Og?oszenie Dodaj og?oszenie

Dzia?alno?? gospodarcza z domem, 18333m2

BRAK, mazowieckie Dodano: 2019-02-25 | ID og?oszenia: 9403 | Oferta od: osoby prywatnej

Szczegó?y og?oszenia

Je?eli chcesz rozpocz?? b?d? poszerzy? w?asn? dzia?alno??, a tak?e szukasz cichego i spokojnego miejsca do zamieszkania, to ta oferta jest dla Ciebie.

Prezentujemy nieruchomo?? z du?ym potencja?em inwestycyjnym. Oferta skierowana jest do przedsi?biorców, ewentualnie osób prywatnych, szukaj?cych mo?liwo?ci zainwestowania pieni?dzy.

Niedaleko Warszawy, w miejscowo?ci Ma?a Wie? gmina Mrozy, po?o?onej jedynie 20 km od Mińska Mazowieckiego (obwodnica autostradowa w odleg?o?ci 12 km), na du?ej zabudowanej dzia?ce o powierzchni 1,8333 ha znajduj? si? budynki us?ugowo-produkcyjne, gara?owe oraz dom.

Aktualnie jest tu prowadzona pr??nie dzia?aj?ca firma stolarska z lakierni? i magazynem. Istnieje mo?liwo?? przej?cia ca?ej firmy.

Nieruchomo?? jest idealnie przygotowana do prowadzenia ka?dej dzia?alno?ci us?ugowej, produkcyjnej, przetwórczej, sk?adowej, logistycznej i innej.

Du?ym plusem jest brak bezpo?redniego s?siedztwa, co u?atwi prowadzenie nawet ha?a?liwej dzia?alno?ci.

Na terenie nieruchomo?ci s? cztery budynki:

- budynek gospodarczy (produkcyjny) o powierzchni 129,81 m2. Oddany do u?ytku w maju 2016 r. Konstrukcja stalowa. Wyposa?ony w instalacj? energii elektrycznej, wodoci?gow?, kanalizacyjn? (zbiornik na szambo) oraz c.o. (piec na w?giel).

- budynek us?ugowo-magazynowy z cz??ci? biurowo-socjaln? o powierzchni u?ytkowej 445,87 m2. Zosta? oddany do u?ytkowania w kwietniu 2015 r. Konstrukcja stalowa. Wyposa?ony w instalacj? energii elektrycznej, wodoci?gow?, kanalizacyjn? (zbiornik na szambo) oraz c.o. + nawiew (piec na w?giel). Sk?ada si? z dwóch wi?kszych hal /magazynów oraz cz??ci biurowo-socjalnej w pe?ni wykończonej.

- budynek gara?owo-gospodarczy o powierzchni 131 m2. Zbudowany metod? tradycyjn? w latach 60-tych. W roku 2009 wymieniono pokrycie dachowe na blacho dachówk? i wykonano elewacj?.

- budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni u?ytkowej 180,85 m2

Wybudowany w latach 60-tych metod? tradycyjn?. Zmodernizowany w 2008 r. – wykonano elewacj? budynku, ocieplenie, izolacj? termiczn? dachu, wymieniono pokrycie dachowe i okna.

Dom sk?ada si? z dwóch poziomów. Na parterze mamy du?y salon (42,90 m2) z kominkiem, korytarz i kuchni? wyposa?on? w zabudow? i sprz?t AGD oraz gabinet i ?azienk? z prysznicem. Na 2. Poziom prowadz? drewniane, szerokie, bezpieczne schody. Tutaj mamy kwadratowy ustawny holl (21,48 m2) oraz trzy sypialnie (20,33 m2, 18,66 m2 i 13,44 m2), garderob? i du?? ?azienk? (9,71 m2). Wszystkie pomieszczenia s? dobrze do?wietlone.

Teren wokó? budynków jest bardzo zadbany, pokryty kostk? i stref? zieleni. Utwardzony i ogrodzony (bramy automatyczne).

Infrastruktura posesji umo?liwia swobodny przejazd i mo?liwo?? postoju dla samochodów osobowych i ci??arowych.

Budynki przystosowane do za?adunku samochodów, ogrzewane, dostosowane do wymogów BHP i PPO?. Posiadaj? cz??? biurow? i socjaln? (szatnia, ?azienki, sto?ówka)

Zach?cam do obejrzenia nieruchomo?ci!
Skontaktuj si? z og?oszeniodawc?:

Jakubowska
BRAK (mazowieckie)

  Napisz wiadomo??

ID og?oszenia: 9403 Dodano: 2019-02-25


 
雅彩彩票 通江县| 临夏县| 苍南县| 石阡县| 灯塔市| 海林市| 屯门区| 清镇市| 吴江市| 辉南县| 包头市| 苍梧县| 新蔡县| 镇宁| 成武县| 枣庄市| 南投市| 抚宁县| 马山县| 开远市| 滦南县| 漳州市| 武山县| 永福县| 兴城市| 章丘市| 定陶县| 全椒县| 萨嘎县| 景德镇市| 福州市| 三明市| 乾安县| 景洪市| 友谊县| 阿坝县| 富民县| 平谷区| 连平县| 湟中县| 长垣县|