Artyku? Dodaj artyku?

?nie?ka po raz kolejny na Li?cie 2000

23-12-2019, 11:40

?nie?ka logo

Dziennik ?Rzeczpospolita” opublikowa? kolejn? edycj? Listy 2000 – presti?owego rankingu najwi?kszych firm w Polsce reprezentuj?cych najwa?niejsze bran?e polskiej gospodarki. Tak jak w minionych latach, w zestawieniu znalaz?a si? tak?e ?nie?ka.?

W 2018 roku przychody 2 tysi?cy najwi?kszych polskich firm uj?tych na li?cie ?Rzeczpospolitej”? wzros?y ??cznie o 12% do 2,3 bln z?. Swój udzia? w tym wyniku mia?a tak?e Fabryka Farb i Lakierów ?nie?ka, która wraz ze swoimi spó?kami zale?nymi wypracowa?a w minionym roku kilkuprocentowy wzrost sprzeda?y, osi?gaj?c najwy?sze w swojej historii przychody (586,8 mln z?).?

?nie?ka wypad?a tak?e bardzo dobrze pod wzgl?dem zysku i osi?gni?tej w 2018 roku rentowno?ci. Na poziomie grupy kapita?owej zysk netto wyniós? 63,4 mln z?, a mar?a zysku netto wzros?a do 10,8% – podczas gdy ?rednia rentowno?? dla firm z Listy 2000 wynios?a ok. 4% i by?a podobna jak rok wcze?niej.

W rezultacie ?nie?ka uplasowa?a si? na 739 miejscu zestawienia.

Lista 2000 przygotowywana przez dziennik ?Rzeczpospolita” bazuje na rocznych przychodach ze sprzeda?y i prezentuje najwi?ksze przedsi?biorstwa w Polsce.?

?

?ród?o: FFiL ?nie?ka SA

Artyku? zosta? dodany przez firm?

FFiL ?nie?ka SA

Fabryka Farb i Lakierów ?nie?ka SA jest wiod?c? spó?k? w Grupie Kapita?owej ?nie?ka i czo?owym producentem farb i lakierów w Polsce i Europie ?rodkowo-Wschodniej.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 武宣县| 咸阳市| 镇康县| 印江| 威远县| 綦江县| 临西县| 天峨县| 黎城县| 隆昌县| 共和县| 栾川县| 隆化县| 顺昌县| 嵩明县| 海林市| 周至县| 武平县| 栾川县| 新干县| 虎林市| 岳西县| 郑州市| 垣曲县| 桃园县| 徐水县| 黔南| 得荣县| 响水县| 白城市| 铁力市| 山阳县| 自贡市| 乐清市| 会东县| 车致| 玉环县| 鄂尔多斯市| 广安市| 孝感市| 平果县|