Wiadomo?ci Wi?cej artyku?ów

 Kot?y na pellet – jak dobra? moc kot?a - zdj?cie
Czytaj artyku?

Kot?y na pellet – jak dobra? moc kot?a

Pellet stanowi ekologiczne oraz energooszcz?dne ?ród?o zasilania kot?ów na pellet. Dobieraj?c moc kot?a, zwró?my uwag? na to, by odpowiednio dobra? moc do rzeczywistego zapotrzebowania na energi?

Noworoczny remont. Zacznij od pod?ogi  - zdj?cie
Czytaj artyku?

Noworoczny remont. Zacznij od pod?ogi

Planujesz noworoczny remont w mieszkaniu lub w domu? Pomy?l o nowej pod?odze z laminatu. Jakie zalety maj? panele laminowane? Jak je u?o?y? samodzielnie? Jakich narz?dzi u?y?? Oto poradnik, dzi?ki któremu uk?adanie pod?ogi staje si? jeszcze ?atwiejsze.

3 najwi?ksze mity dotycz?ce ogrzewania pod?ogowego [okiem eksperta] - zdj?cie
Czytaj artyku?

3 najwi?ksze mity dotycz?ce ogrzewania pod?ogowego [okiem eksperta]

Chocia? ogrzewanie pod?ogowe coraz skuteczniej wpiera z rynku tradycyjne rozwi?zania, na jego temat wci?? kr??y wiele b??dnych informacji. Najpopularniejsze dotycz? negatywnego wp?ywu pod?ogówki na nasze zdrowie, samopoczucie czy bud?et. Bierzemy pod lup? najwi?ksze mity zwi?zane z instalacj? ogrzewania i ch?odzenia p?aszczyznowego.

SPIN Extra 2020 – ju? w marcu nowo?ci w programie spotkania - zdj?cie
Czytaj artyku?

SPIN Extra 2020 – ju? w marcu nowo?ci w programie spotkania

25-26 marca 2020 w Hotelu Marina ko?o Olsztyna, odb?dzie si? SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas Spotkania Partnerzy zaprezentuj? swoje rozwi?zania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników b?dzie cz??? ekspozycyjna, w ramach której prowadzone b?d? prezentacje sprz?tu i indywidualne doradztwo. Nie zabraknie konsultacji z ekspertami oraz czasu na rozmowy kuluarowe i integracj?.

Porady Wi?cej artyku?ów

Jak wybra? kominek do domu? - zdj?cie
Czytaj artyku?

Jak wybra? kominek do domu?

Kominek to element wystroju domu, który nadaje elegancji oraz szyku. Jednak zanim zdecydujemy si? na wybór, warto wiedzie? o nich co? wi?cej. Podpowiadamy na co zwróci? uwag? przed zakupem kominka.

Zasady projektowania schodów ogrodowych - zdj?cie
Czytaj artyku?

Zasady projektowania schodów ogrodowych

Wed?ug obowi?zuj?cych przepisów* szeroko?? u?ytkowa schodów zewn?trznych do budynku powinna wynosi? co najmniej 1,2 m - przy czym nie mo?e by? mniejsza ni? szeroko?? u?ytkowa biegu schodowego w budynku. W wypadku domów jednorodzinnych szeroko?? biegu i spocznika schodów wewn?trznych nie mo?e by? mniejsza ni? 80cm. Oprócz tego, liczba stopni w jednym biegu schodów zewn?trznych nie powinna wynosi? wi?cej ni? 10.

Technologie Wi?cej artyku?ów

Jak dachy p?askie, to tylko na solidnych i trwa?ych materia?ach - zdj?cie
Czytaj artyku?

Jak dachy p?askie, to tylko na solidnych i trwa?ych materia?ach

Dachy p?askie s? stosowane w wi?kszo?ci obiektów przemys?owych, hal produkcyjnych. Dach p?aski jest to taki dach, którego nachylenie wynosi od 3 do 15 stopni. Wa?ne jest aby wykonuj?c dach p?aski przy?o?y? si? do ka?dego kolejnego etapu jego realizacji, bo najmniejsze ust?pstwo, mo?e skutkowa? nieszczelno?ciami w pó?niejszym czasie, a co za tym idzie konieczno?ci? wykonania naprawy.

Hydroizolacja dachów p?ynnymi membranami Isomat - zdj?cie
Czytaj artyku?

