Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Izolowany system odprowadzania spalin z zewn?trznymi ko?nierzami uszczelniaj?cymi METALOTERM AD

  System Metaloterm? AD to modu?owy wielowarstwowy izolowany we?n? mineraln? system odprowadzania spalin z zewn?trznymi ko?nierzami uszczelniaj?cymi. Metaloterm? AD jest systemem kominowym przeznaczonym do odprowadzania spalin o wysokich temperaturach i bardzo wysokim ci?nieniu w suchym trybie pracy.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Systemy kominowe DUAL STAL

  Schiedel DUAL STAL to innowacyjny komin wielofunkcyjny w którym, zastosowanie dwuci?gowego pustaka pozawala na podpi?cie kot?ów na paliwa sta?e, gazowe i olejowe, w tym kot?ów kondensacyjnych.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Gonty bitumiczne

  GONTY BITUMICZNE Dachówki bitumiczne przeznaczone s? do pokrywania po?aciowych dachów domów mieszkalnych i budynków przemys?owych o nachyleniu od 12 stopni. Wykonane s? na osnowie trwa?ego i mocnego welonu szklanego pokrytego mieszank? bitumiczn? lub modyfikowan? mies...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Papy bitumiczne

  PAPY BITUMICZNE Pokrycia dachowe w trakcie eksploatacji podlegaj? skutkom dzia?ania wielu niekorzystnych czynników ?rodowiska zewn?trznego. Zmiany temperatury powoduj? deformacje zarówno w warstwie wierzchniej jak i w warstwie podk?adowej. Odporno?? na tego typu deformacje jest...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Membrany PVC

  MEMBRANY PVC Membrany PVC ze wzgl?du na swoj? wytrzyma?o??, niezawodno?? i trwa?o?? sta?y s? popularnym i powszechnie stosowanym materia?em hydroizolacyjnym. Polimerowe membrany LOGICROOF produkowane s? z wysokiej jako?ci plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC). Mog? by? zbrojone siatk? polies...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy trapezowe

  Blachy trapezowe to ekonomiczny materia? do krycia dachów i elewacji. Szeroki wybór profili – od wysoko?ci 6 mm do 160 mm – oraz rodzajów blachy (ocynkowane, powlekane) pozwala na ró?norodne zastosowanie ich na dachach i elewacjach, bramach i ogrodzeniach...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pokrycia dachowe

  POKRYCIA DACHOWE: blachodachówki i blachy trapezowe, rynny i p?yty warstwowe Blachodachówki to idealne rozwi?zanie do szybkiego i taniego pokrycia dachu domu lub budynku. Sprawdzaj? si? zarówno w przypadku budynków nowych jak i remontowanych.Pokrycie dachowe z wykonan...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bezpieczeństwo dachowe

  BEZPIECZE?STWO DACHOWE Wszystkie dachy, po których si? chodzi, musz? by? wyposa?one w systemy bezpieczeństwa dachowego. Bezpieczeństwo dachowe jest istotne przez ca?y rok i dotyczy nie tylko fachowców, którzy codziennie pracuj? na dachach. Kluczowe znaczenie maj? por?cze i u...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachodachówki Elegant

  BLACHODACHÓWKA ELEGANT – pi?kne, zrównowa?one budownictwo Elegant to nowoczesne i funkcjonalne pokrycie dachowe, idealnie sprawdzaj?ce si? w budynkach mieszkalnych oraz obiektach rolniczych i komercyjnych. Nowoczesne pokrycie dachowe Blachodachówka Borga Elegan...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy profilowane SUPER 40

  BLACHA PROFILOWANA SUPER 40 – do ?cian i dachów – estetyczny, wytrzyma?y i ekonomiczny profil do krycia dachów i ?cian Blacha u?ywana g?ównie do budowy dachów, w których wymagane s? du?e odst?py mi?dzy p?atwiami. Borga Super 40 to nowoczesna i...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy profilowane TR 45

  BLACHY PROFILOWANE TR 45 – wytrzyma?y profil do krycia dachów i ?cian Wytrzyma?y profil dachowy umo?liwiaj?cy zachowanie du?ych odleg?o?ci mi?dzy p?atwiami. Profil Borga TR 45 wykorzystuje si? zwykle do budowy dachów przemys?owych i komercyjnych hal stalowych. ??czy dobr...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy dachowe i ?cienne

  BLACHY DACHOWE I ?CIENNE - Trwa?e ok?adziny z blachy stalowej Ekonomiczne Ma?e wymagania w zakresie konserwacji Wysoka trwa?o?? Prosty monta? Mo?liwo?? recyklingu

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachy profilowane EKONOMI

  BLACHY PROFILOWANE EKONOMI – jeden z naszych najpopularniejszych profili, u?ywany jako ok?adzina dachowa i ?cienna Jeden z naszych najpopularniejszych profili, u?ywany jako ok?adzina dachowa i ?cienna. Borga Ekonomi to profil o ma?ej wysoko?ci i du?ej szeroko?ci krycia. Jest symetryczny, c...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Blachodachówka Elegant

  BLACHODACHÓWKA ELEGANT Blachodachówka Elegant by?a przez wiele lat sztandarowym profilem produkowanym przez firm? Borga. Obecnie dalej cieszy si? du?? popularno?ci? ze wzgl?du na jej tradycyjny i ponadczasowy wygl?d – je?eli rozwi?zanie jest dobre, nie trzeba go na si?? uleps...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Akcesoria dachowe i ?cienne

  AKCESORIA DACHOWE I ?CIENNE Zarówno dla nowobudowanych budynków jak i tych poddanych renowacji, trzeba w?a?ciwie przemy?le? zastosowane rozwi?zania w zakresie budowy dachów i ?cian, izolacji, odwodnienia odwodnienia innych elementów. Borga mo?e pomóc Ci wybra?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 牡丹江市| 嘉兴市| 吉隆县| 西畴县| 周宁县| 从江县| 运城市| 枣庄市| 黄平县| 德庆县| 益阳市| 凌云县| 开化县| 望江县| 兖州市| 获嘉县| 富阳市| 深州市| 富平县| 广州市| 和龙市| 江口县| 栾川县| 江口县| 唐山市| 阳朔县| 永宁县| 建昌县| 潮州市| 纳雍县| 桐梓县| 扶风县| 杨浦区| 健康| 舒兰市| 沁源县| 凌源市| 峨山| 通海县| 瑞昌市| 丁青县|