Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o ró?nym przeznaczeniu

Zamów publikacj?

Autor: Jerzy Ebing, Andrzej Kysiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Stron: 65
Data wydania: 2017-08-08
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-83-7-537108-6


Wersja papierowa: 99,00 PLN

Data wydania:

08-08-2017

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

?

Publikacja zosta?a uaktualniona o nowe Rozporz?dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i formy projektu budowlanego!

Dokument na konkretnych przyk?adach lokali o ró?nym przeznaczeniu, obrazowo pokazuje zasady obliczania powierzchni i kubatur wed?ug nowej normy. Stanowi narz?dzie pomocne w prawid?owym rozumieniu i wdra?aniu zasad nowej normy przez projektantów, wykonawców, inwestorów, w?a?cicieli i zarz?dców budynków oraz ich u?ytkowników, a tak?e przez notariuszy i rzeczoznawców maj?tkowych, umo?liwi, wreszcie, unikni?cie wieloznacznych interpretacji w obliczeniach powierzchni i kubatury.

Korzy?ci

  • jednoznaczna interpretacja przepisów dotycz?cych obliczania powierzchni i kubatur
  • liczne przyk?ady obliczeń dla ró?nych typów budynków
  • przyk?ady zobrazowane s? kolorowymi rysunkami
  • nieodzowna pomoc dla specjalistów ds. wyceny nieruchomo?ci, w?a?cicieli, nabywców i zbywaj?cych nieruchomo?ci, agencji nieruchomo?ci oraz projektantów, architektów i in?ynierów ró?nej specjalno?ci
  • pytania i odpowiedzi na najcze?ciej pojawiaj?ce si? problemy
  • orzecznictwo

Spis tre?ci

I. Ogólne zasady pomiaru powierzchni i kubatury? ?

1. zasady pomiaru powierzchni

2. zasady pomiaru kubatury

II. Przyk?ady pomiaru powierzchni i kubatury

1. Dom jednorodzinny

2. Dom wielorodzinny

3. Budynek zamieszkania zbiorowego

4. Budynek handlowo-us?ugowy

5. Budynek magazynowo-produkcyjny

6. Budynek gara?owy (samodzielny gara? wielostanowiskowy)

7. Budynek inwentarski

8. Budynek administracyjno-biurowy

9. Budynek u?yteczno?ci publicznej

10. Powierzchnie dzia?ek budowlanych

III. Interpretacje istotnych zagadnień spornych oraz Orzecznictwo s?dowe dotycz?cych obliczania powierzchni i kubatury

1. Interpretacje istotnych zagadnień spornych

2. Orzecznictwo s?dowe

Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
雅彩彩票 黑水县| 黑龙江省| 偏关县| 满洲里市| 涿鹿县| 清河县| 二手房| 嘉鱼县| 高雄县| 茂名市| 丰台区| 林口县| 吉首市| 漾濞| 丰镇市| 福建省| 武穴市| 开江县| 山阳县| 斗六市| 德昌县| 金塔县| 张掖市| 澄江县| 台山市| 崇文区| 罗田县| 大港区| 武城县| 本溪市| 信丰县| 鸡泽县| 丹东市| 日照市| 沙湾县| 兴化市| 平远县| 贺州市| 天长市| 通许县| 茌平县|