Artyku? Dodaj artyku?

Kupujemy nowe o?wietlenie

25-11-2019, 14:10

Logo Lange ?ukaszuk

Czy jest oszcz?dniejszy od klasycznej ?arówki? Oczywi?cie – znacz?co! Czy b?dzie s?u?y? d?u?ej? Tak – wielokrotnie! Czy bardziej szkodzi oczom? Nie – je?li kupisz odpowiedni produkt. Jak wybra? odpowiednie ?ród?o ?wiat?a LED? Oto gar?? konkretnych podpowiedzi.?

Kupujemy nowe o?wietleniefot. Lange ?ukaszuk

O?wietlenie LED-owe jest oszcz?dne, trwa?e i poprawia nam komfort ?ycia – z tym nie ma co dyskutowa?. Pod wzgl?dem walorów praktycznych klasyczna ?arówka Edisona z w?óknem wolframowym nie ma szans w starciu ze swoimi nowoczesnymi nast?pcami.

Chyba ?e, chc?c oszcz?dza? za wszelk? cen?, postanowimy kupi? ?okazyjnie” LED-y w ?niezwykle atrakcyjnej cenie”. Te sformu?owania nie przypadkiem znalaz?y si? w cudzys?owie – zazwyczaj bowiem bardzo niska cena oznacza te? kiepskie walory u?ytkowe. Zanim wi?c wybierzemy si? na o?wietleniowe zakupy, warto przyjrze? si? kilku parametrom, które zadecyduj? o tym, czy nie b?d? to pieni?dze wyrzucone w b?oto.

Zawarto?? ?wiat?a w ?wietle

Bohater kultowej komedii Stanis?awa Barei ?Poszukiwany, poszukiwana” bada? zawarto?? cukru w cukrze. My, chc?c zapewni? sobie odpowiedni? jasno??, musimy zbada? zawarto?? ?wiat?a w ?wietle – i nie ma w tym niczego ?miesznego. Co to w?a?ciwie znaczy? To, ?e zamieniaj?c klasyczne ?arówki na te LED-owe, powinni?my wzi?? pod uwag? odpowiednie warto?ci.

Nie wystarczy porównanie mocy, bo ona mówi nam jedynie o tym, jakie zapotrzebowanie na energi? elektryczn? ma ?arówka.

Najwa?niejszy jest strumień ?wietlny, czyli (w pewnym uproszczeniu) to, jak? jasno?? zapewni nam to konkretne ?ród?o ?wiat?a – mówi Urszula Len, menad?er marki Paulmann w Lange ?ukaszuk, ekspert bran?y o?wietleniowej. – ?eby obiektywnie oceni? jej efektywno??, musimy podzieli? warto?? strumienia ?wietlnego przez moc urz?dzenia. Im wy?szy b?dzie uzyskany wspó?czynnik, tym bardziej efektywne jest ?ród?o ?wiat?a, które chcemy kupi?. Te najlepsze mog? si? pochwali? wynikiem w granicach od 120 do 140 lumenów na wat – wyja?nia.

Odpowiednia barwa

Ogromny wp?yw na to, jak b?dziemy si? czuli w konkretnym miejscu ma równie? barwa ?wiat?a emitowanego przez nasze ?ród?a ?wiat?a. Tu obowi?zuj? jasne zasady, do który b?dziemy mogli dopasowa? o?wietlenie, je?li tylko si?gniemy po odpowiednie produkty. Barwa wskazana na opakowaniu w kelwinach (K) powie nam o tym, do którego pomieszczenia nadaje si? ogl?dany LED:

  • Barwa ciep?a – poni?ej 3300 K. Idealna do miejsc, w których odpoczywamy, a wi?c do sypialni, salonu, ?azienki (o ile tylko idzie to w parze z odpowiednim Ra, czyli wspó?czynnikiem oddawania barw – o tym powiemy za chwil?).
  • Barwa neutralna – 3300 – 5300 K. Idealna do przedpokoju, przedsionka, do klatki schodowej czy ??cznika mi?dzy poszczególnymi cz??ciami domu lub biura.
  • Barwa zimna – powy?ej 5300 K. Optymalna do pracy i nauki, bo sprzyja skupieniu si? oraz koncentracji uwagi. Idealna na biurku, przy którym pracujemy, ale te? w ca?ym biurze czy hali produkcyjnej.

