Lista kategorii

 

Katalog firm Dodaj firm?


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • XX-Lecia 20 /3
  34-100 Wadowice

  Agencja Promocja dzia?a w bran?y organizacji targów od 1993 roku. S? to imprezy o charakterze lokalnym, obejmuj?ce znacz?ce o?rodki województw ma?opolskiego i ?l?skiego.

 • Sixta 5
  43-300 Bielsko-Bia?a

  Specjalizujemy si? w organizowaniu mi?dzynarodowych targów budownictwa w regionie trans granicznym polsko - czesko - s?owackim, targów budowlanych w Tychach oraz targów bran?owych.

 • Jana z Kolna 7
  71-603 Szczecin

  Jeste?my specjalistami od organizacji targów, konferencji oraz imprez firmowych w Szczecinie i na ca?ym Pomorzu Zachodnim.

 • Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 /37
  01-015 Warszawa

  Lentewenc Sp. z o.o. skupia swoje dzia?ania na organizacji mi?dzynarodowych wystaw i konferencji w Polsce w ró?nych sektorach przemys?u, takich jak Budownictwo, Wykończenie Wn?trz, Sprz?t Medyczny i Farmacja, Transport i Logistyka oraz Przemys? Spo?ywczy.

 • G?ogowska 14
  60-734 Poznań

  Wierzymy w pot?g? spotkań, dlatego organizujemy je nieprzerwanie od blisko 100 lat ??cz?c ze sob? ludzi z ca?ego ?wiata. Cenimy kompetencje, st?d w naszym portfolio jest a? 100 imprez targowych.

 • Bronikowskiego 1
  02-796 Warszawa

  Podstawowym obszarem dzia?alno?ci firmy jest organizacja mi?dzynarodowych targów o charakterze bran?owym g?ównie w obszarze o?wietlenia, designu, wyposa?enia wn?trz, elektrotechniki, automatyki teletechniki i czystej energii.

 • Dworcowa 11
  20-406 Lublin

  Targi Lublin S.A. to jedyne centrum wystawienniczo - konferencyjne we Wschodniej Polsce o tak du?ym potencjale w zakresie zaplecza i specjalistycznego zespo?u bran?y targowej.

 • Gdańska 187
  85-674 Bydgoszcz

  Targi Pomorskie Sp. z o.o. to organizator imprez na terenie ca?ej Polski. Przez czas swojej dzia?alno?ci zorganizowali?my blisko 100 imprez bran?owych. Jeste?my cz?onkiem za?o?ycielem Polskiej Izby Przemys?u Targowego.

 • Galicyjska (boczna od ul.Centralnej) 9
  31-586 Kraków

  Targi w Krakowie Sp. z o.o. s? najwi?kszym na po?udniu kraju i trzecim w Polsce organizatorem targów i kongresów.

 • Braci Mieroszewskich 124
  41-219 Sosnowiec

  Expo Silesia to nowoczesne dzia?aj?ce na rynku od 2008 roku centrum targowo-konferencyjne zlokalizowane w aglomeracji ?l?skiej, na terenie Sosnowca.

 • Bytkowska 1B
  40-955 Katowice

  Podstawowym przedmiotem dzia?alno?ci Centrum Targowego FairExpo jest kompleksowa organizacja imprez targowych, a tak?e wystaw, kongresów, konferencji i seminariów.

 • Zak?adowa 1
  25-672 Kielce

  Targi Kielce, jeden z dwóch liderów targowych w Polsce, to 90 000 m2 powierzchni wystawienniczej, a w tym 36 000 m2 w 7 pawilonach wystawienniczych z nowoczesn? infrastruktur?.

 • PCK 2 /24
  35-060 Rzeszów

  Firma MTR Mi?dzynarodowe Targi Rzeszowskie jest najwi?kszym organizatorem targów na Podkarpaciu. Podstawow? jej dzia?alno?ci? jest organizacja imprez wystawienniczych w Hali Widowiskowo-Sportowej PODPROMIE w Rzeszowie, gdzie równie? ma swoj? siedzib?.

 • Jordanowska 12
  04-204 Warszawa

  Jeste?my jednym z wiod?cych w Polsce i najwi?kszym na rynku warszawskim organizatorem imprez targowych. Mamy ponad 20-letnie do?wiadczenie w bran?y wystawienniczej.

 • Grunwaldzka 55
  14-100 Ostróda

  Jeste?my jednym z najnowocze?niejszych obiektów targowo-konferencyjnych w Europie, drugim, co do wielko?ci w Polsce. Jeste?my innowacyjni i ci?gle si? rozwijamy. Jeste?my najlepszym miejscem dla Twojego eventu.

 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 丹寨县| 静安区| 志丹县| 收藏| 布尔津县| 兴山县| 德化县| 时尚| 灵宝市| 西盟| 鄂托克前旗| 巧家县| 冀州市| 桂东县| 白银市| 壶关县| 康平县| 岑巩县| 环江| 皋兰县| 英超| 新竹县| 柞水县| 福鼎市| 台安县| 贡觉县| 阳山县| 启东市| 舟曲县| 城市| 江源县| 南溪县| 新巴尔虎左旗| 凤冈县| 抚远县| 莱西市| 皋兰县| 吴川市| 道孚县| 始兴县| 静乐县|