Artyku? Dodaj artyku?

Bezprzewodowy Dremel Lite zapewnia pe?n? kontrol? podczas pracy

02-12-2019, 13:05

Udoskonalona ergonomia urz?dzenia

  • O ok. 10% mniejszy format i o 35% ni?sza waga od poprzedniego modelu
  • ?atwa obs?uga za pomoc? jednego przycisku w??cznika oraz oddzielny przesuwny prze??cznik do regulacji pr?dko?ci
  • Szeroka gama akcesoriów Dremel do ró?nych zastosowań

Fot. BoschFot. Bosch

?cieranie, szlifowanie, ostrzenie, polerowanie, grawerowanie oraz rze?bienie –?bezprzewodowe narz?dzie Dremel Lite jest optymalnie przygotowane do wykonania wszystkich tych prac. Narz?dzie wielofunkcyjne zosta?o ulepszone w?porównaniu do poprzedniego modelu Dremel 7750 w oparciu o opinie 1.200 u?ytkowników i charakteryzuje si? zaawansowan? ergonomi? oraz wyj?tkowo przyjazn? i intuicyjn? koncepcj? obs?ugi. Dzi?ki kompaktowej konstrukcji i wadze wynosz?cej zaledwie 270 gramów oraz komfortowemu, mi?kkiemu chwytowi

Dremel Lite wygodnie le?y w d?oni. Zapewnia wi?ksz? kontrol? i precyzj? pracy zarówno pocz?tkuj?cym, jak i do?wiadczonym u?ytkownikom – szczególnie podczas obróbki trudno dost?pnych miejsc. Obs?uga za pomoc? jednego przycisku u?atwia prac? i zapewnia komfort przy realizacji ró?nego rodzaju projektów: Dremel

Lite mo?na wygodnie w??cza? i wy??cza?, a pr?dko?? ustawiana jest za pomoc? przesuwnego prze??cznika w górnej cz??ci narz?dzia. Przy pr?dko?ci od 8.000 do 25.000 obrotów na minut? bezprzewodowe narz?dzie wielofunkcyjne pracuje szybko i precyzyjnie, umo?liwiaj?c obróbk? ró?nego rodzaju materia?ów, np. drewna, szk?a, metalu, skór, kamienia oraz tworzyw sztucznych. Dremel Lite jest odpowiednim narz?dziem do prac zwi?zanych z majsterkowaniem w domu, ogrodzie lub warsztacie, mo?na go tak?e u?y? przy realizacji projektów kreatywnych.

Po prostu uniwersalny: idealny do wielu zastosowań

Fot. Bosch

Fot. Bosch

Bezprzewodowe narz?dzie wielofunkcyjne sprawdza si? tak?e w miejscach trudno dost?pnych i jest uniwersalne oraz kompatybilne z wieloma akcesoriami Dremel przeznaczonymi do standardowych zadań. Wygodna koncepcja obs?ugi obejmuje tak?e system szybkiej wymiany akcesoriów dzi?ki zastosowaniu sprawdzonej nakr?tki kszta?towej EZ Twist: wystarczy odkr?ci? nakr?tk? kszta?tow?, poluzowa? tulej? mocuj?c? za pomoc? do??czonego klucza, wymieni? akcesoria, dokr?ci? tulej? i ponownie za?o?y? nakr?tk?. Narz?dzie Dremel Lite jest zasilane akumulatorem litowo-jonowym 3,6 V o pojemno?ci 2,0 Ah, który umo?liwia efektywne stosowanie narz?dzia w pomieszczeniach i na zewn?trz. Do??czono do niego tak?e kabel micro USB, który umo?liwia wygodne i ?atwe na?adowanie akumulatora.

Model Dremel Lite jest dost?pny w punktach sprzeda?y detalicznej.?

Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 铁岭县| 东源县| 乌苏市| 大安市| 洛宁县| 萍乡市| 肥西县| 广西| 浙江省| 镇巴县| 南丰县| 玛沁县| 盘山县| 巩义市| 垫江县| 女性| 宜丰县| 宁国市| 德格县| 垫江县| 翁源县| 崇州市| 龙泉市| 准格尔旗| 广昌县| 久治县| 新田县| 金乡县| 兴城市| 边坝县| 中方县| 临猗县| 陆河县| 抚松县| 尼木县| 霸州市| 屏东市| 平乡县| 婺源县| 七台河市| 武川县|