Hydroizolacja dachów p?ynnymi membranami Isomat

Hydroizolacja dachów to stosunkowo nowy temat, który jest coraz cz??ciej stosowany zarówno przy naprawach wszelkiego rodzaju dachów, jak i przy tworzeniu nowych. Membrany p?ynne mog? by? aplikowane za pomoc? wa?ka, b?d? te? metod? natryskow?.

Przy instalacjach nie igraj z… ogniem. Paroc prezentuje p?yty PAROC Pyrotech Slab 160 - zdj?cie
Czytaj artyku?

Przy instalacjach nie igraj z… ogniem. Paroc prezentuje p?yty PAROC Pyrotech Slab 160

?Tam si?gaj, gdzie wzrok nie si?ga” – porada, cho? brzmi?ca na wskro? poetycko, sprawdza si? podczas wznoszenia budynków, a zw?aszcza planowania i monta?u instalacji technicznych.

Plamy i zacieki na ?cianach – jak si? ich pozby?? - zdj?cie
Czytaj artyku?

Plamy i zacieki na ?cianach – jak si? ich pozby??

Pi?kne, pokryte wymarzonym kolorem ?ciany i… uporczywe zabrudzenia, które psuj? wygl?d wn?trza, a cz?sto oznaczaj? te? konieczno?? ponownego malowania.

Wywiady Wi?cej artyku?ów

Mocne wej?cie bran?y budowlanej w 2020 rok dzi?ki MONTERIADZIE – wywiad z Edmontem, bohaterem kampanii ?DOBRY MONTA?” - zdj?cie
Czytaj artyku?

Mocne wej?cie bran?y budowlanej w 2020 rok dzi?ki MONTERIADZIE – wywiad z Edmontem, bohaterem kampanii ?DOBRY MONTA?”

Podaj ceg??, podaj ceg??, zbudujemy nowy dom, na miar? naszych marzeń – ?piewa?a w latach 80., z but? w g?osie, Izabela Trojanowska, bo to by?y trudne czasy. Dzisiaj te? nie brakuje wyzwań, zw?aszcza w budownictwie, które zmierza w kierunku coraz wi?kszej energooszcz?dno?ci. Dlatego s?owa popularnej piosenki, za spraw? MONTERIADY, zostan? wkrótce niejako wcielone w ?ycie na Targach BUDMA 2020. Powstanie tam bowiem m.in. du?a makieta ?cian domu pasywnego ze wszystkimi przekrojami poszczególnych warstw. O tym niecodziennym projekcie opowie nam Edmont, jeden z gospodarzy wydarzenia.

Rozmowa z Ignacym Peteckim, w?a?cicielem firmy PETECKI - zdj?cie
Czytaj artyku?

Rozmowa z Ignacym Peteckim, w?a?cicielem firmy PETECKI

Gratulacje za okno Future Energy, które wyró?niono g?ówn? nagrod? Wystawy Innowacji 2019. Sk?d pomys? na ten produkt?

DREMA  2020 – odpowiadamy na wyzwania bran?y - zdj?cie
Czytaj artyku?

DREMA 2020 – odpowiadamy na wyzwania bran?y

O wyzwaniach w przemy?le drzewnym i meblarskim, o budowaniu przewagi konkurencyjnej w bran?y oraz o tym, dlaczego targi DREMA to najbardziej wyczekiwane spotkanie przedstawicieli sektora obróbki i przetwórstwa drewna mówi Andrzej Pó?rolniczak – dyrektor targów DREMA i DremaSilesia.

Lighting designer: zawód przysz?o?ci? - zdj?cie
Czytaj artyku?

Lighting designer: zawód przysz?o?ci?

Podkre?la charakter obiektu, poprawia nastrój, a nawet... motywuje do pracy. ?wiadomie zaprojektowane o?wietlenie mo?e zdzia?a? cuda. Dlatego architekci coraz cz??ciej decyduj? si? na wspó?prac? z projektantami systemów o?wietleniowych. Jak wygl?da ich wspó?praca?


Najpopularniejsze tagi
 
雅彩彩票 米易县| 沙洋县| 化隆| 江口县| 黔西县| 上高县| 岱山县| 无极县| 靖边县| 荣昌县| 扬中市| 峨山| 枞阳县| 旬阳县| 荃湾区| 锦州市| 旺苍县| 东光县| 平湖市| 洪江市| 达日县| 磴口县| 呼伦贝尔市| 修武县| 五莲县| 内黄县| 浑源县| 丹棱县| 闵行区| 化德县| 丹棱县| 喀喇沁旗| 伊金霍洛旗| 古蔺县| 阳泉市| 武平县| 万源市| 康平县| 呼伦贝尔市| 开化县| 淳安县|