Artyku? Dodaj artyku?

WI?NIOWSKI mocno kończy targowy rok 2019. Jak rozpocznie kolejny?

23-12-2019, 11:50

Stoisko WI?NIOWSKI

Cz??ci? aktywno?ci marki WI?NIOWSKI na rynkach eksportowych jest udzia? w targach bran?owych w ca?ej Europie. W mijaj?cym roku firma prezentowa?a swoje produkty m.in. w Niemczech, Norwegii, W?oszech, Austrii i Szwajcarii. Ten dynamiczny rok marka zakończy?a udzia?em w dwóch wydarzeniach na terenie Francji – targach BATIMAT oraz Paysalia.

W 2019 roku marka WI?NIOWSKI by?a go?ciem globalnych wydarzeń w Monachium (BAU) i Mediolanie (MADE expo). Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia producenta z Wielog?ów pojawi?y si? równie? w Wiedniu na Bauen&Energie oraz w szwajcarskim Frauenfeld podczas Zaunteam 2019. Marka zrobi?a równie? kolejny krok w rozwijaniu swojej obecno?ci na rynkach skandynawskich dzi?ki targom BYGG REIS DEG w Lillestr?m.

Targi BATIMAT w Pary?u i Paysalia w Lyon to mocne podsumowanie ostatnich 12 miesi?cy i dowód na wysokie ambicje marki. Rynek francuski jest dla firmy WI?NIOWSKI jednym z kluczowych obszarów rozwoju – dowodz? tego projekty: sponsoring dru?yny pi?karskiej Girondins de Bordeaux czy wspó?praca z producentem rozwi?zań inteligentnych Somfy. Wszystkie te dzia?ania s? elementami strategii rozwoju na rynkach eksportowych.

– WI?NIOWSKI to marka dobrze znana w wielu europejskich krajach. To olbrzymi sukces, ale chcemy zrobi? jeszcze wi?cej. D??ymy do tego, by wi?kszo?? naszych produktów by?a sprzedawana poza granicami kraju – to zapewni nam miejsce do rozwoju i wzmocni wizerunek polskich firm w Europie – mówi Krystyna Baran, prezes firmy WI?NIOWSKI.

W tym roku firma mocniej podkre?li?a swoje relacje z architektami i projektantami. Na rynku w?oskim zaowocowa?o to dwoma spotkaniami w ramach wydarzeń Infoprogetto w Mediolanie i Bresci. W ich trakcie zosta?y omówione najwa?niejsze produkty, ich komplementarno?? i uniwersalno??. Zaprezentowane zosta?y równie? dedykowane architektom rozwi?zania i projekty: m.in. Biblioteki BIM/CAD.?

Jak WI?NIOWSKI rozpocznie Nowy Rok?

Dynamicznie zakończony rok, WI?NIOWSKI rozpocznie z jeszcze wi?ksz? energi? podczas targów Perimeter Protection, skupiaj?cych si? na rozwi?zaniach dla bezpieczeństwa. Przedstawiciele marki WI?NIOWSKI zaprezentuj? na stoisku 417 w hali 12 najwa?niejsze produkty wspieraj?ce ochron? obiektów.??

Pierwsze miesi?ce zbli?aj?cego si? roku b?d? kolejnym etapem ?wi?towania przez mark? WI?NIOWSKI 30-lecia istnienia. Specjalne wydarzenia b?d? organizowane nie tylko w siedzibie g?ównej firmy. W tym szczególnym czasie WI?NIOWSKI chce równie? aktywniej dzia?a? na rynkach zagranicznych.?

?

?ród?o: WI?NIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

Artyku? zosta? dodany przez firm?

WI?NIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

Jako czo?owy producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń stosujemy strategi? dostarczania produktów o najwy?szej jako?ci opartej na innowacyjnych rozwi?zaniach technologicznych, a blisko 30-letnie do?wiadczenie daje gwarancj? stabilno?ci i odpowiedzialno?ci.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 朝阳区| 三台县| 蓬莱市| 禹城市| 汉川市| 靖江市| 石柱| 郸城县| 德惠市| 会泽县| 呼伦贝尔市| 霍州市| 惠水县| 沧州市| 华容县| 武鸣县| 和田县| 西丰县| 朝阳市| 曲沃县| 张北县| 和平区| 贺兰县| 耿马| 富顺县| 崇州市| 淮滨县| 缙云县| 方山县| 云阳县| 休宁县| 和静县| 防城港市| 日土县| 界首市| 田林县| 定边县| 青阳县| 马鞍山市| 宝丰县| 成都市|