Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Blachodachówka Elegant

  BLACHODACHÓWKA ELEGANT Blachodachówka Elegant by?a przez wiele lat sztandarowym profilem produkowanym przez firm? Borga. Obecnie dalej cieszy si? du?? popularno?ci? ze wzgl?du na jej tradycyjny i ponadczasowy wygl?d – je?eli rozwi?zanie jest dobre, nie trzeba go na si?? uleps...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachodachówka LOARA

  Blachodachówka LOARA Popularny, unowocze?niony kszta?t LOARY jest równie? dost?pny w arkuszach ci?tych na wymiar. Dost?pna jest we wszystkich kolorach i pow?okach dost?pnych w ofercie firmy Blachy Pruszyński. Dane techniczne dost?pne tutaj

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachodachówka REN

  Blachodachówka REN Blachodachówka REN to opcja dla osób preferuj?cych pokrycia dachowe dostarczane w arkuszach ci?tych na wymiar. W tej postaci doskonale nadaj? si? na dachy o prostej konstrukcji, gdy? ich zastosowanie oznacza oszcz?dno?? czasu i mniejsze koszty przy zachowa...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachodachówka GRYF

  Blachodachówka GRYF Blachodachówka GRYF to opcja dla osób preferuj?cych pokrycia dachowe dostarczane w arkuszach ci?tych na wymiar. W tej postaci doskonale nadaj? si? na dachy o prostej konstrukcji, gdy? ich zastosowanie oznacza oszcz?dno?? czasu i mniejsze koszty przy zacho...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachodachówka OPTIMA Arad

  Blachodachówka OPTIMA Arad OPTIMA Arad to blachodachówka produkowana na konkretn? d?ugo??. Arkusze montowane s? klasycznie jak pozosta?e blachodachówki w ofercie firmy Blachy Pruszyński. OPTIMA Arad dost?pny jest we wszystkich pow?okach z naszej oferty w 27 kolorach pods...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachodachówka SZAFIR

  Blachodachówka SZAFIR Klasyczny kszta?t imituj?cy tradycyjn? dachówk? ceramiczn?. Produkowana jest w dwóch wariantach d?ugo?ci modu?u 350 i 400 mm. Blachodachówka Szafir zosta? nagrodzona POLSKIM GOD?EM PROMOCYJNYM XIII edycji Teraz Polska. Dane techniczne...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachodachówka RUBIN PLUS

  Blachodachówka RUBIN PLUS Najnowsza blachodachówka w ofercie naszej firmy. Kszta?t od pocz?tku do końca opracowany przez Pruszyński Sp z o.o. z uwzgl?dnieniem odpowiednio wysokich walorów estetycznych przy zachowaniu doskona?ych parametrów u?ytkowych - szeroko?? kryj?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachodachówki

  Blachodachówki Blachodachówki s? eleganckim i trwa?ym pokryciem dachowym nadaj?cym si? na wszystkie rodzaje dachów stromych. ??cz?c w sobie tradycj? z nowoczesn? technologi? znajduje zastosowanie przy budowie domów jedno- i wielorodzinnych, budynków gospodarczy...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachodachówka panelowa LOARA

  Blachodachówka panelowa LOARA Blachodachówka LOARA powsta?a poprzez dopracowanie kszta?tu pokrycia panelowego TUR. Wy?sze przet?oczenie jest interesuj?c? kontynuacj? serii, która cieszy si? popularno?ci? w?ród klientów. Blachodachówka jest symetryczna co...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachodachówka panelowa IRYD

  Blachodachówka panelowa IRYD Blachodachówka IRYD to kolejna najnowsza pozycja w ofercie handlowej PRUSZY?SKI Sp. z o.o. Swoim nowatorskim kszta?tem doskonale wpisuje si? w nowoczesn? i przemys?ow? zabudow?. Prosta i szybka w monta?u. Ekonomiczna - do koniecznego minimum ograni...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachodachówka panelowa REN

  Blachodachówka panelowa REN Blachodachówka REN jest dost?pna w wersji panelowej jak i ci?tej na wymiar. W tej postaci doskonale nadaj? si? na dachy o prostej konstrukcji, gdy? ich zastosowanie oznacza oszcz?dno?? czasu i mniejsze koszty przy zachowaniu wizualnych zalet blachodach&o...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachodachówka panelowa TUR

  Blachodachówka panelowa TUR Blachodachówka panelowa TUR dost?pna jest w postaci jedno i dwumodu?owych paneli. Nowy kszta?t to rozszerzenie dotychczasowej, najbogatszej na rynku oferty pokry? modu?owych. Blachodachówki panelowe dost?pne s? od r?ki i idealnie sprawdzaj? si? ja...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachodachówka panelowa MODUS Estetika

  Blachodachówka panelowa MODUS Estetika MODUS Estetika to blachodachówka docinana po kraw?dzi, dost?pna jest w postaci jedno i dwumodu?owych paneli. Idealnie sprawdzaj? si? jako pokrycia dachów o skomplikowanej po?aci, gwarantuj?c  minimaln? ilo?? odpadów. Dan...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • ?aty stalowe

  ?aty stalowe Produkowane s? z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej o grubo?ciach od 0,5 do 0,7 mm w gatunkach S280 GD lub S350 GD. Stosuje si? je najcz??ciej jako elementy, do których mocowane s? ok?adziny zewn?trzne jak równie? mo?liwe jest równie? stosowanie ich...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachodachówki panelowe

  Blachodachówki panelowe Firma Blachy Pruszyński prezentuje najbogatsz? na polskim rynku ofert? stalowych pokry? modu?owych.  Panele i blachodachówki modu?owe to coraz popularniejsze materia?y do krycia dachów. ?ród?em powodzenia jest szereg niew?tpliwych zale...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 且末县| 汉沽区| 沂南县| 普陀区| 裕民县| 乌恰县| 鹤岗市| 昌乐县| 三穗县| 商南县| 卓尼县| 台南市| 青龙| 甘泉县| 仪陇县| 石阡县| 衡阳县| 商河县| 海伦市| 基隆市| 上饶县| 唐海县| 瓮安县| 房山区| 保靖县| 四平市| 东兰县| 滦平县| 宁安市| 凤凰县| 安龙县| 陆良县| 名山县| 巴马| 山丹县| 崇阳县| 比如县| 曲阜市| 海兴县| 博爱县| 额尔古纳市|