Artyku? Dodaj artyku?

Stawiamy na jako??

18-07-2016, 02:00

Rozmowa z Agnieszk? Polkowsk? ze Studia Prostych Form podczas 8. edycji OKK! design.

Stawiamy na jako??
?Dariusz Pijanowski i Marcin Jankowski w?a?ciciele SPF
Agnieszka Polkowska Specjalista ds. kluczowych klientów SPFW jaki sposób chcieli Państwo zaprezentowa? swoj? firm? podczas tej edycji OKK! design?

Nie wszystkie wn?trza publiczne s? takie same. Czasem inwestor poszukuje czego? nieszablonowego, nietypowego. Czasem jego potrzeby s? specyficzne - np. w budynku ambasady potrzebne s? okna i drzwi ze szk?a kuloodpornego. W takich wypadkach architekt szuka firmy, która potrafi tym wymaganiom sprosta? i to nie tylko poprzez dostarczenie odpowiednich materia?ów, instalacji czy produktów, ale równie? poprzez kompleksowe wykonawstwo. To w?a?nie ten aspekt naszej oferty chcieli?my przedstawi?, bo wiemy, ?e rynek bardzo potrzebuje tego rodzaju us?ug. W wypadku z?o?onych technicznie projektów poszukiwanie i koordynacja pracy ró?nych ekip wykonawczych jest bardzo czasoch?onna i trudna. My zdejmujemy ten ci??ar z architekta.

Co jeszcze robicie, aby u?atwi? prac? projektantom wn?trz publicznych?

Rozwijaj?c ofert? naszej firmy stawiamy na jako?? materia?ów – dobieramy te najlepsze, najbardziej godne zaufania. Takie materia?y s? poszukiwane we wn?trzach publicznych, nie tylko dlatego, ?e te wn?trza s? bardzo intensywnie u?ytkowane, ale tak?e dlatego, ?e cz?stokro? musz? spe?nia? rygorystyczne wymagania dotycz?ce bezpieczeństwa czy higieny. Dlatego wybieramy takie produkty jak ekologiczne lakiery Milesi, szk?o hartowane czy tkaniny tapicerskie z odpowiednimi certyfikatami.? I to my dbamy o to, aby architekt wraz z zamówionym materia?em otrzyma? wszystkie niezb?dne dokumenty certyfikuj?ce.

Stawiamy na jako??

Jakie inne problemy, oprócz jako?ci, s? powszechne w procesie projektowania i wyposa?ania wn?trz publicznych?

Ogromnym wyzwaniem jest zachowanie ci?g?o?ci wzoru i kolorystyki w danym materiale. W mniejszych wn?trzach jest to proste, ale je?li urz?dzamy 400, 600 czy 1000 m2 staje si? to prawdziwym wyzwaniem. Dlatego m. in. wprowadzili?my do naszej oferty zapraw? warstwow? EcoMalta, która jest nie tylko materia?em uniwersalnym i bardzo wszechstronnym, ale tak?e pozwala na zachowanie jednolitej kolorystyki. EcoMalt? mo?na stosowa? na pod?ogach, schodach, powierzchniach ob?ych (filary, kolumny), mo?na ni? pokrywa? istniej?ce powierzchnie (np. lastryko, p?ytki ceramiczne), blaty ?azienkowe, meble, lady recepcyjne. Cho? w zale?no?ci od miejsca zastosowania sk?ad EcoMalty jest modyfikowany, mamy gwarancj? zachowania wybranego koloru. W przypadku tego nowego na polskim rynku materia?u istotny jest te? aspekt ekologii i odpowiedzialno?ci architekta. EcoMalta nie zawiera cementu, gipsu i ?ywic wywo?uj?cych alergie. W zwi?zku z tym ?wietnie sprawdza si? w szpitalach, przedszkolach, domach opieki – ma pozytywny wp?yw na cz?owieka i ?rodowisko.

Stawiamy na jako??

Co wyró?nia Studio Prostych Form spo?ród innych podobnych firm?

Kiedy zaczynali?my nasz? dzia?alno?? 17 lat temu, koncentrowali?my si? przede wszystkim na meblach kuchennych. Potem nasza oferta ewoluowa?a i ci?gle si? wzbogaca?a. Dzi? mo?emy zaproponowa? architektom i inwestorom naprawd? wyj?tkowe spektrum produktów i us?ug. Ale wydaje mi si?, ?e to co najbardziej wyró?nia SPF to umiej?tno?? budowania d?ugofalowych relacji z naszymi klientami. ?ci?le wspó?pracujemy, pomagamy we wszelkiego rodzaju sytuacjach kryzysowych i w codziennej pracy – proponujemy doradztwo techniczne, wykonanie rysunków wykonawczych, pomiarów, wykonawstwo. Nasza praca to nie jest ?business to business”. To zdecydowanie ?human to human”, dlatego chcemy, aby nasi klienci otrzymywali to, co najlepsze.

Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 仙居县| 太谷县| 崇义县| 博野县| 自治县| 蕲春县| 宿迁市| 阿克陶县| 来宾市| 井陉县| 黎川县| 通江县| 马公市| 泗阳县| 泗洪县| 安泽县| 齐齐哈尔市| 双峰县| 衡南县| 罗田县| 新余市| 温州市| 聂荣县| 平昌县| 图木舒克市| 江口县| 泗阳县| 会东县| 青冈县| 皋兰县| 正阳县| 措美县| 天津市| 资溪县| 石门县| 盐津县| 福贡县| 尼木县| 灵璧县| 上虞市| 东辽县|