Artyku? Dodaj artyku?

Nowoczesna i atrakcyjna elewacja z efektami metalu oraz betonu

18-12-2019, 18:05

Elewacja jest wizytówk? ka?dego budynku. Dlatego warto sprawi?, ?eby wygl?da?a schludnie, atrakcyjnie i nowocze?nie. Tutaj z pomoc? przychodz? dwa produkty – ATLAS Lakier Metaliczny i ATLAS Cermit BA-M. Dzi?ki nim, w zale?no?ci od potrzeb, uzyskamy na elewacji efekt metalu lub betonu.

Nowoczesna i atrakcyjna elewacja z efektami metalu oraz betonu
Nowoczesna i atrakcyjna elewacja z efektami metalu oraz betonu

?

Wykończenie ?cian zewn?trznych jest bardzo istotnym etapem na drodze do powstawania nowych budynków. Ale wcale nie musi by? to proces skomplikowany i trudny. Mo?na bowiem zastosowa? na elewacji produkty, dzi?ki którym uzyskamy po??dane przez siebie efekty – np. metalu i betonu. B?dzie ona wygl?da?a schludnie, atrakcyjnie dla oka i zarazem nowocze?nie. Jest to rozwi?zanie bardzo popularne. Coraz cz??ciej rezygnuje si? bowiem z tradycyjnych tynków kamyczkowych uk?adanych na elewacjach ETICS. Specjalnie dla tych, którzy chc? uzyska? na elewacji efekt metalu lub betonu, Atlas przygotowa? dwa produkty. S? to ATLAS Lakier Metaliczny oraz ATLAS Cermit BA-M.

Efekt metalu w czterech kolorach

ATLAS Lakier Metaliczny jest rozwi?zaniem idealnym dla osób ceni?cych nowoczesno?? i stawiaj?cych na elegancj?. Elewacja musi przecie? cieszy? oko. Dzi?ki swojej hydrofobowo?ci, produkt redukuje przywieranie do pow?oki kurzu i zabrudzeń, jest ona elastyczna i nisko nasi?kliwa. Co jeszcze? ATLAS Lakier Metaliczny jest odporny na dzia?anie niesprzyjaj?cych warunków atmosferycznych. Dzi?ki temu elewacja zyskuje nowoczesny i elegancki wygl?d oraz trwa?o?? na d?ugie lata.

ATLAS Lakier Metaliczny jest dost?pny w czterech kolorach imituj?cych starzone z?oto, patynowe srebro, tytan i mied?. Produkt doskonale prezentuje si? równie? na nowoczesnych elewacjach o prostych formach, np. w po??czeniu z tynkiem dekoracyjnym o fakturze betonu ATLAS Cermit BA-M czy tynkiem daj?cym efekt piaskowca ATLAS DEKO M TM6. Ciekawe rezultaty mo?na osi?gn?? tak?e na tynkach ci?gnionych, szczotkowanych wykonanych z ATLAS CERMIT N-100 lub ATLAS CERMIT WN.

Efekt betonu dla mi?o?ników industrialnych klimatów

Z kolei ci, którzy rozkochali si? w stylu industrialnym, z pewno?ci? doceni? mo?liwo?? po??czenia elewacji metalicznej z imituj?c? beton. Taki efekt mo?na osi?gn?? za pomoc? produktu ATLAS Cermit BA-M.

Ten mineralny tynk o fakturze betonu architektonicznego cieszy si? bardzo du?? popularno?ci? w?ród inwestorów. Zosta? stworzony z my?l? o budynkach nietypowych, o? nowoczesnych formach, jako odpowied? na potrzeby klientów szukaj?cych oryginalnych rozwi?zań. Dost?pny jest w wersji z powierzchni? g?adk? lub widoczn? struktur?. Pe?ni nie tylko funkcj? dekoracyjn?, ale tak?e ochronn?. Tynk z efektem betonu bardzo dobrze prezentuje si? tak?e w po??czeniu z drewnem.

Co wa?ne, zarówno ATLAS Lakier Metaliczny, jak i ATLAS Cermit BA-M mog? by? wykorzystywane nie tylko na zewn?trz, ale tak?e wewn?trz budynku.

Oferta tynków dekoracyjnych dost?pna jest na stronie internetowej oraz w Vademecum Systemów Ociepleń Atlas Sztuka Elewacji. Poza wskazanymi ju? efektami betonu czy metalu, znale?? mo?na tam równie? informacje o innych efektach dekoracyjnych – kamienia, piaskowca, deski czy ceg?y.

?ród?o: Atlas sp. z o. o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 肥西县| 绥芬河市| 白玉县| 金阳县| 邵武市| 盐城市| 普安县| 三明市| 昭觉县| 洛浦县| 巴彦县| 大竹县| 彰武县| 乐业县| 贺兰县| 曲阳县| 灯塔市| 库车县| 化州市| 怀化市| 青州市| 江山市| 普兰店市| 丰台区| 宣化县| 罗甸县| 香河县| 宁陕县| 五华县| 屏边| 枣阳市| 邯郸县| 大余县| 昌邑市| 伽师县| 宁城县| 通山县| 临安市| 瑞昌市| 体育| 海原县|