Lista kategorii

 

Katalog firm Dodaj firm?


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Komitetu Obrony Robotników 48
  02-146 Warszawa

  Xella Polska Sp. z o.o. oferuje polskim klientom szerok? gam? produktów niezb?dnych do systemu bia?ego budowania. Produkuje materia?y ?cienne dla budownictwa ogólnego, w szczególno?ci koncentruj?c si? na budownictwie mieszkaniowym.

 • Helska 47 /61
  91-342 ?ód?

  “Od A do Z” Spó?ka Akcyjna jest firm? produkcyjno-handlow?, która powsta?a w 1998 r. Firma zajmuje si? produkcj? artyku?ów chemii budowlanej i ich dystrybucj?.

 • gen. T. Kutrzeby 16 G /141
  61-719 Poznań

  Bauder jest czo?owym producentem systemów dachowych w Europie. Od ponad 150 lat firma jest prowadzona przez w?a?cicieli. Bauder oferuje kompleksowe doradztwo oraz wszystkie rodzaje materia?ów do uszczelniania, izolacji i zazieleniania.

 • Sytkowska 43
  60-413 Poznań

  TERMO-DEK powsta? w 1986 roku w Poznaniu jako Zak?ad Us?ug Dekarskich. Od 1993 roku specjalizujemy si? w hydroizolacjach dla budownictwa w technologii pap termozgrzewalnych i samoprzylepnych.

 • Le?na 30
  13-100 Nidzica

  ISOROC Polska jest producentem pe?nego asortymentu wyrobów z we?ny mineralnej, dzi?ki którym zapewnisz popraw? efektywno?ci energetycznej i akustycznej budynku od dachu a? po piwnic?.

 • Kwiatowa 14
  66-131 Cigacice

  ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. nale?y do Grupy ROCKWOOL - ?wiatowego lidera w produkcji skalnej we?ny mineralnej- dostawcy produktów, systemów i rozwi?zań s?u??cych poprawie efektywno?ci energetycznej, akustyki i bezpieczeństwa po?arowego obiektów budowlanych

 • Soko?owska 32 B
  05-806 Komorów, Soko?ów

  Firma Blachy Pruszyński, najwi?kszy polski producent stalowych pokry? dachów i elewacji, dostosowuj?c swoj? ofert? do wymogów architektów oraz oczekiwań klientów, ka?dego roku rozszerza asortyment oferowanych produktów.

 • Przemys?owa 20
  27-300 Lipsko

  Producent izolacyjnych p?yt warstwowych, drzwi ch?odniczych i mro?niczych dla budownictwa. W ofercie dachowe i ?cienne p?yty warstwowe z rdzeniem QuadCore, FIREsafe IPN (poliizocyjanurat) i we?ny mineralnej.

 • Gen. K. Sosnkowskiego 71
  05-300 Mińsk Mazowiecki

  Firma STYROPMIN zajmuje si? produkcj? i sprzeda?? p?yt styropianowych wykorzystywanych w ró?nych ga??ziach i sektorach budownictwa. rodukty marki dost?pne s? zarówno w kilkuset punktach sprzeda?y na terenie ca?ej Polski, jak i za granic?.

 • Zawi?a 50
  30-390 Kraków

  Od 1991 roku stanowimy istotny element dynamicznie rozwijaj?cego si? rynku regionalnego bran?y materia?ów budowlanych. Od 1999 r. jeste?my Akcjonariuszem najwi?kszej w Polsce grupy sprzeda?owo-zakupowej - Grupy Polskie Sk?ady Budowlane (PSB).

 • Toszecka 102
  44-117 Gliwice

 • Wa? Miedzeszyński 646
  03-994 Warszawa

  WEBAC jest rodzinn?, mi?dzynarodow? firm?, która od ponad 30 lat przygotowuje technologicznie i produkuje ?rodki do przeciwwodnych uszczelnień budowli i naprawy betonu.

 • Henryka Sienkiewicza 4
  56-120 Brzeg Dolny

  Przez 35 lat aktywnego funkcjonowania na rynku poliuretanów, spó?ka PCC Prodex da?a si? pozna? jako godny zaufania i licz?cy si? producent oko?o 250 systemów poliuretanowych, które z powodzeniem wykorzystuj? ró?ne bran?e przemys?owe, równie? budowlana.

 • Wy?cigowa 56E
  53-012 Wroc?aw

  Selena S.A. w ramach grupy dysponuje bogatym zapleczem produkcyjnym i badawczym od pian poprzez silikony, akryle i kleje na papach i tynkach kończ?c.

 • Genera?a Leopolda Okulickiego 7 /9
  05-500 Piaseczno

  TECHNONICOL Corporation jest najwi?kszym w Rosji i Europie producentem i dostawc? materia?ów pokry? dachowych, hydro- i termoizolacyjnych. Firma zosta?a za?o?ona w 1992 roku i od tego czasu zdoby?a du?e do?wiadczenie na rynku materia?ów budowlanych.

 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 昭平县| 营口市| 上蔡县| 通城县| 营山县| 淳安县| 南皮县| 咸阳市| 信宜市| 营口市| 铅山县| 定日县| 宝清县| 永川市| 屯门区| 崇礼县| 岱山县| 陆丰市| 鱼台县| 凯里市| 高陵县| 柞水县| 县级市| 赣州市| 金华市| 进贤县| 苏尼特左旗| 宣武区| 甘谷县| 锦州市| 惠东县| 紫云| 临清市| 广汉市| 孟村| 德化县| 宜宾县| 浦北县| 新安县| 秦皇岛市| 舞阳县|