bezspoinowej izolacji termicznej, akustycznej, hydroizolacji oraz jako warstwa wzmocnieniowa przy du?ych g?sto?ciach, bezpo?rednio na powierzchni izolowanego obiektu przez natry?ni?cie odpowiednio dobranej warstwy pianki poliuretanowej (PUR). Natrysk pianki na izolowan? powier...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yta dachowa PAROC ROS 30

  P?yta dachowa PAROC ROS 30 to niepalna izolacja z we?ny kamiennej zastosowana jako no?na izolacja termiczna istniej?cych i nowych dachów p?askich. Dachowa p?yta izolacyjna zosta?a tak opracowana aby zapewni? trwa?e, twarde i ognioodporne pod?o?e dla sztywnych, górnych warstw izolacji,...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty poliuretanowe PIR POWERDECK firmy Recticel

  P?yty poliuretanowe PIR POWERDECK firmy Recticel Powerdeck zosta? zaprojektowany z my?l? o jego  zastosowaniu na dachu p?askim, wyprodukowany z pianki typu TAUfoam by Recticel. Dzi?ki unikalnej strukturze komórkowej izolowanie budynków przy u?yciu  materia?u Powerdeck jes...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Izolacyjna p?yta dachowa KS1000 FF

  Izolacyjna p?yta dachowa KS1000 FF System KS1000 FF - p?yta dachowa z rdzeniem z we?ny mineralnej i profilowaniem trapezowym charakteryzuje si? wyj?tkow? odporno?ci? ogniow?. Jego uniwersalno?? pozwalaj?ca na szerokie zastosowanie czyni go jednym z podstawowych i wa?niejszych produktów w...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Izolacyjna p?yta dachowa QuadCore KS1000 RW

  Izolacyjna p?yta dachowa QuadCore KS1000 RW KS1000 RW z profilowaniem trapezowym to p?yta dachowa, z mocowaniem widocznym, ale ca?e nasze know-how jest ukryte w jej wn?trzu. Jest wyposa?ona w stworzony przez Kingspan rdzeń izolacyjny QuadCore. Zapewnia on najlepsze w?a?ciwo?ci termoizolacyjne. K...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Izolacyjna p?yta dachowa KS1000 RT

  Izolacyjna p?yta dachowa KS1000 RT Izolacyjne p?yty dachowe KS1000 Roof Tile IPN to po??czenie doskona?ych w?a?ciwo?ci izolacyjnych i klasycznego wygl?du dachówki. warstwowe p?yty dachowe przeznaczone do wszystkich typów budynków o minimalnym k?cie nachylenia dachu 1...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Izolacyjna p?yta dachowa KS1000 RW

  Izolacyjna p?yta dachowa KS1000 RW KS1000 RW z profilowaniem trapezowym to p?yta dachowa, która ma mocowanie widoczne, ale ca?e nasze know-how jest ukryte w jej wn?trzu. Jest wyposa?ona w stworzony przez nas rdzeń izolacyjny IPN. Zapewnia on lepsze w?a?ciwo?ci termoizolacyjne. Ka?dej budo...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty ISOROOF-T z we?ny mineralnej

  P?yty ISOROOF-T z we?ny mineralnej przeznaczone s? do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej: stropodachów niewentylowanych o konstrukcji betonowej lub stalowej, jako warstwa wierzchnia w dwuwarstwowym w systemie izolacji ISODACH, ??cznie z warstw? podk?adow? ISOPANEL-D. W?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty ISOPANEL-D z we?ny mineralnej

  P?yty ISOPANEL-D z we?ny mineralnej przeznaczone s? do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej: stropodachów niewetyloanych o konstrukcji betonowej lub stalowej, jako warstwa podk?adowa w dwuwarstwowym systemie izolacyjnym ISODACH, ??cznie warstw? wierzchni? ISOROOF-T. W?a?c...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty ISOROOF z we?ny mineralnej

  P?yty ISOROOF z we?ny mineralnej przeznaczone s? do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej: stropodachów niewentylowanych o konstrukcji stalowej lub betonowej w systemie jednowarstwowym ISODACH MONO, pod?óg przeznaczonych pod wylewk? betonow?. W?a?ciwo?ci:...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty ISOROOF-H z we?ny mineralnej

  P?yty ISOROOF-H z we?ny mineralnej przeznaczone s? do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej: stropodachów niewentylowanych o konstrukcji stalowej lub betonowej w systemie jednowarstwowym ISODACH MONO, jako izolacja pod?óg pod podk?adem posadzkowym (normalnie obci??o...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?yty ISOROOF-B z we?ny mineralnej

  P?yty ISOROOF-B z we?ny mineralnej przeznaczone s? do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej: stropodachów niewentylowanych o konstrukcji stalowej lub betonowej w systemie jednowarstwowym ISODACH MONO, jako izolacja pod?óg pod podk?adem posadzkowym (normalnie obci??on...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Materia?y izolacyjne

  Producenci: ISOVER ROCKWOOL TERMO ORGANIKA URSA SYNTHOS SWISSPOR RECTICEL

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 铁力市| 大安市| 兖州市| 彝良县| 罗田县| 依兰县| 交口县| 安塞县| 宁晋县| 马关县| 阿鲁科尔沁旗| 城市| 酒泉市| 治县。| 三明市| 桂阳县| 扶沟县| 上思县| 墨玉县| 泾源县| 榕江县| 乌兰浩特市| 海林市| 灵宝市| 武城县| 文安县| 贺兰县| 江北区| 报价| 砚山县| 苏尼特右旗| 天津市| 湘潭县| 蒙阴县| 沧州市| 长阳| 绥滨县| 济南市| 巴里| 搜索| 潞城市|