Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Szafka szkolna metalowa SU300/42N

  Szafka o konstrukcji stalowej z wysokiej jako?ci blachy europejskich producentów.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Maski przeciwpy?owe i filtry

  Maski przeciwpy?owe jednorazowe i wielokrotnego u?ytku. Akcesoria do masek Secura, filtry P1 P2 i P3. PRZEZNACZENIE : Zestaw SECURA 2000 DUST stanowi ochron? uk?adu oddechowego przed aerozolami z cz?stek sta?ych i ciek?ych o ile st??enie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wart...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Instrukcja przeciwpo?arowa

  Instrukcja przeciwpo?arowa Instrukcja przeciwpo?arowa alarmowania i post?powania na wypadek po?aru niezb?dna do prawid?owego, zdodnego z przepisami dzia?ania na wypadek powstania po?aru. Instrukcja p.po? okre?la Kto, kiedy i w jakiej kolejno?ci powinien podj?? okre?lone dzia?ania w celu prawid?o...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Apteczka z wyposa?eniem ABS K-15 DIN13157

  Apteczka z wyposa?eniem ABS K-15 DIN13157 Apteczka pierwszej pomocy K-15 z wyposa?eniem Przeznaczenie: Walizka przeznaczona do przechowywania i przenoszenia pakietu pierwszej pomocy medycznej. materia? tworzywa ABS w kolorze pomarańczowym. wewn?trz wyposa?ona w przestawne p...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Stojak na ga?nice

  Stojak na ga?nice Zestaw zawiera: ga?nica proszkowa 6kg KZWM stojak na ga?ni?e SG01 Ga?nica 6 kg ABC z manometrem, KZWM-Ogniochron.  Dwukrotnie wi?ksza skuteczno?? ga?nicza. Gasi test 27A 183B C. Ga?nica znajduje szczególne zastosowanie w hotelach, biu...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hydrant DN25

  Hydrant DN25 Hydrant wewn?trzny DN25 SLIM GREEN. G??boko?? zredukowano do 180 mm i 200 mm daj?c wi?ksz? swobod? w projektowaniu ?cianek dzia?owych, instalacji ?atwo?ci w monta?u. Szybki i prosty monta? ramek maskuj?cych przy montowaniu do wn?ki w ?cianie. Dzi?ki zastosowaniu stali wysokowytrzyma...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ga?nica przewo?na

  Ga?nica przewo?na POKROWIEC NA GA?NICE GRATIS! Ga?nica proszkowa przewo?na (Agregat proszkowy) AP-25x ABC KZWM-Ogniochron. Zgodnie z norm? nazywana ga?nic? przewo?n? gdy? posiada zbiornik pod sta?ym ci?nieniem, wi?c nie posiada zewn?trznego zbiornika zasilaj?cego. Z tego powodu nie jest...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Znak na zamówienie

  Znak na zamówienie Przedmiotem oferty jest wykonanie znaku dowolnej tre?ci i koloru, w rozmiarze 20x30 cm Opcja 1) Je?li znak mocowany b?dzie wewn?trz budynku: Zalecamy wybór p?yty z twardego PCV o grubo?ci 1mm. Znak mo?e by? mocowany do ?ciany na kilka s...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wysi?gnik do znaków

  Wysi?gnik do znaków Prosta konstrukcja do monta?u znaków w budynku. Umo?liwia zamocowanie do ?ciany znaków (np w d?ugim korytarzu) zapewniaj?c lepsz? widoczno?? z dalekiej odleg?o?ci poprzez zmian? k?ta patrzenia. K?t nachylenia do ?ciany oko?o 135 st. Mocowanie:...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Zestaw koc ga?niczy + szafka

  Zestaw koc ga?niczy + szafka Koc ga?niczy o wymiarze 140x180 cm. Opis z instrukcj? u?ytkowania. ?wiadectwo Dopuszczenia CNBOP. Podr?czny pomocniczy sprz?t ga?niczy wykonany z tkaniny trudnopalnej i trudno zapalnej ( tkanina szklana ECST200/1-142 odporna na 450°C, sp...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Znak ga?nica

  Znak ga?nica Znak Ga?nica wg. PN-EN ISO 7010 W celu spe?nienia wymagań Ustawy o Ochronie Przeciwpo?arowej, znaki przeciwpo?arowe nale?y zamie?ci? na drogach ewakuacyjnych obok podr?cznego sprz?tu przeciwpo?arowego. Znaki przeciwpo?arowe wymagane s? w ka?dym zak?adzie pracy oraz w ka?dym obie...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Tablica budowlana zbiorcza

  Tablica budowlana zbiorcza Znak Tablica Uwaga! "z dowolnym tekstem" Dane techniczne: rozmiar:  350x250 mm materia?: p?yta bia?a, sztywna o grubo?ci 1,1 mm znak z Twoim napisem

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Bariera

  Bariera Bariera drogowa GATE Bariera GATE wykonana jest z polietylenu dzi?ki nowoczesnej technologii rozdmuchu Nie posiada ?rub ani nitów Trwa?a i wytrzyma?a Kolor pomarańczowy Wygodna i ?atwa w u?yciu na nierównym pod?o?u

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pacho?ek

  Pacho?ek Pacho?ek drogowy o wysoko?ci 50 cm Wykonany z elastycznego PCV, podstawa wykonana z mi?kiej gumy recyclingowej Kolor - pomarańczowy, 2 bia?e odblaskowe pasy z foli pcv Waga 2,2 kg Przeznaczony do prac drogowych, remontowych, odgradzania ruchu, wyznaczania toru jazdy, wyg...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szafka na instrukcj?

  Szafka na instrukcj? P.PO?. SI-1F-360 Z/O PATENT Szafka ochronna na instrukcj? p.po? SI-1F-360 Szafka przeznaczona na standardowy rozmiar koca (szeroko?? 300 mm x wysoko?? 350 mm x g??boko?? 60 mm). Przeznaczona do zabezpieczenia instrukcji i dokumentscji przeciwpo?arowej przed oso...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 怀宁县| 鹤庆县| 修文县| 松阳县| 宁明县| 长葛市| 龙山县| 林口县| 牙克石市| 丰城市| 忻州市| 隆昌县| 项城市| 文水县| 浏阳市| 高淳县| 无极县| 夹江县| 个旧市| 徐水县| 湖州市| 临沭县| 石河子市| 襄汾县| 无极县| 龙陵县| 武定县| 景德镇市| 许昌县| 安新县| 龙山县| 平乡县| 洱源县| 龙江县| 久治县| 浠水县| 襄垣县| 南康市| 荔浦县| 凤庆县| 双桥区|