Artyku? Dodaj artyku?

ATLAS WODER DUO EXPRESS – b?yskawiczna hydroizolacja dwusk?adnikowa

15-12-2019, 14:20

ATLAS WODER DUO EXPRESS, b?yskawiczna hydroizolacja dwusk?adnikowa, przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji zespolonych pod p?ytkami ceramicznymi na tarasach, balkonach i loggiach oraz schodach zewn?trznych. Dzi?ki unikatowej recepturze nak?adanie produktu w technologii ?mokre na mokre”, klejenie p?ytek mo?liwe jest ju? po 3h od na?o?enia drugiej warstwy.

ATLAS WODER DUO EXPRESS – b?yskawiczna hydroizolacja dwusk?adnikowa

ATLAS WODER DUO EXPRESS to dwusk?adnikowa, polimerowo-cementowa hydroizolacja typu ?redniego z dodatkiem specjalnych modyfikatorów, ?ywic i w?ókien. Sk?ada si? z suchej mieszanki oraz wodnej dyspersji tworzyw sztucznych, których wymieszanie w proporcji 3:1 jest niezb?dne do uzyskania gotowego do u?ycia produktu. cechuje si? wysok? przyczepno?ci? do pod?o?a cementowego (min. 1,0 MPa), a dzi?ki zawarto?ci specjalnych polimerów oraz dobraniu odpowiedniego stosu kruszywowego, wype?niaczy i zbrojeniu z mikro w?ókien polipropylenowych równie? mo?liwo?ci? mostkowania rys do szeroko?ci 0,75 mm.

Wykonana z ATLAS WODER DUO EXPRESS pow?oka cechuje si? du?? odporno?ci? mechaniczn? i nie wymaga dodatkowego wzmocnienia. Poza wytrzyma?o?ci? na uszkodzenia mechaniczne czy uderzenia udarowe.. ATLAS WODER DUO EXPRESS jest tak?e odporny na dzia?anie promieni UV oraz cechuje bardzo szybk? odporno?ci? na deszcz – ju? po 2 godz. To jedyna hydroizolacja, która umo?liwia przyklejanie ok?adziny ju? po 3 godzinach.

Przeznaczenie ATLAS WODER DUO EXPRESS:

  • Tarasy
  • Balkony, loggie
  • Schody zewn?trzne
  • Wykonywanie elastycznych zabezpieczeń naro?y i dylatacji
  • Uszczelnienia powierzchni wokó? ?cian i pod?óg, wokó? przej?? rur instalacji wod.-kan.

Rodzaje budynków:

  • Budownictwo mieszkaniowe
  • Obiekty u?yteczno?ci publicznej, o?wiatowe, biurowe, s?u?by zdrowia
  • Budownictwo handlowe i us?ugowe
  • Budownictwo komunikacyjne
  • Hotele, obiekty SPA.

ATLAS WODER DUO EXPRESS rekomendowany jest na ró?norodne pod?o?a: posadzki i podk?ady cementowe, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, do murów z betonu komórkowego, murów z ceg?y lub pustaków silikatowych, a tak?e murów z ceg?y lub pustaków ceramicznych.??

?ród?o: Atlas sp. z o. o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 瑞丽市| 民乐县| 台安县| 屯留县| 昌宁县| 益阳市| 呼玛县| 万源市| 应用必备| 来宾市| 克东县| 神农架林区| 丰台区| 宁夏| 金沙县| 萨嘎县| 昌江| 翼城县| 陈巴尔虎旗| 淮南市| 高安市| 南平市| 哈尔滨市| 库车县| 永胜县| 惠州市| 图们市| 张家川| 沙河市| 宁国市| 泽库县| 咸丰县| 东城区| 朝阳市| 云安县| 马龙县| 镇赉县| 东辽县| 油尖旺区| 基隆市| 巨野县|