Flir

Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Membrany PVC

  MEMBRANY PVC Membrany PVC ze wzgl?du na swoj? wytrzyma?o??, niezawodno?? i trwa?o?? sta?y s? popularnym i powszechnie stosowanym materia?em hydroizolacyjnym. Polimerowe membrany LOGICROOF produkowane s? z wysokiej jako?ci plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC). Mog? by? zbrojone siatk? polies...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Akcesoria dachowe i ?cienne

  AKCESORIA DACHOWE I ?CIENNE Zarówno dla nowobudowanych budynków jak i tych poddanych renowacji, trzeba w?a?ciwie przemy?le? zastosowane rozwi?zania w zakresie budowy dachów i ?cian, izolacji, odwodnienia odwodnienia innych elementów. Borga mo?e pomóc Ci wybra?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Membrana dachowa Corotop® LIGHT 100

  Membrana dachowa Corotop® LIGHT 100 Dyfuzyjna membrana dachowa o konstrukcji trójwarstwowej, na któr? sk?ada si? film funkcyjny zabezpieczony obustronnie w?óknin? polipropylenow?. Warstwa filmu zapewnia odporno?? na przesi?kanie wody oraz reguluje bilans przep?ywu pary w...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Membrana dachowa Corotop® ULTRA 220

  Membrana dachowa Corotop® ULTRA 220 Ekstremalnie wytrzyma?a, trójwarstwowa, wysokoparoprzepuszczalna membrana, produkowana w technologii termobondingu. Produkt charakteryzuje si? obok niezwykle wysokiej odporno?ci na uszkodzenia mechaniczne, odporno?ci? na dzia?anie niekorzystnych war...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Membrana dachowa Corotop® POWER 250

  Membrana dachowa Corotop® POWER 250 Wysokoparoprzepuszczalna membrana o specjalnej, antykondensacyjnej strukturze, chroni izolacj? ciepln?, gwarantuj?c jej ?ywotno?? i trwa?o?? przez d?ugie lata. Dzi?ki zastosowaniu specjalnej, ig?owanej w?ókniny membrana ma w?a?ciwo?ci absorpcji nadw...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Folia paroizolacyjna Corotop® Active Control 98

  Folia paroizolacyjna Corotop® Active Control 98 Dwuwarstwowa paroizolacja na bazie w?ókniny polipropylenowej. Produkt aktywnie paroizolacyjny do zastosowanie na dachu, na ?cianach i pod?odze jako regulator przenikania pary wodnej. Dzi?ki nowoczesnej technologii, w sposób aktywn...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Folia paroizolacyjna Corotop® REFLEX 115

  Folia paroizolacyjna Corotop® REFLEX 115 To produkt b?d?cy po??czeniem dwóch warstw paroizolacyjnego polipropylenu z warstw? ekranu aluminiowego. Posiada zdolno?? odbijania 60% promieniowania cieplnego dzi?ki zastosowaniu specjalnej pow?oki refleksyjnej. Produkt odporny na uszkodzenia...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Folie dachowe

  Producenci: FAKRO BRAAS TYVEK

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Folie dachowe BauderTHERMOFIN F TL

  Folie dachowe BauderTHERMOFIN F TL Folie dachowe FPO-PP bez wk?adki no?nej, przeznaczone w szczególno?ci do kszta?towania detali. BauderTHERMOFIN F TL Materia? FPO-PP Barwa srebrno-szara...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Folie dachowe BauderTHERMOFOL

  Folie dachowe BauderTHERMOFOL Hydroizolacji lekkich dachów przemys?owych takich jak hale lub magazyny stawia si? cz?sto podstawowe lub ?rednie wymagania. Firma Bauder oferuje w tym zakresie ró?norodne rozwi?zania systemowe na bazie PVC-P. Jednowarstwowa hydroizolacja z u?yciem foli...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Folie dachowe BauderTHERMOFOL M

  Folie dachowe BauderTHERMOFOL M System ze szczególnie wytrzyma?? wk?adk? no?n? do mocowania mechanicznego bez balastu. Dogodny i pewny monta? w p?aszczy?nie i w obszarach przy??czeń. BauderTHERMOFIN M Materia? PVC-P...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Folie dachowe BauderTHERMOFOL U 15 V

  Folie dachowe BauderTHERMOFOL U 15 V System ze zintegrowan? warstw? rozdzielcz?, któr? stanowi specjalna w?óknina na spodniej stronie. Materia? nadaje si? idealnie do renowacji starych pokry? zarówno bitumicznych jak i z tworzyw sztucznych. Monta? odbywa si? metod? klejenia...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Folie dachowe BauderTHERMOFOL D

  Folie dachowe BauderTHERMOFOL D Folia do ?atwego i pewnego kszta?towania detali dzi?ki wysokiej elastyczno?ci. Mo?liwo?? stosowania w po??czeniu ze wszystkimi systemami PVC. BauderTHERMOFIN D Materia? PVC-P Barwa...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Folie PE Bauder Dampfbremse 32

  Folie PE Bauder Dampfbremse 32 Folia PE wg DIN EN 13984 przy bezpo?rednim monta?u termoizolacji BauderPIR na krokwiach. Sd > 240 m. Dane techniczne Rolka Nr artyku?u Materia?: folia PE Grubo?? ok. 0,4 mm szeroko?? 4 m;...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Folie dachowe BauderTHERMOFOL U

  Folie dachowe BauderTHERMOFOL U System o uniwersalnych mo?liwo?ciach zastosowań, optymalnie przystosowany do monta?u luzem (z mocowaniem mechanicznym lub poprzez balast). BauderTHERMOFOL U jest odporny na przenikanie korzeni zgodnie z wytycznymi FLL. BauderTHERMOFIN...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 庄河市| 四子王旗| 沂南县| 上犹县| 霍州市| 玉田县| 铁岭市| 越西县| 孝昌县| 沙湾县| 西充县| 通化县| 阳春市| 哈巴河县| 浙江省| 井冈山市| 安仁县| 永善县| 东乡族自治县| 惠安县| 湖口县| 根河市| 芜湖县| 大宁县| 旬阳县| 锦屏县| 江都市| 太谷县| 中牟县| 盐山县| 宜宾县| 泾川县| 增城市| 孝义市| 太湖县| 沧州市| 兴国县| 武定县| 万源市| 嘉祥县| 义乌市|