Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Akcesoria dachowe i ?cienne

  AKCESORIA DACHOWE I ?CIENNE Zarówno dla nowobudowanych budynków jak i tych poddanych renowacji, trzeba w?a?ciwie przemy?le? zastosowane rozwi?zania w zakresie budowy dachów i ?cian, izolacji, odwodnienia odwodnienia innych elementów. Borga mo?e pomóc Ci wybra?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ta?ma do membrany Corotop® MIX

  Ta?ma do membrany Corotop® MIX Dwustronna, zbrojona ta?ma. Produkowana z dyspersji akrylowej, zbrojonej w?óknem poliestrowym. Produkt odporny na UV. Zastosowanie: do sklejania warstw folii polipropylenowych i polietylenowych do ??czenia folii z tworzywami sztucznymi,...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ta?ma do membrany Corotop® BAND

  Ta?ma do membrany Corotop® band Ta?ma jednostronna b?d?ca po??czeniem wysoko paroprzepuszczalnej w?ókniny polipropylenowej i dyspersji akrylowej. Zapewnia ci?g?o?? paroprzepuszczalno?ci folii nawet w reperowanym miejscu uszkodzenia. Odporna na promieniowanie UV. Zastosowanie:...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ta?ma kominowa CoroMIN® ALU

  Ta?ma kominowa CoroMIN® ALU  To produkt b?d?cy po??czeniem dwóch warstw paroizolacyjnego polipropylenu z warstw? ekranu aluminiowego. Posiada zdolno?? odbijania 60% promieniowania cieplnego dzi?ki zastosowaniu specjalnej pow?oki refleksyjnej. Produkt odporny na uszkodzenia mechan...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ta?ma kominowa CoroBLEI® B

  Ta?ma kominowa CoroBLEI® B  Samoprzylepna o?owiana ta?ma kominowa pokryta butylem. Tworzy barier? dla wody z opadów atmosferycznych. Odporna na dzia?anie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV. Zastosowanie: ta?ma do obróbki komina, okien dachowyc...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Samoprzylepna uszczelka klinowa CoroKLIN®

  Samoprzylepna uszczelka klinowa CoroKLIN® Samoprzylepna uszczelka klinowa z pianki poliuretanowej. Specjalne otwory wentyluj?ce umo?liwiaj? odprowadzanie nagromadzonej pod pokryciem pary wodnej na zewn?trz. Charakteryzuje si? niska absorbcj? wody. Odporna na promieniowanie UV i procesy starz...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Klamra CoroKAL®

  Klamra CoroKAL® Klamry wykonane s? z wysokiej jako?ci aluminium pokrytego farb? poliestrow?. Zapewniaj? trwa?e i solidne mocowanie. W ofercie dost?pne s? najpopularniejsze modele i kolory klamer. Zastosowanie: klamry do mocowania g?siorów Zalety: ?atwy i stab...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Spinka CoroSPIN®

  Spinka CoroSPIN® Spinki wykonane s? z drutu powlekanego ?elazem z dodatkiem cynku-aluminium. Wykazuj? odporno?? na korozyjne dzia?anie opadów atmosferycznych. Ka?dy rodzaj spinki dost?pny jest w kilku wymiarach. Zastosowanie: spinki do dachówek Zalety:...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wkr?t do monta?u termoizolacji na krokwiach

  Specjalny wkr?t do monta?u termoizolacji na krokwiach. Monta? nast?puje razem z kontr?at? na ca?ej powierzchni dachu. Nie jest wymagana belka podtrzymuj?ca uk?ad od spodu. Nadaj? si? do monta?u przy u?yciu wkr?tarek. Dane techniczne: Wymiary (mm) szt./opak....

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Podstawki do regulacji wysoko?ci rynien

  Podstawki do regulacji wysoko?ci Zestaw do regulacji wysoko?ci rynny odwadniaj?cej Bauder Dachentwässerungsrinne KH 50, sk?ada si? z czterech podstawek z podporami ze stali szlachetnej i podk?adk? z poliamidu. Zakres wysoko?ci 60-90 mm 80-110 mm...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pasy BauderTEC PMK-Streifen

  Pasy BauderTEC PMK-Streifen Pasy ze specjalnej samoprzylepnej papy bitumicznej do zakrywania styków p?yt w systemie termoizolacji na krokwiach dachów stromych oraz pap np. w obszarze kalenic, naro?ników lub koszy. Informacje techniczne 1 rolka/ka...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Akcesoria do dachów p?askich

  W ofercie: Bauder Industriedachkleber Roztwór gruntuj?cy Burkolit V Masa bitumiczna Bauplast P

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Klej Bauder Industriedachkleber

  Klej Bauder Industriedachkleber Klej Bauder Industriedachkleber nale?y nanosi? pasmami na pod?o?e w ilo?ci zale?nej od zaleceń wynikaj?cych z zabezpieczenia przed dzia?aniem si? ss?cych wiatru. Nie nale?y przekracza? czasu odparowania, w którym klej nale?y pozostawi? odkryty. Klej twardni...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Masa bitumiczna Bauplast P

  Masa bitumiczna Bauplast P Masa do napraw polegaj?cych na uszczelnianiu rys i szczelin w pokryciach bitumicznych przy wszystkich obszarach po??czeń. Bauder Bauplast P nanosi si? na pod?o?e przy u?yciu szpachli lub kielni. W szczególnych przypadkach nale?y stosowa? wielowarstwowo z u?yciem...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Uszczelki

  Uszczelki Firma Blachy Pruszyński do swoich profili dachowych oferuje oryginalne uszczelki zapobiegaj?ce przedostanie si? wody, ?niegu czy te? innych zanieczyszczeń. Równie? pod obróbkami (kalenicami, wiatrownicami, pasami nadrynnowymi) powinny by? mocowane uszczelnienia. Dosta...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 高尔夫| 土默特右旗| 将乐县| 罗田县| 新兴县| 乐昌市| 洪雅县| 湘潭县| 福鼎市| 淳化县| 花莲县| 莱州市| 广河县| 沂南县| 彭山县| 大方县| 沁水县| 桦甸市| 霍邱县| 青川县| 澄迈县| 永胜县| 景泰县| 左云县| 河北省| 务川| 雅安市| 分宜县| 彰武县| 和田县| 南溪县| 英超| 鹤山市| 高清| 手游| 张北县| 建湖县| 新兴县| 偃师市| 宁阳县| 榆社县|