Naturalny wygl?d, czyli odpowiedni wspó?czynnik Ra

Wspó?czynnik oddawania barw (Ra) bywa niedoceniany, a to jeden z najwa?niejszych parametrów, które powinni?my bra? pod uwag? w czasie zakupu nowego o?wietlenia. Tu punktem odniesienia jest ?wiat?o s?oneczne, czyli naturalne, które ma Ra 100. Je?li chcemy zaopatrzy? si? w produkty odpowiedniej jako?ci pod tym wzgl?dem, szukajmy tych, które maj? Ra powy?ej 80.

Zbyt niskie Ra sprawi, ?e wszystko wokó? b?dziemy widzie? w nienaturalnych barwach. To mo?e by? problematyczne, szczególnie w przypadku wykonywania makija?u w ?azience, czy oceniania ?wie?o?ci produktów ?ywno?ciowych w kuchni – podkre?la ekspert bran?y o?wietleniowej z Lange ?ukaszuk. – Ra na poziomie powy?ej 90 jest natomiast niezb?dne w salonach kosmetycznych i fryzjerskich. Tak wysokiego wspó?czynnika oddawania barw wymaga równie? praca z grafik? – dodaje Urszula Len.

Dodatkowo nieodpowiednio dobrane o?wietlenie m?czy wzrok – ?wiat?o miga w sposób niezauwa?alny dla nas.

Oprawa i k?t ?wiecenia

Odno?nie k?ta ?wiecenia – zarówno klasyczne ?arówki Edisona, jak i te halogenowe ?wiec? dookólnie – ich ?ród?o ?wiat?a jest bowiem otoczone pró?ni?. To, które generuj? klasyczne LED-y, jest na ogó? punktowe (za spraw? sposobu dzia?ania). Jednak nowoczesne modele s? wyposa?one w soczewki i oprawy rozpraszaj?ce promienie. Wybieraj?c je, bierzmy pod uwag?, czemu maj? s?u?y? – te zapewniaj?ce k?t 120° idealnie zast?pi? klasyczne ?arówki, k?t 60° pozwoli skutecznie o?wietli? zakamarki mieszkania, w tym np. szafy, natomiast 30° to k?t ?wiecenia przeznaczony do o?wietlenia sufitowego (oprawa umieszczona wysoko nad g?ow?).

?wiat?o na 25 lat!

Porz?dny LED od sprawdzonego, renomowanego producenta mo?e s?u?y? bez utraty jako?ci nawet do 50 000 godzin. Je?li wi?c przyjmiemy, ?e dziennie ma nam zapewnia? ?wiat?o przez oko?o 5 godzin, zostanie z nami nawet na 25 lat! – Je?li naprawd? chcemy cieszy? si? niezniszczalnym ?ród?em ?wiat?a LED na lata, warto si?gn?? po produkty najwy?szej jako?ci. W zamian dostajemy? niezawodno?? i trwa?o?? – podpowiada Urszula Len.

?ród?o: L? Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. K.

Artyku? zosta? dodany przez firm?

L? Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. K.

Reprezentujemy w Polsce marki o ?wiatowej renomie z bran? elektronarz?dziowej, narz?dziowej, elektrotechnicznej i o?wietleniowej. Wprowadzamy produkty wysokiej klasy i innowacyjne.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 平乡县| 株洲县| 永安市| 水富县| 姚安县| 莱州市| 河津市| 邮箱| 长垣县| 齐齐哈尔市| 阿拉善左旗| 松原市| 牟定县| 青冈县| 米脂县| 定西市| 金华市| 马龙县| 荃湾区| 卓资县| 新泰市| 岳阳市| 从化市| 奉节县| 彭山县| 浏阳市| 栾川县| 读书| 达孜县| 蒲江县| 西乌珠穆沁旗| 文山县| 交口县| 德化县| 韩城市| 新野县| 吕梁市| 洪洞县| 黑龙江省| 中江县| 英山县|